Tarım ve gıdada yerelde kalkınma stratejisi…

·

30 Temmuz 2014

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım ve gıdada yerelde kalkınma stratejisi…

30 Temmuz 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 10 yıldan bu yana üzerinde ısrarla durduğu “Yerelde Kalkınma Modeli”nde yeni bir aşamaya geçiliyor. Tarımsal üretimde neler yapıldığını ve bundan sonra neler yapılacağını daha önce yazdık.Yerelde Kalkınma Modeli’nin tarımsal sanayi ve gıda sektöründe uygulanması için önemli bir toplantı daha yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası,İzmir Ticaret Borsası,Ege İhracatçı Birlikleri,Tariş ve daha bir çok gıda ve tarımsal sanayi alanında faaliyet gösteren kurumların başkan ve yöneticileri katıldı. Katılımcılar hem sektörün sorunlarını hem de neler yapılması gerektiği konusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.
Yerelde Kalkınma Modeli kapsamında tarım ve gıda sanayinde neler yapılacak?
1- Tarımsal üretimde olduğu gibi ilk kez bir belediye yerelde kalkınma için sanayide ve ticarette de elini taşın altına koyacak. Özellikle tarıma dayalı sanayi ve gıda işletmelerinin sorunlarının çözümünde, bölgede üretilen ürünlerin daha yüksek katma değer elde edilmesinde belediye aktif rol üstlenecek.
2- Tarım ve gıda sanayinde “yerelde kalkınma” stratejisi oluşturulacak.İzmir’de ve Ege’de tarım ve sanayide yerelde kalkınma için bir yol haritası ile bu strateji uygulanarak hem bölgenin tarımsal üretiminde artış sağlanacak hem de katma değeri yüksek ürünler tüketiciye sunulacak ve ihraç edilecek.
3- İzmir tarımının gelişmesi, niteliğinin ve niceliğinin artması, çeşitlendirilmesi, tarım ürünlerinin pazarda değerini bulması için bu plan çerçevesinde oda ve diğer sivil toplum örgütleri,özel sektör kuruluşları belediye ile işbirliği yaparak yerelde kalkınmayı sağlayacak.
4- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan ve yakında basılacak “Yarımada Stratejik Planı”na ek olarak Küçük Menderes Havzası, Gediz’i de içine alacak Bakırçay Havzası için yine stratejik plan hazırlanarak tarımsal üretim, tarıma dayalı sanayi ve gıda işletmeleri için yeni bir yol haritası oluşturulacak.
5- Tarımsal üretimde ve sanayinde en önemli sorun pazar bulmak. Tarım ve gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir olması kadar tüketiciye uygun fiyatla ulaşması da büyük önem taşıyor. Bir çok ürün yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zaten pahallıya üretiliyor. Üreticiden son tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyat en az 5’e katlanıyor. Yerelde Kalkınma Modeli ile hem üreticinin para kazanacağı hem de tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdayı uygun fiyata alabileceği organizasyonlar kurulacak.
6- Tarımsal ürünlerin değerinde satılması için, hasat döneminde toplu olarak piyasaya arz edilmesi yerine uygun koşullarda depolanması sağlanarak piyasaya ihtiyaca göre arz edilmesini sağlamak için planlama yapılacak.
7-Tarımsal üretimde olduğu gibi, tarımsal sanayide ve gıda üretiminde, tüketici organizasyonlarında kooperatifleşme ve birlikte iş yapma olanakları desteklenerek geliştirilecek.
8-Bölgede çok önemli bir potansiyeli olan aromatik bitkilerin üretimi, doğadan toplanması ve ticaretinin desteklenmesi ile üreticilerin gelirini artıracak çalışmalar yapılacak.
9-Genç çiftçilerin, genç girişimcilerin tarım ve tarımsal sanayide aktif olarak yer alması sağlanacak.
10- Tarımda, hayvancılıkta eğitim çalışmalarına özel önem verilecek.
11- Tarımda biyoçeşitlilik korunacak. Yok olma tehlikesi altındaki tohum çeşitleri korunarak ıslah edilecek.
12- Tarımsal üretimde,sanayide ve gıda işletmelerinde yatırımlar mutlaka bir plan çerçevesinde yapılacak. Çevrenin ve doğal dengenin korunması sağlanacak.
13-Yöresel ürünlerin tanıtımına ağırlık verilecek. Bu amaçla ürün bazında tanıtım etkinlikleri yapılacağı gibi, İzmir ve Ege’nin tarımsal potansiyelini, yansıtacak tarım ve gıda fuarı organize edilecek.
14- Bölgede hayvancılığın daha çok gelişmesi için çalışmalar yapılırken özellikle üreticinin kendi başına yapamayacağı gübreden biyogaz üretilmesi gibi büyük yatırımlara belediye öncülük yapacak.
15-Süs bitkileri üretiminin daha organize yapılması, köy turizmi,yurt dışında İzmir ve Ege’nin ürünlerinin tanıtılması,Agropark kurulması gibi daha bir çok proje yaşama geçirilecek.
Özetle, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde uyguladığı “Yerelde Kalkınma Modeli”ni şimdi bir adım daha öteye taşıyor. Bu model ile tarımsal sanayi ve gıda sektöründe de işbirliği kültürünü geliştirerek yerelde kalkınmayı sağlamak istiyor. Dileriz bu çaba diğer belediyelere, yerel yönetimlere örnek olur.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler