Hükümet programında tarım…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hükümet programında tarım…

05 Eylül 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Eyl 5, 2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 62.Hükümetin Programı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okudu. Tarıma ilişkin bölümlere bakıldığında bundan önceki AKP hükümetlerinin program metinleri “kes yapıştır” yöntemiyle aynen yer verilmiş. Sadece rakamsal bazı düzeltmeler yapılmış.
Böyle olunca doğal olarak son 12 yılda tarımda çok büyük reformlar yapıldığı, çözülmeyen sorunların çözüldüğü, cumhuriyet tarihinin rekorlar kırıldığı uzun uzun anlatılıyor.
Çiftçilerin en önemli sorunu olan yüksek girdi fiyatları ve yüksek maliyet sorununa silişkin tek bir sözcük yok. İhracatta rekor kırıldığı bilgisi var,ancak, samandan fasulyeye, nohuttan mercimeğe hemen her ürünün ithal edilmesi ile kırılan ithalat rekoru yok.
Hükümet programında tarım ve kırsal politikalara ilişkin gelecekte yapılması öngörülenler ise özetle şöyle:
1- Tarım sektöründe, nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı durumunu daha da geliştirmiş, rekabet gücünü artırmış, ürettiğiyle ve insan gücüyle dünyada ve bölgemizde söz sahibi olacağımız bir ülke konumuna erişmek 2023 yılı için temel amacımızdır.
2- 2023’te hedefimiz verimliliği artırarak 150 milyar dolar tarımsal hasıla ile dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almak ve tarımsal ürün ihracatımızı 40 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır.
3- Önümüzdeki dönemde tarımsal desteklemeleri, tarım havzaları modeli kapsamında belirlenen bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulayacağız. Ülkemizde daha hızlı kalkınması öngörülen bölgelere özel destek sistemleri geliştirilecektir.
4-Konya Ovasında yaşanan su sıkıntısının azaltılmasına önemli oranda katkı sağlayacak olan Bağbaşı Barajı,Mavi Tünel Projesi,Bozkır ve Avşar Barajlarının da inşası ile yılda 414 milyon metreküp su, yaklaşık 17 km’lik tünel ile Konya Ovasına ulaştırılacaktır.
5-Hükümetlerimiz döneminde 450 bin hektardan 4,2 milyon hektarın üzerine çıkarttığımız parçalı arazilerin toplulaştırılmasına bu dönemde de devam edeceğiz. 2015 Haziran ayına kadar ilave 1 milyon hektar alanın daha toplulaştırma çalışmalarını tamamlamayı, 2023 yılına kadar ise toplamda 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma ve ıslah çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz.
6-Üreticilerimizin tarım sigortalarından daha fazla faydalanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
7-Organik ve iyi tarım uygulamalarına verilen önem ve destek artırılacaktır. Başta jeotermal kaynaklar olmak üzere güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynaklarının tarımda kullanılması teşvik edilecektir.
8-Et ve süt ürünleri piyasalarında istikrarı sağlamak üzere Et ve Süt Kurumu’nu oluşturduk. Diğer tarım ürünlerinde de fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve ürün arzı ile çiftçi gelirlerinde istikrar sağlanmasına yönelik olarak piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturacağız.
9-Üretici-pazar entegrasyonunun sağlanması amacıyla üretici örgütlerini yeniden yapılandıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Ek olarak, çiftçilerimizin kullandığı tarımsal girdilerdeki destekleri artırarak devam ettireceğiz.
10-Hayvancılığın geliştirilmesinde verimliliğe dayalı desteklemelere devam edilecek, hayvancılıkta küçük işletmelerin ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler yürütülecektir.
11-Kırmızı ette yeterli arzın sürekliliğini sağlamak amacıyla etçi ırkların yaygınlaştırılmasına yönelik projeler uygulamaya konulacak, yeni destekler sağlanacaktır. Hayvan hastalıkları ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek, hayvan refahının artırılmasına yönelik çalışmalara önem verilecektir.
12-Hükümetimiz döneminde ilk kez destekleme kapsamına alınan koyun ve keçi yetiştiriciliğinde modern ve profesyonel işletmelerin kurulmasına yönelik teşvik ve destekler artırılacaktır.
13-Su ürünleri sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim yapısı geliştirilecektir
14-Kırsal alanda küçük çiftçimizin yaşam standardını geliştirmek amacıyla organik, geleneksel ve yerel ürün üretimi yapan özel küçük işletmelerimizi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.
Özetle hükümet programında verilen sözler bunlar. Türkiye’de hükümet programları,parti programları, kalkınma planları,raporlar ve benzeri çalışmalar pek okunmuyor. Bu nedenle hükümetler programa yaldızlı sözler yazsa da uygulamada bildiklerini okuyor. Bu hükümet te aynısını yapacaktır.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler