Besi ithalatına 100 baş sınırı

·

28 Eylül 2014

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Besi ithalatına 100 baş sınırı

28 Eylül 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, besilik dana ithalatı ile ilgili şartları belirledi. Buna göre Kurban Bayramı’ndan sonra fiilen başlaması beklenen ithalat için 100 baş hayvan sahibi olma şartı getirildi. İşletmesinde 100 baş hayvanı olmayan kişi ve işletmelerin ithalat başvurusu dikkate alınmayacak.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR
– Besilik dana ithalatı yapmak isteyen kişi veya işletmelerin en az 100 baş besi hayvanın sahip olma şartı getirildi. Kurban Bayramı
sonrasında başlayacak ithalatın şartları belirlendi. Buna göre bir kişi veya işletmenin besilik dana ithal edebilmesi için en az 100 baş besi hayvanına sahip olması gerekir. İşletmesinde 100 baş hayvan olmayanların başvuruları dikkate alınmayacak. Ayrıca 100 baş hayvan sahibi kişi veya işletme en çok 40 baş besi ithal edebilecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, besilik dana ithalatında uygulanacak şartları belirledi. Besilik Sığır İthalatı Teknik Şartnamesine göre, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanan ve hastalık nedeniyle yasak konulan ülkeler dışında kalan tüm ülkelerden besilik dana ithalatı yapılabilecek.
Şartnamede ithal edilecek hayvanlarda aranacak şartlar ise şöyle sıralanıyor: “İthal edilecek besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacaktır. Sütçü ırklar ile bunların melezleri alınmayacaktır. Ülkeye girişte hayvanların her birinin yaşı 12 aydan küçük ve ağırlığı 300 kilogramdan az olacaktır. Hayvanlar, kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak vb. kısımlarında) bulunmayacaktır. Seçilecek hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunacaktır. Ayrıca hayvan, bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgesine sahip olacaktır. Sağlık ve teknik muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen, seçim heyetince seçilmeyen ve hazırlanan seçim listesinde kulak küpe numarası yer almayan hiçbir hayvanın ithalatına izin verilmeyecektir. İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık ve teknik şartlarına uygun olmalıdır. ”
İthal hayvanların satışı yasak
En az 100 baş fiili kapasiteli ve karantinaya uygun işletmesi olan kişi/firmaların ithalat başvurularını kabul edecek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ithal edilecek hayvanların satışını da yasaklıyor. Besilik Sığır İthalatında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Talimatında ithalatta uyulması gereken kurallar ise şöyle:”İthalatına izin verilecek besilik sığır sayısı, işletme kapasitesi ve işletmede mevcut yerli orijinli erkek besi hayvanı sayısı dikkate alınarak belirlenir. İşletme sahibi, işletmesindeki mevcut yerli orijinli besi materyali sayısının yüzde 40’ı kadar ithalat yapabilir. İthalat yapmak amacıyla tespiti yapılmış yerli orijinli erkek besi materyali başka ithalat izinleri için kullanılamaz. İşletmesinde yerli orijinli besi hayvanı bulunmayan firma/kişilere ithalat izni verilmez. İthal izni verilen ve fiili olarak ithalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine kadar işletmeden ayrılamaz.”
Hayvanları Bakanlığın seçim heyeti seçecek
Bakanlığın açıkladığı teknik şartnamede ithal edilecek besilik sığırların ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olması gerektiği belirtilerek: “İthalatçı kişi/firma, ihracatçı ülkede ithal edilecek hayvanlar hazır olduğunda veteriner hekimden oluşan iki kişilik seçim heyeti talebi ile ilgili Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi verecektir. Bu dilekçede ne kadar hayvan seçileceği belirtilecektir. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek Seçim Heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır. Seçimi yapılan hayvanların, en geç 45 gün içerisinde ülkemize gönderilmek üzere yüklemesi yapılacaktır” bilgisine yer veriliyor.
Et ve Süt Kurumu’ndan dondurulmuş et satışı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırmızı et fiyatındaki artışı durdurmak için besilik dana ithalatına izin verirken,Et ve Süt Kurumu da depolarındaki yaklaşık 134 ton dondurulmuş kırmızı eti satışa çıkardı. Miktar olarak az görünse de Et ve Süt Kurumu piyasayı etkilemek amacıyla et satıyor.
Et ve Süt Kurumu’nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, kurumun kombinalarında dondurulmuş 81 ton 729 kilo dana, 52 ton 93 kilo inek eti satışa sunuldu.Kıymetli et olarak adlandırılan pirzola, kontrfile ve bonfileden oluşan etler peşin veya 3 ay vadeli satılacak. Duyuruya göre dana pirzola ve kontrfilenin kilosu KDV hariç 26 lira 64 kuruştan, bonfilenin kilosu ise 35 lira 3 kuruştan satılacak. İnek eti pirzola ve kontrfilenin kilosu 26 lira 1 kuruş, bonfile eti ise 34 lira 47 kuruştan satışa sunuldu.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler