Devlet, hububat,et ve hayvan ithalatına kapıları açtı

·

29 Temmuz 2017

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Devlet, hububat,et ve hayvan ithalatına kapıları açtı

29 Temmuz 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Devlet, hububat,et ve hayvan ithalatına kapıları açtı

Bakanlar Kurulu, 3 ayrı karar ile canlı hayvan,kırmızı et,mısır,buğday,arpa ve pirinç ithalatı için kapıları sonuna kadar açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile Et ve Süt Kurumu’na 975 bin canlı hayvan ve 95 bin ton kırmızı et ithalatı için yetki verilirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 750 bin ton buğday,700 bin ton arpa,700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç için sıfır gümrükle ithalat yetkisi verildi.
Resmi Gazete’nin 29 Temmuz 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Et ve Süt Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan,475 bin canlı koyun ve keçi ithalat yetkisi verildi. Aynı karar kapsamında 31 Aralık 2018 tarihine kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş et ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar ise 20 bin ton karkas et ithalatı için yetki verildi. Et ve Süt Kurumu canlı hayvanlar ve kırmızı et ithalatını sıfır gümrükle yapacak.

 Buğday,arpa,mısır ve pirinç ithal edilecek
Bakanlar Kurulu’nun aynı Resmi Gazete’de yayınlanan başka bir kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne buğday,arpa,mısır ve pirinç ithalatı için yetki verildi. Sözkonusu karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 31 Mayıs 2018 tarihine kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar 700 bin ton mısır ve 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ise 100 bin ton pirinç ithalat kotası tahsis edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi belirtilen miktarlardaki bu ürünleri sıfır gümrükle ithal edecek.

TMO’ya doğrudan ithalat yetkisi
Resmi Gazete’nin aynı sayısında yayınlanan bir başka Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne doğrudan ithalat yetkisi getirildi. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda değişiklik yapılarak “Toprak Mahsulleri Ofisi, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı yapmaya yetkilidir.” maddesi eklendi.

Hazine ve Maliye uygun görürse görev zararı sayılacak
Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’da yapılan bir başka değişiklikle yapılan ithalat işleminden doğan zararın görev zararı kabul edilmesi için Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık ile Maliye Baklanlığının uygun görüşü alınması şartı getirildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’ında yapılan değişiklik şöyle ifade edildi: “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan ithalat ve/veya ihracat görevlendirmeleri kapsamındaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar görev zararı sayılır ve Hazine Müsteşarlığınca karşılanır.”

İthalat yetkisi verilen ürün ve miktarları(ton)
Buğday ve Mahlut 750.000
Arpa 700.000
Mısır 700.000
Pirinç 100.000
Kırmızı et 75.000
Büyükbaş hayvan(baş) 500.000
Küçükbaş hayvan(baş) 475.000

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler