Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Lisanslı depoculuk kredilerine faiz indirimi …

19 Mart 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin düşük faizli hayvancılık kredilerine ilişkin koşulları dün yazdık. Bu yıl ilk kez lisanslı depoculuk ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar da düşük faizli kredi kapsamına alındı.
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’ın uygulama tebliğine göre lisanslı depoculuk,yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer bazı yatırımlarına verilecek düşük faizli kredinin kapsamı ve koşulları şöyle:
1- Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 2015 yılı için lisanslı depoculuk yatırımı yapacaklara 5 milyon liraya kadar düşük faizli kredi kullandırılacak. Yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde ise yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
Uygulama Tebliği’ne göre, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği hükümleri kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları (depo, silo vb.) ile makine-ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk hava-iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler-raf sistemleri vb.) alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılacak. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde” öngörülen havzalarda yetiştirilen ürünler ile uyumlu depolama yatırımı yapacak/yapan lisanslı depo işletmelerine de bu kapsamında yatırım kredisi kullandırılacak.
Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı isteniyor.
Kurulacak işletmelerde ise, faaliyet izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamamlanmasını müteakip ibraz edileceği belirtilen Tebliğ’de söz konusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden taahhütname alınacağı bilgisine yer veriliyor.
Bu yıl ilk kez düşük faizli kredi kapsamına alınan bir başka yatırım alanı ise, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”
2- Uygulama Tebliği’ne göre kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı konularında asgari üretim konularında ve kapasitelerde üretim yapan üreticilerin kredi talepleri de değerlendirilecek.
3- Aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, susam, yağlık zeytin üretimini yapanlara “Stratejik Ürün” kapsamında düşük faizli kredi kullandırılacak.
4-Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılacak.
5- Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi verilecek.
6-İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi kullanmak isteyenlere de düşük faizli kredi kullandırılacak.
7- Uygulama Tebliği’nde “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.” deniliyor. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.
Kontrollü örtüaltı tarımı, süs bitkisi üretimi,yaygın bitkisel üretim, çok yıllık yem bitkisi üretimi, tarımsal mekanizasyon,modern basınçlı sulama konularında da düşük faizli yatırım ve işletme kredileri verilecek.
Dün ve bugün yazdığımız düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyen okurlarımız 14 Mart 2015 tarihinde yayınlanan “Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın uygulama tebliğine www.resmigazete.gov.tr adresinden tamamını okuyabilir.

Tags:

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler