Kırsal Kalkınma Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği

Tarım Haberleri

·

19 Aralık 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği

19 Aralık 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 300 bin lira ile 800 bin liraya kadar olan tarımsal yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Desteklemeye ilişkin tebliğ 14 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.
Tebliğe göre hibe desteği verilecek yatırım konuları şunlar:
1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
2- Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
3- Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,
4-Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri.
Bu yatırım konularına dikkat
Bakanlığın yayınladığı tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği yok. Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece sert kabuklu meyvelerde ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine destek veriliyor.
Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları, kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.
Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.
Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendiriliyor.
Hibe desteği ile ilgili koşullar
Yatırımcılar bu tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilecek.
Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekiyor.
Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul ediliyor.
Ülke genelinde 81 ile yönelik uygulanacak program kapsamında hibe desteği verilecek yatırım projelerinin 1 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanması şartı var.Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 8 ayı aşmamak üzere verilecek ek sürede tamamlanması gerekiyor.
Hibe desteğinden kimler yararlanabilir?
Ekonomik yatırımlar için yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; kollektif şirket,limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Bu kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin Türk Lirasını geçmemesi gerekiyor.
Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak.
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanacak.
Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300 bin Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şartı var.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler