Kapatılacağı açıklanan TAPDK’ ya atama yapıldı

·

08 Kasım 2012

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Kapatılacağı açıklanan TAPDK’ ya atama yapıldı

08 Kasım 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Hükümetin kapatma kararı aldığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu(TAPDK)’na yeni başkan ve üyeler atandı. Yapılan atamalar iki farklı yoruma neden oldu. Yeni başkan ve üyelerin kurumu tasfiye edeceğini savunanlar da var, kurumun kapatılmasından vazgeçileceğini düşünenlerde.
Ali Ekber Yıldırım
İZMİR- Hükümet kapatma kararı aldığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na başkan ve üye ataması yaptı. Atamalar kafa karışıklığına neden oldu. Yeni atanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerinin kurumu tasfiye edeceğini savunanlar olduğu gibi, kurumun kapatılmasından vazgeçileceği de dile getiriliyor.
Bakanlar Kurulu’nun 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) Başkanlığına, Suat Evcimen atandı. Evcimen, Maliye Bakanlığı’nın kontenjanından Kurul’a aday gösterildi. Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, başkan vekilliğine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından aday gösterilen Seyit Ali Kurtuluş atandı. Kurul üyeliklerine de, Şanal Tosun (Sağlık Bakanlığı), Murat Doğanay (Ekonomi Bakanlığı), İrfan Dilsiz (Hazine Müsteşarlığı), Ahmet Bahadır Sezgin (Türkiye Ziraat Odaları Birliği), Mustafa Yılmazer (Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünün /Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü İlgilendirildiği Bakanlık) atandı.
Kurum’u tasfiye edecek Kurul
DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu çalışanları yapılan bu atama ile umutlandı. Kurum çalışanlarının büyük bölümü bu atama ile TAPDK’nın kapatılmaktan vazgeçileceği görüşünde. Özellikle Suat Evcimen’in başkanlığa getirilmesi ile Kurum’un kapatılmayacağı görüşünün ağırlık kazandığı ifade edilirken bazı çalışanlar ise, bu atamaların Kurum’u tasfiye etmek üzere yapıldığını düşünüyor.
Genel müdürlük olsun
Bu gelişmeler yaşanırken dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakanlık bütçesinde TAPDK da bağlı kuruluş olarak yer aldı. Tütün Eksperleri Derneği Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine yazılı bir metin göndererek bu konudaki görüşlerini bildirdi. Dernek Başkanı Yaşar Turan Gülümser imzasıyla gönderilen metinde özetle şu görüşlere yer verildi:
”22/10/2012 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yapılan açıklama ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) kapatılması gündeme gelmiştir. Basından alınan gayrı resmi bilgilere göre TAPDK’ nın görevlerinin üç ayrı Bakanlık arasında paylaştırılacağı ve Tütün tarımı, tütün ve alkol üretimi ve ticareti ile ilgili görev ve yetkilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, bandrol ve vergi gibi Kurumun gelir getirici işlerinin Maliye Bakanlığı’na, tütün ve alkol kontrolü ile ilgili görev ve yetkilerin ise Sağlık Bakanlığı’na devredileceği ifade edilmektedir.
Tütün ve alkol sektöründeki faaliyetler konusunda yeniden yapılanmanın söz konusu olduğu bu dönemde TAPDK’ nın kapatılması durumunda tütünün gıda maddesi olmamasına karşın üretimi ve tüketimi büyük kitleleri ilgilendiren, ekonomik niteliği fazla olan bir sanayi bitkisi olması ve özellikle alkollü içkilerin insan sağlığı ile doğrudan ilişkisi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra geniş üretici kitlelerince yurdumuzun birçok bölgesinde tütün üretiminin yapılıyor olması ve bu üretimin yüzde 85’inin yurt içinde bulunan fabrikalarda işlenerek yaprak tütün olarak ihraç edilmesi, tütün mamulleri sektörümüzün ise vergi gelirlerimiz ve ihracatımız bakımından ekonomimiz içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ayrıca ekonomik getirisi ve yüksek vergileri nedeniyle farklı piyasa riskleri içeren bir ürün olarak değerlendirilmesi, üretiminin ve ticaretinin pek çok ülkede ayrı bir kamu otoritesi eliyle ve özel yasalarla düzenlenmesi ve piyasaya kaçak, sahte ve kayıt dışı ürün sunulma olasılığının yüksek olmasından dolayı bu yapının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde ayrı bir genel müdürlük düzeyinde yapılandırılması ülke ekonomisi ve sektör açısından işleyişin kolaylaşmasında daha doğru olacaktır.”

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler