2011 tarım desteklerini açıklıyoruz!..

·

07 Şubat 2011

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

2011 tarım desteklerini açıklıyoruz!..

07 Şubat 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Gelenek değişmedi, DÜNYA Gazetesi olarak 4 yıldır tarım desteklerini herkesten önce açıklıyoruz!…
Gübre ve mazot desteğinde artış ne kadar oldu?
Hayvancılık destekleri yatırımcılarda şok etkisi yaratır mı?
Prim desteği verilen 17 üründen aslan payını hangi ürünler aldı?
Organik tarım ve iyi tarım desteklerinde artış var mı?
Hangi ürünün desteği yüzde 100 arttı?
Hayvancılığa verilecek 3 yeni destekten kimler yararlanacak?
İşte 2011 tarım destekleri…
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR- Gelenek değişmedi. Türkiye, tam 4 yıldır tarım desteklerini Resmi Gazete’de yayınlanmadan önce iş dünyasının resmi gazetesi DÜNYA’dan öğreniyor. 2008,2009 ve 2010 yılı tarım desteklerini ilk kez kamuoyuna açıklayan DÜNYA, 2011 desteklerini de herkesten önce açıklıyor.
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen 2011 yılı tarım destekleri Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından basın toplantısı ile açıklanması beklenen destekler  Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Tarımsal Üretim ve Geliştirme (TÜGEM) Genel Müdürü Ali Karaca,  Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça, Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı’dan oluşan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun  belirlediği 2011 yılı tarımsal destek miktarlarında sembolik artışlar dışında geçen yıla göre önemli bir artış yok.
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan ve  birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen 2011 desteklerinde üretici hayal kırıklığına uğrayacak. 2011 tarım desteklerinde geçen yıla göre pek çok kalemde artış sağlanmazken bazı destek kalemlerinde “sembolik” artışlar yapıldı. Midye, kanola, soya gibi yaygın olmayan ürünlerde destek miktarları artırılırken, pamuk, ayçiçeği, buğday, arpa, mısır, bakliyat ürünleri gibi ekimi yaygın olan ürünler ile hayvancılık desteklerinde artış yapılmadı. Organik tarım, iyi tarım, toprak analizi, sertifikalı tohum, sertifikalı fidan, yem bitkilerinin çoğunda destekler hiç artırılmazken, zeytinyağı, kanola, çay, soya destekleme primlerinde artış sağlandı. Destek miktarı en çok artan ürün ise midye oldu. Midyede kilo başına 10 kuruş olan destek 20 kuruşa çıkarıldı.
Mazot ve gübre desteğinde kısmi artış
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na sunduğu 2011 tarım destekleri kapsamında alan bazlı olarak verilen mazot ve kimyevi gübre desteğinde artışlar sembolik düzeyde kaldı. Karara göre, peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlar için geçen yıl dekara 2 lira destek verilirken bu yıl 2.5 lira verilecek. Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri üretiminde dekar başına 5.5 lira olan destek 6 liraya çıkarılırken, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze, meyve üreticilerine geçen yıl dekar başına 4 lira 25 kuruş olan destek 2011’de 50 kuruş düşürülerek 3 lira 75 kuruş oldu.
Kimyevi gübrede ise, peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlar için geçen yıl dekara 3 lira olan destek miktarı 50 kuruşluk artışla 3.5 liraya çıkarıldı. Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri üretiminde dekar başına 5.5 lira olan destek 6 liraya, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze, meyve üreticilerine geçen yıl dekar başına 4 lira 25 kuruş olan kimyevi gübre desteği 4 lira 75 kuruşa çıkarıldı. Alan bazlı olarak verilen toprak analizi desteği geçen yılla aynı kaldı. Dekara 2.5 lira destek verilecek. Alan bazlı olarak verilen fındık desteği ise bu yıl kararnamede yer almadı.
Prim havza modeline uygun olacak
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline geçiş amacı ile fark ödeme(prim) desteklerinin havza bazlı yapılmasına ve havzalarda modelin öngördüğü ürünlere destek verilmesine karar verildi. Bu çerçevede 2011 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi geçen yıl olduğu gibi sertifikalı tohum kullananlara kilo başına 42 kuruş, sertifikasız tohum kullananlara 35 kuruş ödeme yapılacak.Yağlık ayçiçeği primi de geçen yıl olduğu gibi kilo başına 23 kuruş uygulanacak. Dane mısır, arpa,yulaf,çavdar, tritikale destekleme primi de geçen yıl ile aynı kaldı. Bu 5 ürüne kilo başına 4 kuruş prim verilecek. Bakliyat ürünleri ve çeltik destekleme priminde de herhangi bir artış yapılmadı. Buna göre çeltik, kuru fasülye, nohut ve mercimek destekleme primi kilo başına 10 kuruş olacak. Buğday primi yine 5 kuruş, aspir üreticilerine verilen prim de geçen yıl olduğu gibi 30 kuruş oldu.
Zeytinyağı,soya, kanola ve çayda artış var
Destekleme primi kapsamındaki 17 üründen sadece 4 ürünün priminde artış sağlandı. En yüksek artış ise zeytinyağında oldu. 2010’da kilo başına 30 kuruş olan zeytinyağı primi 2011 ürünü için 50 kuruşa yükseltildi. Soya fasulyesi primi ise sertifikalı tohum kullananlar için 35 kuruştan 50 kuruşa, sertifikasız tohum kullananlar için 29.5 kuruştan 40 kuruşa çıkarıldı. Kanolaya verilen destekleme primi ise 27.5 kuruştan 40 kuruşa, çay destekleme primi de 11.5 kuruştan 5 kuruşluk artışla 12 kuruşa çıkarıldı.
Alınan kararda ayrıca bu yılın bütçesinden 2010 ürünü destekleme  primleri ödendikten sonra kaynak artarsa 2011 ürünü hububat ödemeleri de bu yıl başlatılacak.
Hayvancılık destekleri ithalata yarayacak
2011’de uygulanacak hayvancılık destekleri üretimi artırmaktan çok ithalatı artıracak. Pek çok destek kaleminde artış yapılmaması, et teşvik priminin kaldırılması, hayvan başına ödemede artış yapılmaması hükümetin hayvan ve et ithalatına devam edeceği anlamına geliyor.  Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun aldığı kararda mevcut desteklerde ciddi bir artış sağlanmazken, hayvancılıkta 3 yeni destek başlatılıyor. Hayvancılık desteklemelerinin uygulamasında, Halk Elinde Manda Islahı Desteği, Projeli Damızlık Koyun- Keçi İşletme Desteği, Suni Tohumlamadan Doğan Çevirme Melezi Desteğinin ilave edilmesine karar verildi. Ayrıca, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteğinin ülke geneline yayılmasına, Hastalıklardan Ari İşletmelerdeki Hayvan Başı Ödeme Desteği, Uygulayıcılara Ödenen Aşı Desteği, İpekböceği, Tiftik, Süt Fiyat Düzenlemesi, Süt Desteği ve Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma hak edişlerinin 2011 yılı ilgili bütçesinden, diğerlerinin 2012 yılı bütçesinden ödenmesine karar verildi.
Yem bitkilerinde 8 üründen sadece 3’ünde artış var
Hayvancılık yem bitkileri üretimine verilen 8 destek kaleminden sadece yonca(sulu),korunga ve silajlık mısır(sulu) desteğinde artış yapılırken  5 destek kaleminde destek geçen yılla aynı kaldı. Buna göre yonca(sulu) desteği  dekar başına 125 liradan 130 liraya, korungada dekar başına 80 lira olan destek 90 liraya, silajlık mısır(sulu) desteği ise 50 liradan 55 liraya çıkarıldı. 2010 yılında olduğu gibi bu yılda kuru yoncada dekar başına 70 lira, tek yıllık yem bitkilerinde 30 lira, silajlık tek yıllık bitkilerde 45 lira, kuru mısırda 30 lira, yapay çayır-mera desteği de dekara 75 lira uygulanacak.
Arıcılıkta kovan başına 6 lira olan destek 7 liraya,  bombus arısında koloni başına  50 lira olan destek 60 liraya çıkarıldı.
Midye desteği yüzde 100 arttı
Su ürünleri desteğinde midyeye verilen destek yüzde yüz artırıldı. Geçen yıl mdiyede kilo başına 10 kuruş olan destek 20 kuruşa çıkarıldı. Diğer desteklerde artış olmadı. Alabalıkta kilo başına 65 kuruş, çipura ve levrekte 85 kuruş, yeni türler için 1 lira destek verilecek. Yavru balık desteği ise 5 kuruştan 6 kuruşa çıkarıldı.
Hayvan başı ödeme artmadı
Hayvancılık desteğinin en önemli kalemini oluşturan hayvan başı ödemede sığır, koyun-keçi, hastalıktan ari işletme,soykütüğü desteğinde hiçbir artış yapılmadı.  Manda başına destek 50 lira artırıldı.Kurul,yaklaşık 10 milyon 750 bin sığır ve 26.8 milyon küçükbaş hayvan varlığının olduğu sığır ve küçükbaş hayvan başı desteklerini artırmazken sadece 87 bin baş manda için desteği 50 lira artırması dikkat çekti. Sığır ve küçükbaş hayvan desteğinin artmaması ithalata destek olarak yorumlanıyor. 2011 yılı destekleme kararına göre, geçen yıl olduğu gibi, sığırda hayvan başına 225 lira, koyun ve keçide ise koyun başına 15 lira destek verilecek. Ayrıca, soy kütüğüne kayıtlı olan sığırlar için geçen yıl olduğu gibi hayvan başına 50 lira ek ödeme yapılacak. Hastalıktan ari işletmelerde ise hayvan başına ödeme geçen yılki gibi 300 lira verilecek. Manda başına ödeme ise 250 liradan 300 liraya çıkarıldı.
Süt priminde ise yüzde 50 artış yapıldı. Büyükbaş hayvan sütü primi kilo başına 4 kuruştan 6 kuruşa çıkarıldı. Koyun-keçi sütü destek primi ise kilo başına 10 kuruştan 15 kuruşa çıkarıldı. Tiftik ve aşı desteklerinde herhangi bir artış yapılmadı.
Hayvancılığa 3 yeni destek
Hayvancılıkta pek çok destek geçen yılla aynı kalırken 3 yeni destek başlatılıyor. Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi buzağı için hayvan başına 150 lira, projeli damızlık koyun-keçi işletme desteği hayvan başına 40 lira, halk elinde manda ıslahı desteği de hayvan başına 500 lira olarak belirlendi.
Sertifikalı tohum ve fidan desteğinde sembolik artış
Tarımal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu, tarım sektörünün ve Bakanlığın ihtiyaç duyduğu konulara ilişkin Araştırma ve Geliştirme Projeleri ile yurtiçi sertifikalı tohum ile sertifikalı ve standart fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi uygulamasının 2011 yılında da sürdürülmesine karar verdi. Destek miktarları buğday, arpa, tritikale,yulaf,çavdar ve yoncada sadece 1 kuruşluk artış yapılırken diğer ürünlerde hiçbir artış yapılmadı.yurt içi sertifikalı tohumluk üretimi ile sertifikalı fidan ve standart fidan destekleri ise hi. Artırılmadı. Ayrıca sertifikalı tohum desteklerinin 2011 yılında bütçe imkanları dahilinde ödenmeye başlanmasına karar verildi.
Organik ve iyi tarıma da destek artışı yok
Organik tarımda tarla bitkileri, meyve ve sebze de dekar başına 25 lira olan destek bu yılda yine 25 lira olarak uygulanacak. Hayvancılık,arıcılık ve su ürünlerinde ise  bu desteğe ilave yüzde 50 ödeme yapılacak. Açık alanda iyi tarım uygulamaları çerçevesinde yapılan sebze-meyve üretiminde dekar başına 20 lira, örtüaltı üretimde ise 80 lira destek verilecek. Geçen yılda aynı oranda destek verilmişti.
ÇATAK’ a 6 il daha ilave edildi
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) projesi kapsamında mevcut 19 ilde uygulamaların sürdürülmesine karar verilirken, Ankara, Aydın, Çorum, Edirne, Manisa, Tokat illerinin projeye dahil edilmesine, birime destek miktarlarının birinci kategori için dekara 30 lira, ikinci kategori için dekara 60 lira, üçüncü kategori için dekara 135 lira destek verilmesine karar verildi. ÇATAK destekleri de geçen yılla aynı seviyede kaldı.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağına 300 lira
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu, 2011 yılında Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin kurulmasına katılım sağlayan pilot illere İstanbul, Malatya, Samsun illerinin de ilave edilmesi ile birlikte illerdeki tarım işletmelerinin ÇKS kayıtlarına göre desteklenmesine, işletme başına destek miktarının geçen yıl olduğu gibi 300 lira olarak belirlenmesine karar verdi. 
Tütüne alternatif ürün ekene 120 lira
2008/14265 sayılı Bakanlar Kurulu çerçevesinde arz fazlasının önlenmesi amacı ile 9 ilde, tütün yetiştiren üreticilere tütün yerine Bakanlıkça tavsiye edilen ürünleri ekmeleri halinde alternatif ürün desteği ödenmesine devam edilmesine, birime destek miktarının geçen yıl olduğu gibi dekar başına 120 lira ödenmesine karar verildi. 

2011 TARIM DESTEKLERİ

Mazot Desteği (TL/ Dekar)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali  alanları: 2,5 
Hububat, Yem bitk., Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve alanları: 3,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları: 6

Gübre Desteği (TL/Dekar)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali  alanları: 3,5
Hububat, Yem bitk., Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve alanları:4,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri  alanları: 6

Toprak Analizi Desteği: 2,5

Prim desteği (krş/kg)
Yağlık Ayçiçeği : 23
Kütlü Pamuk (Sertifikalı): 42
Kütlü Pamuk(Sertifikasız) 35
Soya Fasulyesi(Sertifikalı):50 
Soya Fasulyesi (Sertifikasız):40 
Kanola : 40
Dane Mısır: 4
Aspir:30
Zeytinyağı: 50
Buğday: 5
Arpa,Yulaf,Çavdar,Tritikale: 4
Çeltik, Kuru Fasülye, Nohut, Mercimek:10
Çay: 12

HAYVANCILIK DESTEKLERİ (Birime Destek TL)

Yem Bitkileri (TL/ dekar)
Yonca (sulu):130 
Yonca (kuru): 70
Korunga: 90
Tek Yıllıklar: 30
Silajlık Tek Yıllıklar: 45
Silajlık  Mısır (sulu): 55
Silajlık Mısır (kuru):30
Yapay Çayır-Mera: 75

ARICILIK
Arıcılık (kovan): 7
Bombus arısı (koloni): 60

SU ÜRÜNLERİ (TL/kg)
Alabalık: 0,65
Çipura-Levrek: 0.85
Yeni Türler: 1,00
Midye: 0,20
Yavru (adet): 0,06

Süt Primi (KURUŞ/ lt)
Büyükbaş: 0,06
Küçükbaş: 0,15

Hayvan Başı Ödeme (TL/baş)
Sığır: 225
Manda: 300
Sığır (Soykütüğü ek): 50
Hastalıklardan Ari: 300
Koyun-Keçi: 15

Tiftik Üretimi Desteği (kg)
Oğlak Tiftiği: 15
Ana Mal (İnce, İyi): 14                      
Tali : 10

İpekböceği Desteği (kg)
Tohum (Kutu): 30
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer: 20

Aşı Desteği (baş)
Büyükbaş  Brucellosis: 1,5
Küçükbaş  Brucellosis: 0,5
Büyükbaş  Şap: 0.75
Küçükbaş  Şap: 0.5

Buzağı Desteği (baş)
Brusella S-19 Aşısı: 25
Suni Tohumlama: 75

Suni Toh. Doğan Çevirme Melezi: 150

Kuzu, Oğlak Desteği (Rev-1 Aşısı): 4

Projeli Damızlık Koyun- Keçi İşletme Desteği (baş): 40

Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş): 500

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş)
Büyükbaş  Koruma: 400
Küçükbaş  Koruma: 70              
Arı  (kovan): 20
Elit Sürü Anaç: 30  
Elit Sürü Yavru: 40 
Taban Sürü Anaç: 30 
Taban Sürü Yavru: 20

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ(TL/dekar)
Buğday,  yonca : 6 
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar : 4,5
Çeltik, yer fıstığı: 8
Nohut, kuru fasulye, mercimek: 7
Susam, kolza (kanola), aspir: 4
Patates: 20
Korunga, fiğ: 3
 
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ(TL/kg)
Buğday : 0,10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates: 0,08
Çeltik: 0,25
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ: 0,50
Soya: 0,35
Kanola: 1,20
Susam: 0,60
Yonca: 1,50
Yer fıstığı: 0,80
  
SERTİFİKALI FİDAN/FİDE DESTEĞİ(TL/dekar)
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Türleri Standart: 150
Sertifikalı: 300 
Bağ  ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi Standart: 100
Sertifikalı : 200
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme sertifikalı: 250
Zeytinde (Gemlik Hariç) Çeşidi İle Bahçe Tesisi Standart:  50
Sertifikalı: 100
Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave Olarak standart : 50
Sertifikalı 100
Sertifikalı  Fide Desteği : 200

ORGANİK TARIM-İYİ TARIM (TL/Dekar)
Organik Tarım (tarla bitkileri, meyve, sebze):  25  
Organik Tarım (hayvancılık, arıcılık, su ürünleri) 37.5
İyi Tarım (meyve, sebze): 20
İyi Tarım  (örtüaltı) : 80
Örtüaltı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele: 200
Açık alanda yetiştiricilik yapanlara biyolojik mücadele: 20

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Sencer Murat Çelik 7 Şubat 2011 - 08:46 - Yanıtla

  Bu desteklemelerden genel olarak memnun olucak bir kesim göremiyorum?belki pamuk üreticileri memnundurlar zira pamuk fiyatıda gözönüne alındığında oldukça cazip bir ürün haline geldi açıkca teşkvik edilen tek ürün olma özelliğini de sürdürdü.Ama hububat ve yem ürünlerinde özellikle mazot desteğinin 50 ykr indirilmesini anlamak güç..mazot geçen seneye oranla hem daha pahalı hemde kırsal motorin kaldırıldı euro bir de extra pahalı tüm bu şartlar ışığında mazot desteğini düşürmek hangi akla hizmet biri açıklasa keşke!

 2. UMUT ÖZKAN 7 Şubat 2011 - 09:07 - Yanıtla

  Tarımsal Danışmanlık 2010’da 500 TL idi. 2011 ne oldu acaba?

 3. UMUT ÖZKAN 8 Şubat 2011 - 06:34 - Yanıtla

  Organik Tarım (hayvancılık, arıcılık, su ürünleri) 37.5 TL/DA.???

  Bu nasıl olacak??? Açıklaması var mı?

 4. Ali ÖZDEŞ 8 Şubat 2011 - 19:55 - Yanıtla

  Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği yazılmamışonuda ben söyleyeyim.bu sene 650.00TL olacağını öğrendim.Gene işletmecinin hesabına yatacak..Saygılarımla.Tarımsal Yayım ve Danışman Veteriner Hekim Ali ÖZDEŞ

 5. şahin karakeçili 8 Şubat 2011 - 16:05 - Yanıtla

  SAYIN ALİ BEY BİR SÜRÜ YERE NAR VE BADEM EKİLDİ. NE HİKMETSE NE NAR DA NE DE BADEM DE ÜRÜN DESTEĞİ YOK.SİZDEN BU KONUYA EL ATMANIZI İSTIYORUM.DESTEKLERE GELİN CE HİÇ MEMNUN KALMADIM.BİR ZEYTİNYAĞI DESTEĞİ İYİ GÖZÜKÜYOR.BU BAHÇELER BEŞ YILDAN SONRA BU ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI İÇİN ÇİFTÇİLERİN KAR EDEBILMESİ İÇİN DEVLETİN PAZARLAMA KONUSUNDA HERHANGİ BİR ÇALIŞMASI VAR MI.MEYVE BAHÇELERİNE ÜRÜN BAZINDA DESTEK VERİLMELİDİR.

 6. hasan baklan 11 Şubat 2011 - 17:02 - Yanıtla

  2002 yılında dekar başına 16 lıra destek verilirken 2010 yılında dekar başına mazot,gübre analiz ve ebesi dedesi derken dekar başına verilen destek 9 lirayı gecmez bunu da almak için 9 dereden su alıp getirmek lazım 2002 ile 2010 ALLAH için iyi kıyaslayın verdiklerinide sanki hacıya gönderir gibi böbürlenirler Türk çiftçisi bunu görüp bilemeyecek kadar cahilmi efendi isek buda bir yere kadar bıçak kemiğe dayandı artık Hesabı sorulacak ALLAHIN izniyle ALLAHA Emanet Olun.

 7. Faruk TUFAN 18 Şubat 2011 - 04:26 - Yanıtla

  Tarımsal Yayım ve danışmanlık Desteği ile ilgili sorunlar Bakanlığa iletilmesine rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yok yine yakında sınav açılacak hali hazırda bir çok meslekdaşımız bu belgeyi almış durumda ancak belirsizlikler dolayısı ile işe başlayamıyorlar;
  1-bir büro açılımı 8000tl
  2-ele geçmemiş ücretle ilgili kesilen faturalara intikal eden (%18 KDV+% 22 geelir vergisi) 10000 tl vergi mükellefiyeti
  3-üreticilere gidip gelme ile yapılan kırtasiye ve gezi ücretleri yıllık ortalama 7-8000 tl
  üstelik ücret üreticinin hesabına yatması dolayısı ile çoğu arkadaşımız tahsilatda % 50 ortalama ile tahsilat yapabildi….
  Not:
  Tarımsal yayım ve danışmanlık ücretinin artırılmasından ziyade Tarım danışmanı ile sözleşme yapıp çalışan üreticilere ek destek sağlanmalı Örneğin; (Süt desteğinde litrede 1 Krş, kulak küpesinde 1 tl ürün desteklerinde silajlık mısırda dekara 5 veya 10 tl vs..) eğitim ve tekniğe dayalı bu tür desteklerin üreticiyi Teknik elamanla çalışmaya özendirecektir.
  Üreticinn hesabına yatan tarımsal yayım ve danışmanlık ücretinin Ziraat bankaasınca danışmanın hesabına üreticiden alınacak belge karşılığı virman edilmesi, % 18 olan KDV nin mutlak eğitim için geçerli olan % 8 e indirilmesi ..
  Tarımsal yayım ve Danışmanlık Hizmeti verecek olan meslektaşlarımızla çalışmak isteyen üreticileri özendirecek ve bu konuya daha duyarlı kılacaktır…
  Teknik elamanla birebir çalışan üretici
  Hayvansal üretimde ; Bakım, besleme, sağlık kayıt tutma, yerinde takip, damızlık seçimi gibi konularda birebir bilgi alarak üretimini artıracak..
  Bitkisel üretimde ; teknik elaman üretici ile birebir ilgilenip tarlasına gidecek toprak analizi,tohum seçimi ,ürün tercihi, gübreleme, ürünün büyüyüp gelişimini ve bakımı yerinde yaptıracaktır….
  Sonuç olarak ;
  Sistemin oturması için Tarım Danışmanı ile çalışan üreticiye Tarım Bakanlığı mutlak ek ürün desteği sağlamalıdır.
  BALIKESİR

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler