Besilik sığır ithalatına kapılar açıldı

Tarım Haberleri

·

09 Mart 2021

·
Besilik sığır ithalatına kapılar açıldı

09 Mart 2021

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü besilik sığır ithalatına kapıları yeniden açtı. Bir süreden beri ithalata izin vermeyen Bakanlık, 2021 yılı için 3 ayrı dönemde ithalat yapılacağını ilan etti. İthalatla ilgili ilk başvuru 8 Mart 2021’de başladı.

Daha önce bir çok kez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamalarda 2021 sonu itibariyle hayvan ithalatının tamamen biteceğini ve Türkiye’nin hayvan ithalatı yapmayacağını açıklamıştı.

Ahır kapasitesine göre ithalat

Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı’na göre, besilik sığır ithalatı 3 kategoride ve 3 dönemde yapılacak. Besilik sığır ithalatı yapmak isteyen işletmeler kapasitelerine göre ithalat yapabilecek. Buna göre, 5001 baş ve üzeri ahır kapasitesi olan işletmeler kapasitelerinin yüzde 15’i kadar besilik sığır ithalatı yapabilecek.

Kapasitesi 500 baş ile 5 bin baş arasında olan işletmeler, bu kapasitelerinin yüzde 20’si kadar besilik sığır ithalatı yapabilecekler.

İşletmenin besi hayvanı ahırı kapasitesi, 500 başın altında olan gerçek veya tüzel kişiler, Tarım Bakanlığınca kuruluşuna izin verilen Kooperatif Merkez Birlikleri, Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve İştirakleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığı ile müracaat edecekler. Bu kapsamda ithalat talepleri her seferinde en az 500 baş olarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapılacak. Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da besilik sığır ithalat izni verilebilecek.

İthalat 3 dönemde yapılacak

Besilik sığır ithalatı için gerekli olan kontrol belgesi Nisan, Haziran ve Ağustos olmak üzere 3 dönemde düzenlenecek. Nisan dönemi için 8 Mart- 31 Mart tarihleri arasında başvurular alınacak. İkici dönem olan Haziran için 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında ve 3. dönem olan Ağustos için 1-31 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacak.

Besilik sığır ithalatında diğer şartlar

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı’na göre ithalatla ilgili diğer şartlar şöyle:

1- İthal edilen besilik sığırlar, mücbir sebepler dışında, ülke gümrük kapısından girdiği tarihten itibaren en az 5 ay süreyle beslemek koşuluyla; besi formunu tamamlayana kadar kestirilemeyecek, başkasına satılamayacak ve devredilemeyecek.

2- İşletmesinin besi hayvanı ahırı kapasitesi, 500 baş ve üzerinde olan gerçek veya tüzel kişiler besilik sığır ithalatı başvurularını doğrudan Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapacak.

3- Başvuru tarihleri dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru dosyasındaki eksik ve hatalı evrakların müracaat ayı içerisinde tamamlanması gerekiyor. Başvuru döneminde talep edilen ithal besilik sığır miktarı, mevcut dönem planlamasından fazla olması durumunda fazla olan miktar oranında tüm başvuru sahiplerinin talep ettiği hayvan sayısından düşüm yapılacak.

4- Her dönem için izin verilecek besilik sığır ithalatı miktarı Bakanlıkça belirlenecek, bir dönemde kullanılmayan izin miktarı takip eden diğer döneme aktarılabilecek.

5- Başvuru sahibine yılı içerisinde aynı işletme için sadece bir kontrol belgesi düzenlenecek.

6- Kontrol belgesi onaylandıktan sonra aynı kontrol belgesi ile izin verilen besilik sığırların, başka bir gerçek/tüzel kişiye ait işletmeye mücbir sebepler dışında devri yapılmayacak.

7- Bir dönem içerisinde alınan kontrol belgesi başka bir döneme devredilemeyecek. Genel Müdürlükçe onaylanan kontrol belgelerinde değişiklik yapılmayacak. Ayrıca, kontrol belgesi onaylandıktan sonra başvuru sahibine döner sermaye ücretinin iadesi ilgili mevzuat gereği yapılmayacak.

8- Kontrol belgesi onaylanmadan, ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılan besilik sığırların ülkeye girişine izin verilmeyecek. İhracatçı ülkenin resmi otoritesi tarafından düzenlenen veteriner sağlık sertifikasının tarihi, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan kontrol belgesinin tarihi ile aynı tarihte yada sonraki bir tarihte onaylanmış olmalıdır. Aksi durumda yaşanılabilecek olumsuzluklardan ithalatçı sorumlu olacaktır.

9- İthalat başvurusunda bulunulan gerçek ve tüzel kişilerin işletmesi, en az bir yıldır Hayvancılık Bilgi Sisteminde (Türkvet) kendi adına kayıtlı olmalı. İşletme kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesinin en az iki (2) yıl önce yapılmış olması ve en az bir (1) yıl öncesinde başvuru sahibi adına işletmeye hayvan giriş-çıkışı olduğu belgelendirilmelidir.

İthalatta uyulması gereken teknik şartlar

— İthal edilecek besilik sığırlar bireysel tanımlama araçları (küpe veya elektronik kulak küpesi/mikroçip vb.) ile tanımlı olmalıdır.

— Ülkeye girişte hayvanların yaşı 12 ayı (365 gün) ve 350 kilogramı geçmemeli.

— İthal edilecek besilik sığırlar; ihracatçı ülke topraklarında veya canlı hayvan ithalatına Bakanlıkça izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır.

— Avrupa Birliği Üye ve Diğer Avrupa Ülkelerinden ithal edilecek besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya kendi aralarındaki melez erkekleri olmalıdır.

Etçi Irklar; Angus, Charolais (Şarole), Limousin (Limusin), Hereford, Belgium Blue (Belçika Mavisi), Piedmentosa, Aubrac(Obrak), Gasconne, Salers, BlondeD’aquitane

Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Shorthorn.

Diğer Ülkelerden ithal edilecek besilik sığır ırkları ise şöyle belirlendi:

Etçi Irklar; Angus, Charolais (Şarole), Limousin(Limusin), Hereford, Belgium Blue (Belçika Mavisi), Piedmentosa, Aubrac (Obrak), Gasconne, Salers, BlondeD’Aquitane, Senepol, Braford ve Brangus olacak, Bos taurus indicus (Nelore, Zebu, Gyr vb.) sığır ırkları veya melezleri olmayacaktır.Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Shorthorn.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler