Gıdada yenilikçi fikirlere ihtiyaç var

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Gıdada yenilikçi fikirlere ihtiyaç var

13 Aralık 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ara 13, 2016

Gıdada yenilikçi fikirlere ihtiyaç var

Bir süreden beri tarımın gündeminden kopmadan, daha çok teknoloji, inovasyon, yenilikçi fikirler, üretim ve tüketim eğilimleri konularını yazıyoruz. Okurlarımızın büyük çoğunluğu yazıların yol gösterici olduğunu ve çok yararlı bilgiler içerdiğini belirtirken, “bunlar boş işler, Türkiye’de teknoloji,inovasyon olmaz” diyenler de var.
Amacımız en doğru bilgileri,sektördeki eğilimleri,gelişmeleri yerinde görerek, araştırarak yazmak. Bugün gıda ile ilgili önemli bir organizasyonu,çalışmayı paylaşacağız.
Toplumun sağlıklı ve güvenilir gıdaya uygun koşullarda ulaşması ,gıda bağımsızlığı için tarımsal üretim çok önemli. Üretim kadar elde edilen gıdanın topluma ulaştırılması, ihraç edilmesi de çok önemli.
Bildiğiniz gibi hemen her sektörün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı olan 2023 için belirlenen hedefleri var. Gıda sektörünün hedefi 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. Ülkenin içine düştüğü ekonomik ve sosyal belirsizlik nedeniyle bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağı tartışılıyor.
Bu hedefe ulaşmak için öncelikle gıdada yenilikçi fikirlere ihtiyaç var. Yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak ve sektörle buluşturmak amacıyla İzmir’de 2012 yılından beri Ege İhracatçı Birlikleri’nin organizatörlüğünde “Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği gerçekleştiriliyor.
Organizasyon ile; araştırmacılar ve öğrenciler tarafından hazırlanmış olan gıda ile ilgili yenilikçi, inovatif ürünlerle katma değerli üretimi artıracak projelerin üretilmesi doğrultusunda proje sahipleri ve sanayicilerin buluşması hedefleniyor.
Etkinliğin temel amaçları şöyle:
1- Gıda ve tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve ihracatı arttırmak,
2- Sektörün rekabet gücünü artıracak çözümler bulmak,
3-Gıda sektörünün her aşamasında, gıda ve ilgili alanlarla bağlantılı olan ihracatçı firmalar, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer firmalar için bir buluşma platformu oluşturmak,
4- Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 için öngörülen 40 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefine ulaşmak.
2012 yılından bu yana 1500’ün üzerinde proje başvurusu yapıldı.Bu aynı zamanda 1500 yeni fikir demek. 2017’de 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 5. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı için başvuru konuları, etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde ele alınacak konular belirlendi.
Araştırmacılar, “Birincil Üretim” başlığı altında bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, su ürünleri, doğadan toplanan ürünler,hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, fındık, yaş meyve sebze, zeytin, baharatlar, tıbbi aromatik bitkiler, su ürünleri konusunda araştırmaları ile katılabilecekler.
“Gıda İşleme ve Teknolojileri” başlığı altında ise,zeytinyağı, meyve ve sebze mamulleri, işlenmiş kabuklu, kuru meyve ürünleri ve mamulleri konusundaki araştırmalar katılabilecek.
“Paketleme ve Ambalajlama”,” Pazarlama ve Değer Zinciri Yönetimi “ve “Özel Kategori” dallarında ise araştırmacılar Gıdalarda Yeşil Üretim Uygulamaları ve Gelenekten Geleceğe Ürün Tasarımı konularındaki fikirleri ve projeleri ile başvuruda bulunabilecek.
Kimler başvurabilir?
Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri kökenli gıda üretimi ile teknolojileri alanlarında özgün projeleri veya proje fikirleri olan profesyoneller,  mucitler, akademisyenler ile gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki tüm araştırmacılar katılabilir.
Etkinliğin öğrenci kategorisi kapsamında lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimine devam eden tüm öğrenciler başvuru yapabiliyor.
 Araştırıcı kategorisi kapsamında, üniversitelerin lisans, ön lisans ve yükseköğretim programlarından mezun, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden, mesleki tecrübesi olan profesyoneller veya serbest girişimciler başvuru yapabilir.
5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlenen Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği ile gıda ürünleri ihracatında katma değeri artırmak, yeni teknoloji ve metotları üretim süreçlerine kazandırmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amaçlarına yönelik olarak potansiyel Ar-Ge işbirlikleri yaratılmasını amaçlıyoruz. Araştırmacılar ve öğrenciler tarafından hazırlanan gıda ile ilgili yenilikçi ve inovatif ürünlerle katma değerli üretimi artıracak projeler bu etkinlik sayesinde sanayicileri, profesyonelleri ve yatırımcıları buluşturuyoruz Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği ile yurt içinden ve dışından uzman konuşmacıların yer aldığı paneller düzenliyoruz, çeşitli inovatif ürünler sergiliyoruz. Gençlerimiz gün boyunca bir yandan sergilenen projeleri incelerken bir yandan da panellere katılarak sektörün değerli paydaşların tecrübelerini dinleme imkanı bulacakları için hem lise hem de üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Proje pazarı kapsamında geçtiğimiz yıl öğrenci kategorisinde dereceye giren 3 proje sahibine toplam 12 bin 500 ABD doları ödül verilmiştir. V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında dereceye girecek proje sahiplerine öğrenci, araştırıcı ve özel kategorilerinde toplam 120 bin lira ödül verilecektir.”
Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’na başvurmak isteyenler daha detaylı bilgileri ve başvurularını www.gidaargeprojepazari.org adresinden yapabilirler.
Özetle, terörün,savaşın,krizin egemen olduğu bölgemizde bilimin ışığında daha çok araştırmaya, insanlık için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. İşsizliğin,umutsuzluğun olduğu bir ortamda yaşama geçirilecek her yeni fikir yeni iş kapıları da açacaktır. Herkesin bu çalışmalara destek vermesinde yarar var.
******
Teröre karşı mücadele
Türkiye elbette bu karanlık günlerden çıkacak. Bunun için teröre karşı topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Yaşamın her alanında karanlığa karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ,bilimin aydınlığını, demokrasiyi,özgürlüğü savunmalı ve anlatmalıyız. Şehitlerimize Tanrı’dan rahmet sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Gıda,Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler