Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Seralara modernizasyon kredisi

14 Ocak 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Oca 14, 2016

Devlet, seraların modernizasyonu için düşük faizli kredi desteği veriyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 100 bin lira. Yatırım kredilerinde yüzde 100, işletme kredilerinde ise yüzde 50 faiz indirimi uygulanıyor. Seraların modernizasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 16 Aralık, Uygulama Tebliği ise 31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.Düşük faizli sera modernizasyonu kredisinden kimler yararlanabilir?
Bu soruya yanıt vermeden önce seracılığın genel durumuna bakalım.
Türkiye, 650 bin dekar sera alanı ile dünyada 4. Avrupa’da ise İspanya’dan sonra 2. sırada. Ülke genelinde 51 ilde seracılık yapılıyor. Bu seraların yüzde 95’lik bölümünde sebze, yüzde 4’ünde meyve, kalan yüzde 1’lik bölümde ise çiçek ve süs bitkileri üretiliyor.
Yıllık ortalama 6.5 milyon ton üretim yapılan seraların büyük bölümü Antalya, Mersin ve İzmir’de.
Türkiye’deki 650 bin dekar sera varlığının yüzde 85’i plastik sera. Seraların yaklaşık yüzde 50’si 1-3 dekar arasında. Büyük ve modern sera olarak adlandırılan 10 dekar ve üzeri seraların toplam sera alanları içindeki payı sadece yüzde 2 oranında. Son yıllarda yaygınlaşan jeotermal ısıtmalı seraların alanı ise, yaklaşık 4 bin dekar.
Sera modernizasyonu kredisinden yararlanma koşulları ise şöyle:
1- Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlanabilecek.
2-Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacı ile ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri alanda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınmış olan işletmeler tarafından hazırlanan ve Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilerek kredi verilebilecek.
3- Seracılık modernizasyonu kapsamında kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri;
— Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşımadığı Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen sera ünitelerinin asgari şartları sağlayabilecek nitelikte tamamen ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya farklı parsellerde birden fazla parçalı halde bulunan sera ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası,
–Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşıdığı Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen mevcut sera işletmesi içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı; ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalandırma, gölgeleme, sulama, yapay aydınlatma, gübreleme, tarımsal mücadele, hasat ve taşıma, topraksız bitki yetiştirme, karbondioksit gübrelemesi, bitkisel üretim atıklarının bertarafı ve geri dönüşüm sistemleri, bilgisayarlı programlanabilir lojik kontrol sistemleri veya mikro-denetleyici destekli otomasyon sistemleri ve bu sistemlere ait yazılımlar ile sınıflandırma, paketleme sistemleri ve bunların yapılarından halihazırda işletmede bulunmayanları, ekonomik ömrünü tamamlayanlar ile daha verimli ve teknolojik olarak yeni başka bir sistemle ikame edileceklerin finansmanını kapsıyor.
4- Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopperatifleri tarafından koordineli olarak yapılacak. Bu kapsamda; yatırımcılar, projenin yüzde 50’si tamamlandığında il/ilçe müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekiyor. Projenin yüzde 100’ünün tamamlanması ile nihai kontrol il/ilçe müdürlüğünce yerinde yapılacak. Proje uygulamalarının Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmediği tespit edilmesi halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren 10 gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il/ilçe müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılacak ve konu hakkında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri bir hafta içerisinde bilgilendirilecek. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edilmesi işleminin başlatılması için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’yi bilgilendirecek.
Özetle, yaş sebze ve meyve üretiminde önemli rolü olan seraların çok büyük bölümü geleneksel koşullarda üretim yapıyor. Modernizasyon kredisi doğru kullanılırsa seralarda üretim ve verimlilik artırabilir.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler