2014 tarım destekleri

Tarım Haberleri

·

09 Mart 2014

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

2014 tarım destekleri

09 Mart 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Kalkınma bölgelerine besi desteği geliyor
Gelenek bozulmadı. Tam 6 yıldır gazeteniz DÜNYA, tarım desteklerini Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan önce açıklıyor.Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na sunduğu karara göre tarımsal desteklerde çok sınırlı artışlar yapıldı. Alan bazlı destekler kapsamında gübre ve mazot desteğinde bir kaç kuruşluk artış yapılırken fark ödemesi (prim) desteklerinde 17 üründen sadece ayçiçeği ve pamuğa destek artırıldı.
Hayvancılıkta yeni destekler var

Alan bazlı ve fark ödemeleri desteklerinde artış sınırlı kalırken hayvancılıkta da mevcut desteklerden sadece bir kaç kalemde küçük artışlar yapıldı. Hayvancılıkta ilk kez çoban istihdamına destek getirildi. Ayrıca, kalkınma bölgelerinde besi materyali üretimine destek sağlanıyor. Buna göre GAP,DAP,KOP ve DOKAP gibi kalkınma bölgelerinde besi materyali yetiştiriciliği yapanlara anaç sığır başına 350 lira, buzağı başına 150 lira destek verilecek.

Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR-
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu, 2014 yılı tarım destekleri ile ilgili çalışmayı tamamlayarak Bakanlar Kurulu’na sundu. Yakın zamanda Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek açıklanacak tarım desteklerini geçmiş yıllarda olduğu gibi Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan önce gazeteniz DÜNYA açıklıyor.
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarları ile Hazine Müsteşarı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü’nden oluşan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu her yıl olduğu gibi 2014 yılı tarım desteklerini de belirledi. Kurul’un belirlediği tarım destekleri birim fiyatları Bakanlar Kurulu’na sunuluyor. Bakanlar Kurulu’nda genellikle aynen kabul edilerek kamuoyuna açıklanıyor.
DÜNYA’ nın elde ettiği Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı’na göre 2014’te birçok tarım desteğinde artış yok. Alan bazlı desteklerden sadece gübre ve mazot desteğinde çok küçük artışlar yapıldı. Fark ödemesi (prim) desteklerinde ise 17 üründen sadece 2 üründe, pamukta 5 ve yağlık ayçiçeğinde ise 6 kuruşluk artış yapıldı. Hayvancılıkta da uygulamadaki desteklerin bir çoğu aynı kalırken ilk kez çoban istihdamına ve kalkınma bölgelerinde besilik materyal yetiştiricilerine destek verilecek.
Gübre ve mazot desteğinde artış
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu kararına göre 2014 ürünü tarım desteklerinde alan bazlı desteklerden gübre ve mazot desteğinde artış sağlanırken toprak analizi, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında herhangi bir artış yapılmadı. Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır mera, orman emvali alanlar için geçen yıl dekar başına 2.9 lira olan mazot desteği 2014’te 2 kuruşluk artışla 3.1 lira olarak belirlendi. Gübre desteği ise bu alanlar için 4 liradan 4.3 liraya yükseltildi. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumrulu bitkiler, sebze ve meyve alanları için geçen yıl dekar başına 4.3 lira olan mazot desteği bu yıl 3 kuruş artırılarak 4.6 liraya, 5.5 lira olan gübre desteği ise 6 lira olarak belirlendi. Yağlı tohum ve endüstri bitkilerinde ise dekara 7 lira olan mazot desteği 7.5 liraya, aynı ürünler için gübre desteği de 7 liradan 7.5 liraya yükseltildi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi çiftçilerin gübre ve mazot desteğinden yararlanmaları için toprak analizi yaptırmaları şartı korundu. Toprak analizi için çiftçilere geçen yıl olduğu gibi dekara 2.5 lira destek verilecek.
Pamuğa 5, ayçiçeğine 6 kuruş artış, 14 üründe artış yok
Tarımsal destekleme bütçesinin en önemli kalemlerinden biri olan ve 17 üründe uygulanan fark ödemesi (prim) desteğinde sadece pamuk ve yağlık ayçiçeğinde artış öngörülüyor. Geçen yıl kilo başına 50 kuruş olan kütlü pamuk primi 55 kuruşa çıkarılıyor. Pamuk priminden yararlanmak için çiftçilerin sertifikalı tohum kullanmaları gerekiyor. Yağlık ayçiçeği desteği ise 24 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Diğer 15 üründe ise herhangi bir artış yapılmadı. Buna göre 2013 ürününde olduğu gibi bu yılda aspir için kilo başına 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, soya fasulyesine 50 kuruş, kanolaya 40 kuruş, dane mısıra 4 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikaleye 5 kuruş, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimekte ise kilo başına 10 kuruş fark ödemesi yapılacak. Yaş çaya ise yine geçen yıl olduğu gibi 12 kuruş prim ödenecek.
Çoban istihdamına 8 bin lira destek
Hayvancılıkta mevcut desteklerde sadece bir kaç kalemde düşük oranlarda artış sağlanırken 2014’te ilk kez çoban istihdamı destekleme kapsamına alındı. Ayrıca kalkınma bölgelerinde besiciliğe özel destek verilmesi kararlaştırıldı. DÜNYA’nın elde ettiği Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı’na göre 2014 yılında Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdamı Desteği ilk kez uygulanacak. Devlet çoban istihdam edenlere her bir işletme için yıllık 8 bin lira destek verecek. Bu destek 2015 bütçesinden ödenecek.
Kalkınma bölgelerinde besicilik destekleniyor
Bu yıl ilk kez kalkınma bölgeleri olarak adlandırılan Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP), Doğu Anadolu Projesi(DAP),Konya Ovası Projesi(KOP), Doğu Karadeniz Projesi(DOKAP) kapsamındaki illerde Besilik Materyal Üretim Desteği uygulanacak. Bu kapsamda kalkınma bölgelerinde besi materyali üreten yetiştiricilere anaç sığır başına 350 lira, buzağı başına ise 150 lira destek verilecek. Bu desteklerde 2014’te başlayacak ancak ödemeleri 2015 bütçesinden yapılacak. Sadece kalkınma bölgeleri için öngörülen bu destek özellikle hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Trakya, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nde tepkilere neden olması bekleniyor. Yetiştiriciler desteğin ülke genelinde uygulanmasını talep ediyorlardı.
Yem bitkilerinde artış yok
Hayvancılık sektörünün en önemli girdisi olan yem bitkileri desteklerinde hiç bir artış yapılmaması dikkat çekiyor. Kuraklık nedeniyle 2014’te başta buğday olmak üzere bir çok üründe üretimin azalması hayvancılığı da olumsuz etkileyecek. Yem bitkileri üretiminin de azalacağı beklenen bu yıl saman ithalatının bile yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Buna rağmen 2014’te yem bitkileri desteklerinin hiç artırılmaması hayvancılık sektörünü zora sokacak.Yem bitkilerinde geçen yıl olduğu gibi sulu yoncada dekar başına 50 lira, kuru yoncada dekar başına 30 lira ve korunga için dekar başına 40 lira destek verilecek. Tek yıllık yem bitkilerinde ise dekar başına 35 lira, silajlık tek yıllık yem bitkilerinde dekar başına 50 lira, silajlık sulu mısıra 75 lira, silajlık kuru mısırda dekar başına 35 lira destek ödenecek.
Yapay çayır ve mera için dekar başına 100 liralık destek bu yılda devam edecek.
Mandaya artış var, koyun ve keçiye yok
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı’na göre 2014’te manda yetiştiricilerine verilen destekte artış yapılırken koyun ve keçide hayvan başı destekler artırılmadı.
Hayvan başı ödeme desteğinde 2013’te manda için 350 lira olan destek 400 liraya çıkarıldı. Sığırda ise hayvan başına 225 lira olan destekte artış yapılmadı. Soy kütüğüne kayıtlı hayvanlar için 60 lira olan ilave destek 10 liralık artışla 70 liraya çıkarıldı. Hastalıktan ari işletmelerde ise hayvan başına 300 lira olan destek 375 liraya yükseltildi. Etçi ırklarda hayvan başına 350 lira, besi hayvanı için hayvan başına 300 lira olan destek bu yılda devam edecek.Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştirici Birliklerine yürüttükleri proje kapsamında hayvan başına 20 lira olan destek bu yılda aynen devam edecek. Manda sütü ile koyun ve keçi sütüne geçen yıl olduğu gibi litre başına 20 kuruş prim ödenecek. İnek sütüne verilecek prim ise Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından daha sonra belirlenecek. Arıcılıkta ise kovan başına 8 lira olan destek 10 liraya çıkarıldı.
Tohum, fide, fidan destekleri artmadı
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na sunulan kararında sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteği, sertifikalı fide ve fidan desteğinde herhangi bir artış yapılmadı. Ayrıca, Biyolojik Mücadele Desteği, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ile Tarım Danışmanlığı Desteğinde de herhangi bir artış yapılmadı.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler