Hazine destekli tarım kredi limitlerinde büyük artış

·

06 Nisan 2022

·
Hazine destekli tarım kredi limitlerinde büyük artış

06 Nisan 2022

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan hazine destekli düşük faizli(sübvansiyonlu) tarım kredilerinde yüzde 50 ile yüzde 233’e varan oranlarda artışlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Mart 2022’de Bakanlar Kurulu sonrası hazine destekli tarımsal kredi limitlerinin artırılacağını, güneş enerjisi ile sulama yatırımlarının destekleneceğini açıklamıştı. Bu iki konudaki çalışmalar tamamlandı ve kullandırılacak krediler ve yeni limit oranları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’nin 6 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Değişiklik ile kredi üst limitleri yüzde 50 ile yüzde 233’e varan oranlarda artış yapıldı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 dönemi için uygulaman tarımda düşük faizli kredilerin kullandırılmasına ilişkin uygulama dönemi de yeni limitlerle birlikte 1 yıl uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile daha önce 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2022 olan uygulama dönemi 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 olarak değiştirildi.

Sığır yetiştiriciliği kredi limiti 40 milyon lira oldu

Resmi Gazete’nin 6 Nisan 2022 tarihli sayısında yayınlanan karar ile daha önceki uygulamada kredi üst limiti 25 milyon lira olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi limiti 40 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamdaki yatırım ve işletme kredisi faiz indirimi yüzde 50 olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma, yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme, jeotermal, yenilenebilir, atık enerji kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, genç çiftçi, kadın çiftçi ve girişimci kriterlerine göre faiz indirimi değişebilecek. Bu kriterlere göre faiz indirimi yüzde 100’e kadar ulaşabiliyor.

Damızlık düve yetiştiriciliğinde 20 milyon lira limit

Damızlık düve yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti 20 milyon liraya çıkarıldı. Damızlık düve yetiştiriciliğinde yatırım kredisi ve işletme kredisi faizleri yüzde 75 indirimli uygulanacak. Yatırım kredilerinde her biri yüzde 10 olmak üzere 4 kriter, işletme kredilerinde ise 5 kriter var. Bu kriterlere göre faiz indirimi yükselecek ve yüzde 100’e ulaşabilecek.

Büyükbaş hayvan besiciliği

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar ile üst limiti 10 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 20 milyon liraya çıkarıldı. Büyükbaş hayvan besiciliğinde de yatırım kredilerinde öncelikli bölge yatırımı, atıl işletme alımı, genç ve kadın girişimciye her birine yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak. Faiz indirim üst limiti yüzde 90 olacak. İşletme kredisinde ise 5 kriterin tamamını yerine getirenler yüzde 100 faiz indirimli kredi alabilecek.

Küçükbaş hayvancılık kredi limiti 15 milyon lira

Kredi üst limiti 15 milyon lira ve hem yatırım hem da işletme kredisinde faiz indirimi yüzde 100 olan küçükbaş hayvancılıkta da diğer yatırım ve işletme kredilerinde olduğu gibi kriterler var. Her birisi için 5 kriterden hangisi karşılıyorsa yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak ve yüzde 100 faiz indirimi sağlanabilecek.

Kredi limitlerindeki diğer artışlar

Arıcılıkta 2.5 milyon lira olan kredi üst limiti 5 milyon liraya, kanatlı sektöründe 5 milyon lira olan kredi limiti 7.5 milyon liraya, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti 15 milyon liraya çıkarıldı.

Traktör kredisi 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılırken, diğer tarım makinelerinde 2.5 milyon lira olan kredi limiti 5 milyon liraya çıkarıldı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kredi limiti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseltildi. Diğer kredilerde de limit artışları yapıldı.

Sulama birliklerinin güneş enerjisi yatırımlarına kredi desteği

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sulama birliklerine güneş enerjisi sistemi ile sulama yatırımı yapacaklara düşük faizli kredi verilecek. Karara eklenen “Yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine,” fıkrası ile sulama birlikleri kredi desteği kapsamına alınıyor.

Ayrıca Karar’a eklenen iki fıkra ile uygulama şöyle ifade ediliyor:

– 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak,

-Modem basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak, amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri Modem Basınçlı Sulama Sistemi Yatıranları başlığından değerlendirilir.”

Tahsis edilen kredilerle ilgili uygulama

Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan kararın yürürlük maddesine göre, “Bu Karar, yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmım kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 yılı sonuna kadar, bu Karar kapsamındaki indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanır.” deniliyor.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

  1. Alper Gürkan 24 Temmuz 2022 - 12:40 - Yanıtla

    2024 canlı hayvan kredisi hazırmı

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler