Et sektörünün geleceği…

Tarım Haberleri

·

14 Şubat 2014

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Et sektörünün geleceği…

14 Şubat 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Dünyada 7 milyarı aşan nüfus ve bunun yaklaşık 1 milyarının açlıkla karşı karşıya olması tarım ve gıdanın önemini daha da artırıyor. Bu nedenle geleceğe ilişkin tahminler ve bu çerçevede yapılan çalışmalar büyük ilgiyle izleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) ve diğer uluslararası kuruluşlar her fırsatta gıda ve açlık sorunu yaşanmaması için bu alana yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)’nün tahminine göre 2050’ye kadar dünyada hayvansal ürün talebinin yüzde 70 artması bekleniyor.
OECD ile FAO’nun “Tarımsal Bakış 2013-2022 başlıklı araştırmasına göre, dünya et sektöründeki muhtemel gelişmeler özetle şöyle:
-Dünyada 1 milyar yoksul, hayvancılıkla geçimini sağlıyor.
-Küresel et üretim artışında gelişmekte olan ülkelerin payının yüzde 80 olması bekleniyor.
-Kişi başı tüketim, gelişmekte olan başlıca ülkelerde, gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştıkça yavaşlayacak.
-Kanatlı eti hala en düşük fiyatlı, en popüler ürün olacak ve et tüketimindeki artışın yüzde 50′ sini karşılayacak.
-Gelişmekte olan ülkeler, üretim ticaret ve tüketimdeki değişim rolünü güçlendirmeye devam edecektir.
-Yavaşlayan üretim artışı ve güçlü talebin etkisiyle değişen piyasa temelleri nedeniyle gelecek 10 yılda et fiyatlarının yüksek kalması beklenmektedir.
-Geçen altı yılda yüksek yem fiyatlarının etkisiyle azalan karlılık ve başlıca üretici ülkelerde hayvancılık yatırımlarının azalması ve arz zincirinde yaşanan değişimle, piyasalar da giderek daraltmaktadır.
-Başta BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve diğer gelişmekte olan ülkelerde artan gelir ve nüfus da talebi güçlü tutmaktadır.
-Artan girdi maliyetleri ve arazi ve su kaynaklarının kullanımında alternatif ürün rekabeti nedeniyle küresel et üretiminin gelecek 10 yılda ılımlı bir büyüme göstermesi beklenmektedir.
-Üretimde, geçen 10 yılda yüzde 2,3 olan büyüme hızının yüzde 1,6′ ya düşmesi beklenmektedir.
-Geçen 10 yılda bu kadar hızlı artışın sürükleyicisi, kanatlı sektörü olmuştur. Ancak gelecek 10 yıldaki yavaşlamanın sebebi de büyük ölçüde bu sektör olacaktır. Geçen 10 yılda yüzde 3,7 olan kanatlı eti sektörü büyüme hızı yüzde 1,9’a gerileyecektir.
-Küresel et tüketimi, başlıca tarımsal emtialara arasında en hızlı oranda büyüyenlerden biri olacak. Ancak bazı ülkelerde kişi başına tüketimin doyum noktasına ulaşması nedeniyle büyüme yavaşlayacaktır. Bu yavaşlama gelecek 10 yılda daha da şiddetlenebilecektir.
Dünyadaki bu gelişmeler elbette Türkiye’yi de doğrudan etkileyecektir. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren veya bu alana yatırım yapacakların bu verileri dikkate almasında büyük yarar var.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler