Birliklerin 1.3 milyar lira borcu yapılandırılıyor

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Birliklerin 1.3 milyar lira borcu yapılandırılıyor

15 Kasım 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Kas 15, 2013

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu(DFİF) borçları yeniden yapılandırılıyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TSKB)’nin 1 Mayıs 2000’den sonra DFİF kaynaklarından kullandıkları ve bakiyesi bulunan kredi borçlarının, yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslarının, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlendiği hatırlattı.
“Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçları yeniden yapılandırılan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin (TSKB), en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokol imzalaması gerekiyor” diye konuşan
Bakan Yazıcı, ‘TSKB’lere 2000-2007 yılları arasında ürün alımlarının finansmanında kullanılmak üzere, DFİF kaynaklarından uygun şartlarda kredi kullandırıldığı ifade ederek, bu kredilerin toplam değerinin yaklaşık 1,3 milyar lirayı bulduğu kaydetti. Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanununa eklenen geçici madde ile söz konusu kredilerin yeniden yapılandırılmasına imkan tanındığı belirtti. Yazıcı, yeniden yapılandırmadan faydalanacak birliklerin başvurularının kabul edildiği anımsatarak şu bilgileri verdi:
“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilenler de dahil olmak üzere birliklerin 1 Mayıs 2000’den sonra DFİF’ten kullandıkları kredilere uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmiştir. Kullanılan bu kredilere banka cari faizi veya TEFE/ÜFE aylık değişim oranından düşük olanı basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanarak eklenecek tutarın ödenmesi sağlanacaktır.
Yeniden yapılandırılan bu borç tutarının ilk taksiti 2014 yılında ödenecek şekilde 15 yılda eşit taksitler halinde yılda bir defa olmak üzere ödenmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca, yeniden yapılandırılan borcun tamamının tek seferde ödenmesi durumunda hesaplanan faiz tutarından yüzde 25 indirim uygulanacaktır.
Yapılan düzenlemeyle birlikler yaklaşık 670 milyon lira borç yükünden kurtulmuştur. 2007 yılından bu yana borçlarının ödenmesinin ertelenmesi sayesinde birlikler, sağlanan bu kamu kaynaklarından uzun yıllarca faydalanmış ve yapılan bu düzenlemedeki 15 yıllık geri ödeme planıyla da bu kuruluşların sektördeki yapı içinde kalmalarına fırsat tanınmıştır.
Bu kapsamda, Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokol imzalaması gerekmektedir.”

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Kooperatifçilik: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler