Hayvancılığa 500 milyon lira ek destek

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hayvancılığa 500 milyon lira ek destek

20 Kasım 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Kas 20, 2013

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yılbaşında 2013 yılı için hayvancılık desteklerini 2.4 milyar lira olarak açıkladı. Ancak, Hükümetin 2014 Programı’na göre bu destek bütçesi yetmeyecek ve yıl sonuna kadar hayvancılığa 500 milyon liralık ilave destekle toplamda 2.9 milyon lira destek verilecek.
Tarım desteği 9.8 milyar liraya çıkıyor
Hükümet Programı’na göre 2014 yılında tarıma toplam 9.8 milyar lira destek verilmesi öngörülüyor. Desteklerden en büyük payı yüzde 33 ile fark ödemesi-prim destekleri alacak. Gelecek yıl 17 üründe toplam 3.2 milyar lira fark ödemesi yapılacak. İkinci sırada ise 2.7 milyar lira ve toplam bütçede yüzde 29 payla hayvancılık destekleri yer alacak.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR
-Yılbaşında belirlenen tarımsal destekleme bütçesinde büyük sapmalar oldu. En büyük sapma ise hayvancılık ve fark ödeme-prim desteğinde. Yılbaşında açıklanan destekleme bütçesine göre hayvancılığa 2013’te 2.4 milyar lira destek verilecekti. Ancak, 3 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan hükümetin “2014 Yılı Programı”na göre hayvancılık desteklerinin 2.9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Buna göre hayvancılığa bu yıl 500 milyon lira ek destek verilecek. Gelecek yıl hayvancılık destekleri için öngörülen destek tutarı ise 2.7 milyar lira. Bu nedenle gelecek yıl hayvancılık desteklerinde artış olmayacağı gibi bazı kalemlerde düşüş olacak.
Üretim azaldı prim desteği düştü
Tarımsal destek bütçesinde önemli bir sapma ise fark ödemeleri yani prim desteklerinde oldu. Yılbaşında 3.1 milyar lira olarak öngörülen fark ödemeleri-prim desteğinin 2.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Destek tutarının düşmesinde pamuk, zeytinyağı ve bakliyat ürünleri üretimindeki düşüş etkili oldu. Bütçe içerisinde yaşanan sapmalar dikkat çekerken tarımsal destekleme bütçesinin toplamında büyük bir değişiklik olmayacak. Yılbaşında öngörülen 8 milyar 974 milyon liralık bütçenin 9 milyar 47 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Destek dağılımında değişiklikler
Hükümetin 2014 Programı’nda tarımsal desteklemelere ilişkin yapılan değerlendirme özetle şöyle: “Alan bazlı ödemelerin destekleme bütçesi içerisindeki payı 2012 yılında yüzde 31,4 olarak gerçekleşmiş olup 2013 yılında bu payın yüzde 27,1’e gerilemesi beklenmektedir. 2014 yılında ise, alan bazlı ödemelerin destekleme ödemeleri içindeki payında düşük bir oranda da olsa artış öngörülmektedir. Ürün bazlı olarak uygulanmakta olan ve prim olarak da adlandırılan fark ödemesi desteklemeleri, yağlı tohumlar, çay, hububat ve bakliyat için yapılmaktadır. 2012 yılında destekleme bütçesinin yüzde 31,5’ini oluşturan fark ödemesi desteklemelerinin, 2013 yılındaki payının yüzde 29,7 olacağı tahmin edilirken bu payın 2014 yılında yüzde 33 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Hayvancılık desteklemeleri, 2008 yılından itibaren yıllık olarak uygulanmaktadır. Bu desteklerin toplam destekleme bütçesi içerisinde 2012 yılında yüzde 29,3 olan payının, 2013 yılında yüzde 32,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu desteklerin toplam destekleme bütçesi içindeki payı 2014 yılında yüzde 29 seviyesinde öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde hayvan başına destekleme ödemeleri ve süt teşvik primindeki artışlardan dolayı hayvancılığa yapılan desteklemelerde yılbaşı öngörülerinin oldukça üzerinde bir gerçekleşme beklenmektedir. ”
2014’te tarıma 9.8 milyar lira
Hükümetin 2014 Programı’na göre, gelecek yıl tarıma toplam 9.8 milyar lira destek verilmesi öngörülüyor. Desteklerden en büyük payı yüzde 33 ile fark ödemesi-prim destekleri alacak. Gelecek yıl 17 üründe toplam 3.2 milyar lira fark ödemesi yapılacak. Hayvancılık destekleri ise 2.7 milyar lira ile 2.sırada yer alacak. Hayvancılık desteklerinin genel tarım bütçesi içersisindeki payı yüzde 29 olacak. Toprak analizi, gübre ve mazot desteklerinin de yer aldığı alan bazlı desteklerin bütçesi ise 2014’te 2 milyar 789 milyon lira olması hedefleniyor.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Destekleme, Hibe ve Krediler,Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler