Hangi ilçede hangi ürün desteklenecek?

·

18 Ekim 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hangi ilçede hangi ürün desteklenecek?

18 Ekim 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Hangi ilçede hangi ürün desteklenecek?

Mili Tarım Projesi kapsamında 2017’de uygulanacak havza bazlı destekleme modelin göree 941 tarım havzasında hangi ilçede hangi ürünlerin destekleneceği açıklandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in talimatlarıyla tarım faaliyetlerinin planlama çerçevesinde yapılması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen 941 tarım havzasının ürün listeleri yayınlandı.
Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi – sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı ve yem bitkilerinden oluşan 19 ürün bazında değerlendirme yapıldı.
Söz konusu ürünlerle ilgili olarak istatistiki veriler, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il ve ilçelerdeki kamu, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerin teklifleri dikkate alınarak 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonucunda 941 havza/ilçe bazında dağılımı belirlendi.
2017 sezonunda uygulamasına geçileceği bu model kapsamında desteklenecek ürünlerin dağılım listelerinin; kooperatiflere, birliklere, odalara ve üreticilere duyurulmasıyla ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.”
Havza bazlı destekleme modeli kapsamında 2017 üretim yılında 941 havzada(ilçede)desteklenecek ürünler şöyle:
http://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/Desteklenecek%20%C3%9Cr%C3%BCnlerin%20941%20%C4%B0l%C3%A7e-Havza%20Baz%C4%B1nda%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.pdf

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler