Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi…

13 Nisan 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi”ne ilişkin başvurular bugün başlıyor. Proje kapsamında 30 bin liraya kadar hibe(karşılıksız) desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçilerin 12 Mayıs 2016 günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulama Rehberi’ne göre destekten yararlanmanın genel koşulları şöyle:
1- Hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.
2-Genç çiftçinin, okur-yazar olması,başvuru tarihi itibarıyla ücretli bir işte çalışmıyor olması, örgün eğitime devam etmemesi, başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmaması şartları var.
3-Başvurular öncelikle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılacak. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alındıktan sonra hibeden yararlanacak genç çiftçi tarafından, projesini ve istenilen belgeleri,ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği 20 bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılması gerekiyor. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şartı var.
4-Proje, hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi,işlenmesi ve paketlenmesi, örtüaltı üretim olmak üzere 4 temel konuda uygulanacak.
5-Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık,arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projeleri desteklenecek.
6- Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında ise;kapama meyve bahçesi tesisi,fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,kültür mantarı üretimi destekleniyor.
7-Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerde, toplam 72 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konusundaki projeler, 83 adet coğrafi işaretli ürünün, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler desteklenecek.
8- Bu projeden yararlanacak olan genç çiftçiler, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine hiçbir masraf yapmadan başvurabilecek.Bakanlık tarafından hazırlanan tip projeler kullanılacağı için dışarıda proje hazırlanmasına gerek yok.Genç çiftçilerden dosya ve proje hazırlama ücreti de alınmayacak.
9-Hibe desteği kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmesine göre genç çiftçiye en fazla 30 bin lira destek verilecek.
10-Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmayacaklar ve sözleşme imzalama hakları sona erecek.
11-Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre yapılacak. Başka bir anlatımla KDV tutarını genç çiftçi ödeyecek.
12- Proje sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.Sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde ise, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda, hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilecek.Proje sahibinin ön ödemeden veya hibe ödemesinden sonra vefat etmesi, askere gitmesi, kamu personeli olması gibi zorunluluk arz eden benzer durumlarda projeyi terk etmesi halinde hibe sözleşmesi tadil edilerek program kriterlerine uygun ikinci dereceye kadar akrabasına devredilmesi mümkün olacak.Hibe ödemesinden bir yıl sonra vefat eden genç çiftçiyle ilgi geri ödeme ve ceza hükümleri uygulanmayacak.
13- Genç çiftçi hibe desteğinden nüfusu 20 bin kişinin altında olan yerleşim birimlerinde yaşayan, 2012’de değiştirilen Büyükşehir Yasası’ndan önce nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yaşayanlar yararlanabilecek.
14- Proje kapsamında başvuran her çiftçi destekten yararlanamayacak. Projesi kabul edilen ve sözleşme imzalayan çiftçilere bu hibe desteği verilecek.
15-Yapılan başvuruların ön kontrolü ve incelenmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/ İlçe Proje Yürütme Birimi tarafından yapılacak.Kontrol ve inceleme sonucu, başvuru bitimi tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde İl ve İlçe bazında kurulacak Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu’na tutanak ile teslim edilecek. Komisyon proje konularında başvuruları ayrı ayrı asil ve yedek olarak listelendirecek. Komisyon tarafından hazırlanan nihai listeler 5 iş günü boyunca belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilecek.
16-Proje başvuranlarında, karı-koca veya aynı hanede ikamet eden kardeş-anne-baba olması durumlarında farklı konularda dahi olsa asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınacak.
17-Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesin ve itiraz edilemeyecek.
Özetle, tarım nüfusu her yıl biraz daha yaşlanıyor. Gençler tarımla uğraşmak istemiyor. Bu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sorunu. Genç Çiftçi Hibe Desteği ile gençler tarımda tutulabilirse önemli bir kazanım olur. Bu nedenle hibe desteği partizan bir tutumla değil, ekonominin gereklerine uygun olarak verilmeli.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler