Düşük faizli tarım kredileri…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Düşük faizli tarım kredileri…

28 Ocak 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Oca 28, 2015

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2015’te kullandıracağı düşük faizli tarım kredilerinin limitleri ve faiz oranları açıklandı.
Bakanlar Kurulu’nun 22 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararında geçen yılki uygulamaya göre dikkat çekici bazı değişiklikler var. Hem kredi limitlerinde hem de faiz oranlarında yapılan değişiklikler şöyle:
1- Damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde geçen yıl 20 milyon lira olan kredi üst limiti 12 milyon 500 bin liraya düşürüldü. Bu konuda faizlerde bir değişiklik yapılmadı. 750 bin liraya kadar olan kredilerde yatırım kredilerinde yüzde 100 işletme kredisinde ise yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. 750 bin liradan 5 milyon liraya kadar faiz indirim oranı yatırım kredilerinde yüzde 75, işletme kredilerinde yüzde 50 uygulanacak. 5 milyon lira ile 12.5 milyon lira arasındaki dilimde ise yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
2- Yaygın hayvansal üretimde ise üst limit değişmemekle birlikte kredi dilimlerinde ve faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Geçen yıl 50 bin liraya kadar yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 50, 50 bin lira ile 500 bin lira arasındaki dilim için ise yüzde 25 faiz indirimi uygulandı. Bu yıl üst limit yine 500 bin lira olan yaygın hayvansal üretimde 200 bin liraya kadar yatırım kredilerinde yüzde 75, işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. 200 bin lira ile 500 bin lira arasındaki dilimde ise yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
3- Damızlık etçi sığır ve damızlık düve yetiştiriciliğinde geçen yıl yüzde 100 yani sıfır faiz uygulanırken bu yıl farklı bir uygulama ile 7.5 milyon lira üst limitli her iki kredi konusunda da yatırım kredileri yine yüzde 100 indirimli olacak. Ancak işletme kredileri yüzde 75 faiz indirimli uygulanacak.
4- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 5 milyon limitli işletme ve yatırım kredilerinde geçen sene yüzde 100 faiz indirimi uygulandı. Bu yıl ise yatırım kredilerinde yine yüzde 100, işletme kredilerinde yüzde 75 faiz indirimi uygulanacak.
5-Su ürünleri avcılığında ise işletme kredilerine yönelik bir iyileştirme var. Su ürünleri avcılığı için 2 milyon liraya kadar kredi kullandırılıyor. 2014’te yatırım kredisinde yüzde 50, işletme kredisinde ise yüzde 25 faiz indirimi uygulandı. Bu yıl işletme kredisindeki indirim de yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.
6-Bu yıl ilk kez hindi yetiştiriciliği de düşük faizli tarımsal kredi kapsamına alındı. Hindi besiciliği yapacaklara 1 milyon liraya kadar kredi verilecek. Yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde ise yüzde 75 faiz indirimi uygulanacak.
7- Kontrollü örtü altı tarımı kredi limiti geçen yıl olduğu gibi 10 milyon lira üst limitli olarak kullandırılacak. 750 bin liraya kadar olan kredilerde geçen yıl yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yüzde 50 oranında uygulandı. Bu yıl yatırım kredilerinde indirim oranı yüzde 75’e çıkarıldı.
8- Bu yıl ilk kez uygulanacak bir başka kredi konusu ise “stratejik bitkisel üretim” olarak belirlendi. Üst limiti 2 milyon lira olarak belirlenen üst limitli stratejik bitkisel üretim yatırım ve işletme kredisinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.
9- Modern basınçlı sulama yatırımlarında geçen yıl uygulanan sıfır faizli kredi uygulamasında bu yıl değişiklik yapıldı. Kredi limiti 1.5 milyon lira olan basınçlı sulamada yatırım kredilerinde yine sıfır faiz uygulanacak ancak işletme kredilerinde sıfır faiz yerine yüzde 75 indirim uygulanacak.
10-Geçen yıl 500 bin liraya kadar “diğer yatırım konuları” adıyla verilen kredi bu yıl kararnamede yer almadı.
11- Lisanslı depoculuk yatırımlarına da düşük faizli kredi verilecek. Buna göre, 5 milyon liraya kadar olan lisanslı depoculuk yatırımlarında yatırım kredisinde yüzde 50, işletme kredisinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
12- Tarımsal amaçlı kooperatiflere yönelik kredi limitleri değişmedi ancak, bazı kredilerde faiz indirimi azaldı. Buna göre, geçen yıl damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde yüzde 75 olan faiz indirimi 2015’te yüzde 50’ye indirildi. Küçükbaş hayvan besiciliğinde de faiz indirim oranı işletme kredilerinde yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim konularından kontrollü örtü altı tarımında yüzde 75 olan faiz indirimi yatırım kredilerinde aynen kalırken, işletme kredilerinde yüzde 50’ye düşürüldü. Su ürünleri avcılığında ise yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yüzde 50 olarak belirlendi. Geçen sene bu oran yüzde 75’ti.
Faiz ve limit oranları dışında, dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, kredi kullanılarak yapılan yatırımlarda sigortaya konu olabilecek varlıkların (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) sigortalanma zorunluluğudur.
Ayrıca, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anaparanın yüzde 30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama hariç) bu karar kapsamında kapasite artışları hariç yeni yatırım kredisi kullandırılamayacak.
Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan düşük faizli tarım kredileri ile ilgili kararnameye ilişkin uygulama tebliği önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Daha ayrıntılı ve teknik bilgilerin yer alacağı uygulama tebliğini de paylaşırız.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler