Devlet, 100 bin baş sığır ithal ediyor

·

07 Temmuz 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Devlet, 100 bin baş sığır ithal ediyor

07 Temmuz 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Et ve Süt Kurumu’ndan rekor ithalat;100 bin sığır ithal edilecek

Et ve Süt Kurumu tek ihale ile 100 bin baş besilik sığır ithal ediyor. İthal edilecek sığırların yarısı Avrupa Birliği ülkelerinden diğer yarısı Güney Amerika’dan getirilecek. Böylece tek ihale ile 100 bin baş sığır ithalatı ile bir rekora imza atılmış olacak.
Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2016 tarihli resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile Et ve Süt Kurumu’na 400 bin baş besilik sığır ithalatı için yetki verilmişti. Et ve Süt Kurumu, kendisine verilen besilik sığır ithalat yetkisinin ilk dilimini kullanmak üzere ihale açtı. Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, Et ve Süt Kurumu 31 Aralık’a kadar 400 bin baş besilik sığırı gümrüksüz getirebilir.
Göreve geldiğinde ithalatla bir yere varılamayacağını, Türkiye’nin hayvan varlığını artırması gerektiğini, yerli üreticiyi koruyacak önlemler alacaklarını ve ithalata en son başvuracaklarını belirten Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tek ihale ile en yüksek oranda ithalat yapan bakan olarak tarihe geçecek. Bakan Çelik, hayvancılıkta farklı bir politika uygulayacağının sinyallerini verirken, ithalat politikasını sürdürmesi üreticiler tarafından “hayal kırıklığı” olarak nitelendirildi. Üreticiler, kurban bayramı öncesi yapılacak bu ithalatın yerli üretime büyük darbe vuracağını ve bir çok yetiştiricinin sektörden çekileceğini iddia etti.
İhale için son teklif tarihi 18 Temmuz
Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan ihale duyurusunda,Avrupa Birliği ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinden olmak üzere toplam 100 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağı ifade edildi. Duyuruda Güney Amerika ülkelerinden 50 bin baş ve Avrupa Birliği ülkelerinden 50 bin baş besilik sığır ithalatının verilen toplam süreyi aşmamak kaydıyla 25 bin başlık partiler halinde yapılacağı belirtildi. İthalat için yapılacak ihaleye son teklif verme tarihi 18 Temmuz günü saat 14.00 olarak belirlendi.
İhale koşulları
Güney Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinden deniz yoluyla ithal edilecek besilik sığırlar Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Trabzon’daki limanlara teslim edilecek. Avrupa Birliği ülkelerinden kara yolu ile yapılacak ithalatta ise hayvanlar Edirne Kapıkule Gümrüğüne teslim edilecek. Hayvanların tartımı teslim yerindeki gümrük tartısı olacak. Alım şekli ise pazarlık usulü olacak. Söz konusu ihale için ihracatçı ülkelerde ithalata konu alanda üretici oldukları yetkili makamlar tarafından belgelendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler ile üretici
birlikleri teklif verebilecek. Üretici olmakla birlikte Türkiye’de halen Kamu İhalelerinden yasaklı konumdaki gerçek ve tüzel kişiler ile Birlikler teklif veremeyecek. İhale dokümanı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı’ndan 250 Türk Lirası (varsa vergi dâhil) bedelle satın alınabilir.
İthal hayvanların özellikleri
İthal edilecek besilik sığırların teslim anında 12 ay yaştan küçük, 160 ile 300 kilogram arası canlı ağırlıkta olması gerekiyor.Güney Amerika’dan ithal edilecek besilik sığırların Angus, Hereford, Brangus,Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek besilik sığırların ise Limuzin, Şarole gibi etçi veya kombina ırklar ile kendileri arasında melezleri olması şartı var.
İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir veya birden fazla kısma da teklif verebilecekler.Teklif mektuplarındaki geçerli para birimi: Güney Amerika’dan yapılacak ithalat için Amerikan Doları, Avrupa Birliği ülkelerden yapılacak ithalat için Euro olacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. Teminat, Güney Amerika Ülkelerinden yapılacak ithalat için Amerikan Doları, Avrupa Birliği ülkelerden yapılacak ithalat için Euro cinsinden olacaktır.
Hayvanlar ne zaman gelecek?
İthalatla ilgili teklifler alındıktan sonra, teklifler ihale komisyonu tarafından istekliler
huzurunda açılarak açıklanacak. Komisyon, alınan teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerden yazılı olarak ikinci tekliflerini vermelerini isteyecek.Komisyon ikinci teklifleri de değerlendirerek pazarlığı sonuçlandıracak.Komisyon kararının onaylanmasının ve alım üzerine bırakılan istekliye tebliğinden itibaren 5 (beş)iş günü içerisinde istekli ile Kurum arasında sözleşme imzalanacak. Sözleşme konusu malların teslimi sözleşme hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Hayvanların teslimi için Avrupa’dan ithalat için 50 gün,Güney Amerika’dan 65 gün olacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler