Gübre,"e-reçete" ile satılacak, bakanlık gözetiminde tarlaya atılacak

·

25 Ocak 2017

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Gübre,"e-reçete" ile satılacak, bakanlık gözetiminde tarlaya atılacak

25 Ocak 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Gübre,”e-reçete” ile satılacak, bakanlık gözetiminde tarlaya atılacak

Nitratlı gübrelerin dağıtımı,satışı ve kullanılması ile ilgili uygulama belli oldu. Patlayıcı yapımında kullanıldığı için Bakanlar Kurulu Kararı ile 26 Haziran 2016’dan bu yana tarımsal amaçlı dağıtımı,satışı ve kullanımı yasaklanan nitratlı gübrelere kısmi olarak izin çıktı. Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanırken, Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN ve % 21 CAN)gübrelerinin çiftçilere satışına ise kontrollü olarak izin verildi. Çiftçiler Kalsiyum Amonyum Nitrat gübresini e reçete ile satın alabilecek ve tarlaya bakanlık personeli gözetiminde atabilecek. Potasyum nitratlı gübrelerin satışı ve kullanılması ise serbest bırakıldı.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Mesut Akdamar imzasıyla, Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı,Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ve gübre dağıtım yerlerine gönderildi.
Nitratlı gübrelerin dağıtım,satış ve kullanılmasını düzenleyen Talimatta özetle şu bilgilere yer veriliyor: “Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Çiftçilere satış yapılmayacaktır. Diğer yandan tarımsal amaç dışı kullanım için satış ve sevkiyatlarda ilgili firmalar bakanlığımızdan izin almaya devam edeceklerdir. Üretici-İthalatçı firmaların ve bayi/dağıtıcıların yedieminlerindeki Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN) ile Kalsiyum Amonyum Nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verilecektir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı tamamen serbest bırakılmıştır.”
Toplatılan gübreler ne olacak?
Patlayıcı yapımında kullanıldığı gerekçesiyle 26 Haziran 2016’dan bu yana yasaklanan nitratlı gübreler o tarihte piyasadan toplanarak yediemine alınarak satışı ve dağıtımı durduruldu. Yeni uygulama ile yedieminde tutulan ve 400 bin ton olduğu tahmin edilen nitratlı gübrenin nasıl değerlendirileceği de belli oldu.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Mesut Akdamar imzasıyla,İl Müdürlükleri ve gübre dağıtım yerlerine gönderilen yazıda yediemindeki gübre ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: “Nitratlı gübrelerin tarımsal üretimde yoğun kullanım döneminin yaklaşması nedeniyle Bakanlık Makamından alınan 16.01.2017 tarih ve 135 sayılı Olur çerçevesinde çiftçilerimizin bu gübrelere olan ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda; Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmış olup, yedieminde tutulma işlemi devam edecektir. Ancak tarımsal amaç dışı kullanım için satış ve sevkiyatlarda ilgili firmalar bakanlığımızdan izin almaya devam edeceklerdir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı serbest bırakılmış olup, yediemine alman bu gübrelerin yedieminleri serbest bırakılacaktır.Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 CAN ve % 21 CAN) gübresinin sevk ve çiftçiye satış işlemi kontrollü bir şekilde yapılacak olup yedieminleri serbest bırakılacaktır.”

Üretici-İthalatçı Firmalardan Bayi/Dağıtıcılara satış nasıl olacak?

Bakanlık talimatına göre; gübre üreticisi ve ithalatçısı firmalar, sevkiyat işlemlerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden yapacaklar.Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kayıtlı olmayan dağıtıcılara/bayilere sevkiyat yapılmayacak. Üretici-ithalatçı firma,  sadece Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 CAN ve % 21 CAN) gübrelerinin satış ve sevkiyat bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kaydederek, “Sevkiyat Belgesi” çıktısını alacak. Bu belge ve Yol Kontrol Belgesini taşıma aracına verecek. Eğer, sevkiyat sanayi, ihracat vb.amaçlı yapılacaksa Bakanlıktan ayrıca izin alınacak.
Çiftçi gübreyi e-reçete ile alacak
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı’na göre, Dağıtıcıdan/Bayiden dağıtıcıya/bayiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 CAN ve  %21 CAN) gübre satışı kesinlikle yapılmayacak. Gübre alacak çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorunda. Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS/TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 (dört) nüsha e-reçete düzenleyecek. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek ve gübre satışı yapılmayacak. E-reçete, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden sistemde yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından verilecek. Çiftçi, e-reçete ile birlikte gübreyi satın alacağı bayi/dağıtıcıya başvurması gerekiyor. Bayi/dağıtıcı, e-reçete’ye göre çiftçiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) satışı yapacak.Satış sırasında e-reçete üzerine yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftçi) tarafından imzalanacak. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e- reçete üzerine yazılacak. Dağıtıcı/Bayi tarafından “Çiftçi Yol Kontrol Belgesi” düzenlenerek nakil yapılacak. Bayi/dağıtıcı çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübrelerini gösteren e-reçete’nin bir kopyasını bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecek.İl/ilçe Müdürlüğü personeli, e-reçete’de yer alan Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübre bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi’nde “Bayi Stok Çıkışı”na girecek.
Bakanlık gözetiminde tarlaya atılacak
Çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Çiftçinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü ile arazilerinin olduğu il/ilçe müdürlüğünün farklı olması durumunda, çiftçi bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğünden e-reçeteyi alacak, gübre uygulaması için arazisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapacak. İl/ilçe Müdürlüğü, gübre uygulaması için yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygulama takvimi hazırlayarak ilgili çiftçilere uygulama öncesinden bildirecek. Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve İl/ilçe personeli (Tarım İşletme Danışmanı ve/veya diğer personel) hazır bulunacak.Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve yetkili personel e-reçete’nin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklar.İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını Gübre Kayıt ve Takip Sistemi’nde yer alan “Gübre Uygulama Ekranı”na kaydedecek.
Tarım Kredi ve Pankobirlik’ten gübre alacaklar için kurallar
Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) veya Pankobirlik’ten gübre satın aldığında uyulması zorunlu kurallar ise şöyle belirlendi:
1- Çiftçi bağlı olduğu İlçe müdürlüğünden e-reçete alarak gübre satın almak istediği Tarım Kredi Kooperatifi /Pankobirlik birimlerine başvuracak.
2- Tarım Kredi veya Pankobirlik birimleri, e-reçete’ye göre çiftçiye satış yapacak.
3- Satış sırasında e-reçete üzerindeki satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftci) tarafından imzalanacak.
4- Tarım Kredi / Pankobirlik birimleri tarafından Çiftçi Yol Kontrol Belgesi düzenlenerek nakil yapılacak.
5- Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübrelerini satın alan çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte Tarım Kredi/Pankobirlik birimlerine başvuru yapması gerekiyor.
6-Tarım Kredi/Pankobirlik birimleri, gübreyi tarlaya uygulama planını yaparak çiftçiye önceden bildirecek.Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve Tarım Kredi/Pankobirlik birim personeli hazır bulunacak.
7-Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve Tarım Kredi/Pankobirlik birim personeli e-reçete’nin arka yüzüne, uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklar.Tarım Kredi/Pankobirlik birimleri, e-reçete’yi düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecek.
8-İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını Gübre Kayıt ve Takip Sistemi’nde yer alan “Gübre Uygulama Ekranı”na kaydedecek.

Gübrede karaborsa önlendi
Gübre üreticileri ve dağıtıcılar Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geç de olsa aldığı bu kararla, sürecin zorluklarına rağmen olumlu bir adım attığını ifade ediyor. Atom Zirai Gübre Ticaret A.Ş. Kurucusu Egemen Oruçoğlu, alınan bu kararla Türkiye’de gübre sektöründe üre gübresinin “karaborsa” olmasının önüne geçildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Çiftçinin alış fiyatının yasak uygulamasının başlamasından bu yana dış piyasalarda yüzde 50 artmasına ek olarak, döviz kurunun da artışıyla üre gübresinin tonu 700 liradan 1.200 liraya çıktı. CAN gübresinin satışına izninin verilmesiyle, üre gübresi fiyatının ton başına 1.300-1.400 lira olmasının önüne geçilmiş oldu.”

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. enis 17 Şubat 2017 - 08:28 - Yanıtla

  Tarım personeli ni biz mi araba kiralayıp getiriyoruz yok sa tarima ait

  • enis 17 Şubat 2017 - 08:29 - Yanıtla

   Bize öyle söylendi

   • enis 17 Şubat 2017 - 08:34 - Yanıtla

    Lütfen bu halkı bilgilen dirin çiftçi şaşırmış ne yapacağını bilmiyor

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler