Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak gözler fiyatta

·

30 Eylül 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak gözler fiyatta

30 Eylül 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak gözler fiyatta

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 2016 -2017 zeytin ve zeytinyağı rekoltesini açıkladı. Konsey Başkan’ı Ümmühan Tibet, konsey yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin bu yıl 1 milyon 535 bin ton zeytin üretimi ve 177 bin 365 ton zeytinyağı üretimi olacağını söyledi. Geçen sezondan devreden 40 bin tonluk stokla bu yılki arzın 217 bin ton olacağını belirten Tibet,ağaç başına zeytin veriminin ortalama 11 kilo olduğunu belirtti. Rekoltenin açıklanmasından sonra şimdi gözler zeytinyağı fiyatında.
Verim düşük
Zeytin ağacı bakımdan İspanya’dan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, zeytinyağı üretiminde ise altıncı sıralarda yer alması bekleniyor. İspanya’da 315 milyon zeytin ağacından 1 milyon tonun üzerinde zeytinyağ üretilirken, İtalya 159 milyon zeytin ağacından 300 bin ton zeytinyağı elde ederken, Türkiye’de 171 milyon zeytin ağacından 177 bin ton zeytinyağı üretilebilmektedir. Türkiye bu ülkelerden farklı olarak sofralık zeytin tüketimi yaygın. Ancak buna rağmen ağaç sayısına oranla Türkiye’de verimlilik düşük seyrediyor.
Fiyatlarda şok düşüş beklenmiyor
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet düzenlediği basın toplantısında bu yılki zeytin ya rekoltesinin Türkiye’nin piyasasına yetecek düzeyde olduğunu belirterek: ” Zeytinyağı üretimi çok bu nedenle fiyatlar yerlerde gezincek gibi bir yaklaşım doğru olmayacağını söyleyen Tibet ürünümüz yok diyemeyiz çok ürün var diyemeyiz öyle bir sezon değil . Fiyatın çok düşmesi beklemiyor. Zeytinde kilo maliyetinin 2.5- 3 Lira olduğu tahmin edilirse zaten zeytinyağının litre maliyeti 10 liranın üzerinde oluşacaktır”dedi.
Ambalajlı tüketim düşüyor
Zeytinyağında ambalajlı ürün tüketiminde yüzde 25-30 oranında oranında bir düşme olduğunu bunun sektör açısından çok sıkıntılı bir durum olduğunu vurgulayan Tibet, bu nedenle tağşişli ürün tüketiminin patladığını ifade etti. Tibet, tüketimin daha çok arttırılması gerektiğine dikkat çekti.
Sorunlar ve Çözüm önerileri
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin rekolte tespit çalışmaları kapsamında tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerileri ise özetle şöyle:
— Sektörle ilgili istatistiki veriler güncel değildir. Rekolte tahmini çalışmaları uzmanların sadece tecrübelerine, gözlemlerine dayanarak yapılmaktadır. Uzaktan algılama sistemleri kullanılarak bir coğrafi bilgi sistemi ve güvenilir veri tabanı oluşturulmalıdır.
— Başta ağaç sayısı olmak üzere sektördeki verilerin güncelleştirilmesi gerekmektedir.Bunun için oluşturulacak projeyi Avrupa Birliği bakanlığımız ve sektör temsilcilerinin destek sağlanması gerekiyor.
— Yeni dikim alanları için global iklim değişikliği dikkate alınarak bu tür tehditlere karşı daha dayanıklı olabilecek rakım,konum ve toprak yapısındaki alanların havza bazlı destek modelinde Avrupa Birliği’nde daha az kayırılmış alanlar denen ve ülkemizde geleneksel meyilli alanlarda mülkim zeytinlikler için ilave desteklerin verilmeli.
— Düzenli ve yüksek verimli,ihracata uygun zeytin çeşitleri tercih edilmeli ve “sert çekirdekli” meyveler ile karışık dikimler önlenmelidir.
— Stratejik bir ürün olması nedeniyle zeytinyağının prim sistemi değişmeli. Zeytinyağına değil, destek primi dane zeytine 50 kuruş ya da zeytinyağına 1- 1.5 lira seviyelerine çıkarılmalı
— Zeytinciliğimiz büyük bir tehdit altında.Dönce altı kez Türkiye Büyük Millet Meclisi nde reddedilen Zeytincilik Yasası’nın 20. maddesine ilişkin değişiklik şimdi yedinci kez gündeme getiriliyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı torba yasa içerisinde yer alan değişiklikle ağaç başına 200 lira verince ağaçların katledilmesinin önü açılmak istenmektedir. Bu konuda hep birlikte karşı çıkmamız ve bunu önlememiz gerekiyor.
— Ülkemizin yerli zeytin gen kaynaklarının korunması ve çeşitli yollarla fidan ithalat rejimi engellenmeli.
— Avrupa Birliği’nde olduğu gibi piyasayı regüle edici fiyat ve destek modellerinin uygulanması gerekir.
— Zeytinyağının önde gelen sorunlarından birisi de taklit ve tağşiştir. Kontrollere ağırlık verilmesi tağşişli yağla ilgili kamu denetimleri arttırılarak etkin hale getirilmesi gerekir.
— Ülkemizin en önemli sorunu kayıtdışılık ve tüketimin düşük olmasıdır.Sürdürülebilir tarım sürdürülebilir ticaret kısacası sürdürlebilir sektör için değer zinciri içinde tüm halkaları eşit olarak yer alması ve haksız rekabetin önlenmesi büyük önem arz etmektedir.Bu kapsamda hem ihracatçımızın uluslararası pazarda rekabet edebilmesi ve hem de tüketicimizin ulaşılabilir fiyatlardan ürünü tüketebilmesi sağlanırken,Üretici sanayici ve tücarında mağdur edilmemesi gerekmektedir.Bu bakımdan bütüncül bir yaklaşım ve tüm Sorunlar ele alınmalı,analiz edilmeli ve çözüm yolları uygulanmalıdır.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler