Gıdada GDO’lu ürüne ilk vize!

·

03 Ağustos 2012

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Gıdada GDO’lu ürüne ilk vize!

03 Ağustos 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Uzun süreden bu yana Türkiye’nin tartışma gündeminde yer alan GDO’lu gıdada bir ilk gerçekleşti.Gıdada izinli ilk ürün soya…Biyogüvenlik Kurulu,GDO’lu 3 çeşit soya için “tam rafine yağ üretimi amaçlı kullanılması şartı” ile izin verilebileceğini açıkladı.
29 ürüne izin istendi
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun gıda amaçlı GDO’lu 29 çeşit ürünle ilgili ilk değerlendirme raporları kamuoyu görüşüne açıldı. Federasyo’nun ithal izni istediği 29 üründen 21 çeşit mısır ve 3 çeşit soya ithalatı ile ilgili başvuruyu değerlendiren Biyogüvenlik Kurulu, GDO’lu mısır ithalatına izin verilmemesini, 3 çeşit soya için ise sadece “tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması şartı” ile izin verilebileceğini açıkladı.

Bakan izin verilmeyecek demişti
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, geçtiğimiz günlerde gıda amaçlı GDO’lu hiçbir ürüne izin verilmediğini ve vermeyi de düşünmediklerini açıklamıştı. Biyogüvenlik Kurulu’nun oluşturduğu Risk Değerlendirme ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporlarında, GDO’lu 21 mısır ithalatına izin verilmesinin uygun olmadığı ifade edilirken GDO’lu 3 çeşit soyanın sadece “tam rafine yağ imalatında kullanılması şartı ile “izin verilmesi yönünde karar verdi.

Ali Ekber Yıldırım
İZMİR-
Genetiği Değiştirilmiş (GDO) 21 mısır ve 3 soya çeşidine ait Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporları açıklandı. Raporlarda, 21 GDO’lu mısır çeşidinin ithalatına izin verilmemesi yönünde karar açıklandı.GDO’lu 3 çeşit soyanın ise “yalnızca tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması şartı” ile ithalatına izin verilebileceği kararlaştırıldı.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, gıda amaçlı GDO’lu 21 çeşit mısır, 3 çeşit soya, 3 çeşit kolza(kanola) 1 çeşit şeker pancarı ve 1 çeşit patates olmak üzere toplam 29 çeşit için başvuru yapmıştı. Biyogüvenlik Kurulu, bu ürünlerin ithalatına karar vermek için her bir çeşit için ayrı ayrı risk değerlendirme ve sosyo ekonomik değerlendirme raporu hazırlattı. Biyogüvenlik Kurulu’nun komitelere hazırlattığı GDO’ lu 21 çeşit mısır ve 3 çeşit soyaya ilişkin raporlar kamuoyu görüşüne açıldı. Buna göre 21 çeşit mısırın tamamı riskli bulunarak ithalatına izin verilmemesi yönünde komite kararı çıktı. GDO’lu 3 soya çeşidi için “tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması şartı” ile izin verilebileceği açıklandı.
Gelecek nesillerin sağlıklı yaşamına vurgu
İthalatı istenen GDO’lu 21 mısır çeşidinin her biri için ayrı ayrı hazırlanan ancak içerik olarak birbirinin neredeyse aynı olan raporların karar bölümünde Şeker yasaına da atıfta bulunularak hükümetin nişasta bazlı şeker kotasını artırması eleştirildi. Kararda nişasta bazlı şeker kotasının artırmak bir yana düşürülmesi gerektiği ifade edildi. Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi’nin her bir mısır çeşidi için ayrı ayrı hazırladığı raporların karar bölümünde şu görüşlere yer verildi: “Sosyo-Ekonomik değerlendirme komitesi, mısır çeşidinin gıda olarak kullanımı amacıyla yapılan ithalat başvurusunun, gerekli bilimsel araştırma ve değerlendirmeler sonucunda uygun olmadığına karar vermiştir. Sosyo-ekonomik değerlendirme komitesi gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri açısından Şeker Kanunu’nda öngörülen nişasta bazlı şeker kotasının Bakanlar Kurulu Kararı ile her yıl arttırılması yerine, düşürülmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesinin uygun olacağı konusunda fikir birliğine varmıştır.”
GDO’lu soya tam rafine yağda kullanılabilir
Biyogüvenlik Kurulu komite raporlarında gıda amaçlı mısır ithalatına izin verilmesi riskli görülürken gıda amaçlı olarak ilk kez GDO’lu soyanın ithal edilebileceğine karar verildi. Komite kararı Biyogüvenlik Kurulu tarafından da kabul edilir ve bakanlık tarafından onaylanırsa ilk kez Türkiye’ye gıda amaçlı GDO’lu ürün ithal edilmiş olacak.
Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi’nin 3 soya çeşidi için ayrı ayrı hazırladığı ancak karar bölümleri aunı olan raporlarda şöyle denildi: “Toksikolojik çalışmalarda bazı bilgiler elde edilse de, insan sağlığı açısından etkilerini ortaya koyan kesin bilgiler ve sonuçlar için daha fazla bilimsel çalışma yapılmasının gerekli olduğu, bu nedenle soya ve ürünlerinin(ithalatına izin istenen çeşitler) “yalnızca tam rafine yağ elde etme amacı ile kullanılması” durumunda insan sağlığı açısından riskli olmayabileceği görüşü oluşmuştur.”
Eker: “İzin verilmeyecek” demişti
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, geçtiğimiz günlerde GDO’lu ürünlerin Türkiye’de üretiminin kesinlikle yasak olduğunu ve gıda amaçlı GDO’lu hiçbir ürüne izin verilmediğini açıklamıştı.Biyogüvenlik Kurulu’nun Risk Değerlendirme ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporları doğrultusunda GDO’lu 3 soya çeşidinin ithalatına izin verilirse Türkiye’ye ilk kez gıda amaçlı GDO’lu ürün girmiş olacak.
Kamuoyu görüşü 22 Ağustos’a kadar
Genetiği değiştirilmiş 21 mısır çeşidi ve 3 soya çeşidine ait Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporlar 22 Ağustos 2012 tarihine kadar Biyogüvenlik Kurulu’nun internet sayfasında kamuoyu görüşüne açık kalacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler