Konya’dan hayvancılığa rasyonelleşme projesi

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Konya’dan hayvancılığa rasyonelleşme projesi

15 Ağustos 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ağu 15, 2017

Konya’dan hayvancılığa rasyonelleşme projesi

Hayvancılıkta ithalatın, yüksek girdi maliyetlerinin, yüksek fiyat tartışmalarının sürdüğü bir dönemde Konya İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önemli bir projeyi gündeme getirdi.
” Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesi ile, hayvancılıkta doğru beslenme ile yem maliyetinin düşürülmesi,verimliliğin artırılması ve hayvan hastalıklarının önlenmesi öngörülüyor.
Kalkınma Bakanlığı,Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Entegre Yazılım’ın çözüm ortağı olduğu proje ile özellikle genç çiftçilerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Konya İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün projeye ilişkin değerlendirmesi, yapılmak istenenler ve hedefler özetle şöyle:
“Bir işletmenin yüzde 70 giderinin sadece yem gideri olduğu düşünüldüğünde hayvan beslemenin ekonomik açıdan ne kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hayvanların bu sayede verimlerinin arttırılması için uzman bir personelden verilecek eğitimle rasyon hazırlanmasının destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Koruyucu Hekimlik ise, sürü sağlığı ve yönetimi anlayışı ile konuları ele almak sürü sağlığını ilgilendiren hastalıklarda koruyucu hekimliğe ağırlık vererek sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır.

Hayvancılıkta karlılığı etkileyen faktörler
Rasyon, hayvanların yaşama ve verim payı besin madde gereksinimlerini karşılayan, bir veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan, hayvanların tüketebileceği bir günlük yem miktarıdır.
Hayvancılıkta yüksek verim artışının gerçekleştirilmesinde iyi hayvan seçimi, barınak gibi faktörler de önemli rol oynamasına rağmen karlılığı etkileyen faktörlerin başında iyi bir besleme program, iyi bakım ve yönetim uygulanması gelmektedir. Fazladan üretilen bir kg süt ya da bir kg canlı ağırlık artışı için daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyması gerekmektedir.
Hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler olarak tanımlanan koruyucu hekimlik, birçok infeksiyöz ve/veya zoonoz hastalıklar oluşmadan önce çiftlik hayvanlarında alınan bir seri tedbir ve uygulamayı içerir. Bu önlemler iç ve dış parazitlere yönelik antiparaziter ilaç kullanımı,viral, bakteriyel ve fungal etkenlere karşı ise spesifik aşı uygulamaları şeklindedir.
Hayvancılığın tüm çeşitlerinde olduğu gibi besicilikte de koruyucu hekimlik ve hastalıklara karşı etkin müdahale çok önemlidir. Her şeyden önce hayvan kayıplarının önlenmesi için koruyucu hekimlik işletme karını direkt etkileyen faktörlerden olup sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır.

Hedef,genç çiftçileri desteklemek
Proje ile bahsi olan konular hakkında konu uzmanları tarafından eğitim verilecektir. Eğitim verilecek kitle ise 50 başa kadar hayvan varlığına sahip özellikle genç çiftçiler olacaktır. Konya da hayvancılığın yoğun yapıldığı ve yem bitkisi ekilişi olan 80 çiftçiye eğitim verilecektir. Eğitimlerde demonstratif olarak bölgesel rasyon hazırlama yapılacaktır. Rasyon hazırlama ile ilgili çiftçileri kolay ulaşabileceği ve uygulayabileceği akıllı telefon uygulaması hazırlanacak ve ücretsiz olacaktır. Bölgeye özgü koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda aşılama ve uygulamalar koruyucu hekimlik görsel skala kartı üzerinde çiftçileri kolay anlayacağı şekilde düzenlenip ücretsiz dağıtılacaktır. Ayrıca hazırlanacak olan ücretsiz akıllı telefon programına ek olarak çiftçilerimi koruyucu hekimlik yönünden dönemsel bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunacaktır.
Eğitim verilecek olan 50 başa kadar hayvan varlığına sahip özellikle genç çiftçiler atalarından öğrendikleri ile değil de bu eğitim ile öğrenecekleri teknik bilgilerle çiftçilikle uğraşmaları sağlanacaktır. Bu sayede yeni dönemde bu genç çiftçilerle uzun vadede üretim teknikleri daha verimli uygulanabilir hale gelecektir. Bilinen eski üretim teknikleri; bu şekilde yerine yeni teknik ve verimli bir üretime doğru yönlenecektir
Hayvancılık İşletmesi tarafından rasyon hazırlama ile koruyucu hekimliğin faydalarının öğrenilmesi ve uygulanmasının devamlılığı ile işletme giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturan yem giderleri noktasında giderler azalacak, beslenme kaynaklı hastalıkların da önüne geçilmiş olunacak, hastalıklardan meydana gelen harcamalar kalkacak, ayrıca verimin düşmesi engellenecek ve ekonomik kaybın önüne geçilmiş olunacaktır. Böylece birçok alanda çiftçiler üzerinde kısa ve uzun vadede etkisi olacaktır. Hazırlanacak olan ücretsiz rasyon uygulaması sadece Konya da değil Türkiye de bir ilk olacak ve çarpan etkisinin çok yüksek olacağı öngörülmektedir. Bölgeye özgü koruyucu hekimlik görsel skala kartı ise çiftçinin elinde sürü sağlığı yönünden destekleyici bir çıktı olacaktır.

Amaç verimliliği ve karlılığı artırmak
Proje ile,hayvancılık İşletmesi tarafından rasyon hazırlamanın öğrenilmesi ve uygulanmasının devamlılığı ile işletme giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturan yem giderleri noktasında giderler azalacak, beslenme kaynaklı hastalıkların da önüne geçilmiş olunacak, hastalıklardan meydana gelen harcamalar kalkacak, ayrıca verimin düşmesi engellenecek ve ekonomik kaybın önüne geçilmiş olunacaktır. Böylece birçok alanda çiftçiler üzerinde kısa ve uzun vadede etkisi olacaktır. İşletmelerinden öngördüğümüz geliri elde eden çiftçiler bu programı devam ettirecekler ve işletmenin devamlılığında sürdürebilirlik sağlanabilecektir.
Hazırlanacak olan akıllı telefon rasyon programı; hem rasyon hazırlama hem de bölgemize özgü hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik yönünden dönemsel uyarılarda bulunacaktır. Bu uygulama Konya da ilk olacağı gibi Türkiye’de de bir ilk olacak ve ilgi uyandıracak hedef kitlemiz olan genç çiftçiler üzerinde ve çevresinde önemli bir çarpan etki oluşturacaktır.”
Özetle, hayvancılıkta sorunların çözümü ithalatla değil, Konya’nın yaptığı gibi projelerle verimliliği ve karlılığı artırarak sürdürülebilir hayvancılık yapan işletmelerinin sayısını artırmakla olur.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler