2015'te tarıma 10.1 milyar lira destek..

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

2015'te tarıma 10.1 milyar lira destek..

19 Kasım 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Kas 19, 2014

Tarım sektörü zor bir yılı geride bırakıyor. Öylesine zor bir yılki, kuraklık, don, dolu, aşırı yağış ve daha bir çok felaket üst üste yaşandı.Doğal afetler bir yana, yönetimsel olarak da bir çok felaket yaşandı. Hukuka aykırı bir biçimde binlerce zeytin ağacı kesildi. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı arttı. Meralar imara açıldı. Köyler mahalleye dönüştürüldü. Daha bir çok olumsuzluk sıralanabilir.
Umutlar gelecek yıla kaldı. Tarımda 2015’te neler olacak?
Hükümetin açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayınlanan 2015 Yılı Programı’nda neler olacağının ipuçları var. Elbette en çok merak edilen ise tarımsal destekler.
1- Tarımsal destek ödemelerinde 2013 yılı gerçekleşmeleri ile 2014 yılı gerçekleşme tahmini ve 2015 programı kıyaslandığında, nominal olarak tüm destek ödeme tutarları artmakla birlikte, alan bazlı destek ödemelerinin toplam ödemeler içindeki ağırlığında artış beklenirken fark ödemelerinin payında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Hayvancılık ile kırsal kalkınma desteklerinin toplam ödemeler içindeki payında ise bir miktar azalma öngörülüyor.
2-Mevcut destekleme kalemlerine ek olarak 2015 yılında ürünlerini lisanslı depolara bırakacak üreticilere yönelik depo kira bedeli desteği ve sanayide işlenmek üzere üretilecek meyve çeşitleri için kullanılacak fidanlara ilave destek sağlanacak.
3- Özellikle bakliyat üretiminin artırılmasına yönelik sertifikalı tohum ve fark ödeme destekleri artırılacak.
4-Piyasalarda rekabetin tesisi ve sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması konuları yanında Avrupa Birliği’ne katılım süreci de göz önüne alındığında, tarım desteklerinin alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak desteklerin idare ve kontrolünün alan bazlı yapılması, çeşitli kurumlar tarafından uygulanan farklı destek programları arasında tamamlayıcılığın sağlanması ve destek bütçesinin programlanmasında işletmelerin gelir seviyesinin de dikkate alınması öngörülüyor.
5- Rakamsal olarak bakıldığında 2015 yılında tarıma toplamda 10 milyar 141 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.
6-Mazot,gübre, toprak analizi,organik tarım,iyi tarım, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, fındık, çay desteklemelerini kapsayan alan bazlı destek kapsamında 2 milyar 964 milyon lira destek verilmesi bekleniyor. Alan bazlı destek ödemelerinin toplam destekler içerisindeki payı yüzde 29.6 olacak.
7-Desteklerde en yüksek pay yüzde 30.7 oranıyla fark ödemesi olarak adlandırılan prim ödemelerinin olacak. Yağlı tohumlardan soya, kanola, aspir, ayçiçeği, mısır, pamuğun yanı sıra zeytinyağı, hububat ve bakliyat ürünlerine 2013 yılında toplamda 2.6 milyar lira, 2014 yılında 2 milyar 921 milyon lira ödenmesi öngörülen fark ödemesi desteği 2015’te 3 milyar 65 milyon liraya ulaşacak.
8- Hayvancılık desteklerinin toplam destekler içerisindeki payı 2013 yılında yüzde 31.7 iken 2014’te yüzde 30.5’e 2015’te yüzde 29.5’e düşecek. Hükümetin 2015 Yılı Programı’na göre önümüzdeki yıl hayvancılık sektörüne toplamda 2 milyar 953 milyon lira destek ödenmesi öngörülüyor.
9- Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekleme kapsamında 2015 yılında 500 milyon liralık destek verilecek.Kırsal kalkınma desteklerinin de genel destekler içerisindeki payı 2013 yılına göre yüzde 5.5’tan yüzde 5’e düşecek.
10- Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP)Eylem Planı Kırsal Kalkınma Hayvancılık Destekleri kapsamında 2015 yılında 141 milyon lira destek sağlanacak.
11- Hangi ürüne ne kadar destek verileceği konusunda Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışmasını tamamlayarak Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’na sundu. Bu kurulda Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın da yer aldığı 9 kurumun temsilcilerinden oluşuyor. Kurul, ürün bazında destekleri kesinleştirecek. Bakanlar Kurulu’na sunulacak destekler 2015’in ilk aylarında kamuoyuna açıklanacak.
Özetle, Hükümetin 2015 Programı kapsamında tarım sektörüne gelecek yıl toplamda 10 milyar 141 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’de tarıma verilen destekler azımsanacak bir destek değil. Fakat, çok dağınık, hedefi, amacı olmayan bir destekleme politikası var. Bu nedenle desteği veren devlet de desteği alan üretici de memnun değil. Çünkü tarım destekleri bir amaç bir hedef doğrultusunda verilmiyor. Tarımsal desteklemeye ayrılan bütçe yani 10.1 milyar lira dağıtılıyor. Verilen desteğin tarımsal üretime, verimliliğe,kaliteye katkısı hesaplanmıyor. Destek verilmiyor, para dağıtılıyor. Böyle olunca desteklerin tarımsal üretimi yönlendirmesi, üretimi planlaması mümkün olmuyor.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Destekleme, Hibe ve Krediler: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler