Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Doğa…

26 Haziran 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Türkiye gerilimli bir süreçten geçiyor. Taksim Gezi Parkı’nı korumak amacıyla başlayan ve ülke genelinde büyük bir toplumsal muhalefete dönüşen eylemler sürüyor. Eylemcilere karşı uygulanan orantısız ve acımasız şiddet konunun özünü unutturdu.
Türkiye’nin 27 çevre örgütü ve paydaşı ortak bir açıklama ile bu öze dikkat çekiyor.
“Doğanın Hakları İade Edilsin, Doğaya Saygılı Politikalar İstiyoruz” başlıklı açıklama ve imzalayan örgütler şöyle: “Biz aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, doğanın haklarını savunan ve insanın doğa üzerindeki hakimiyeti yerine “doğa ile uyumu” için hizmet edenler olarak, öncelikle Türkiye’de doğaya ve insana karşı uygulanan şiddetin, ivedilikle son bulmasını arzu ediyoruz.
Gezi Parkı özelinde, parkın halka ait bir park olarak kalmasını istiyoruz ve bu çerçevede Taksim Dayanışması’nın taleplerini destekliyoruz. Öte taraftan doğa hakkının referandum konusu olabileceğini düşünemiyoruz. Doğa Hakkı seçim yapabileceğimiz bir hak değildir ve varoluşumuza dair, doğuştan gelen hakkımızdır. Bu nedenle, tüm insanların, kendi yaşam alanlarını etkileyecek kararlarda katılımcı olmalarının sağlanması gerektiğine inanıyoruz.
Gezi’de şiddet gören ağaçlar, hayvanlar ve insanlar; HES’lerle tahrip edilen nehirlerin, yapılaşmayla yok edilen ormanların, madenlerle yok edilen doğanın, termik santrallerle değişen iklimlerin, yoğun turizm ve kültür balıkçılığıyla yok edilen körfez ve kıyıların, dip ağlarıyla yok edilen denizlerin, kimyasallarla yok edilen toprağın ve üzerindeki canlı yaşamın sembolüdür. Oysa hepimiz biliyoruz ki ağaçlar, ormanlar, nehirler, göller, kıyılar, iklimler, toprak ve üzerindeki canlılar bir bütündür ve onlara yönelen tehdit bir bumerang gibi insana döner.
Gezi eylemlerine şiddet gösterilerek görmezden gelinen meselenin sadece birkaç ağaç olmadığının, doğa ile uyumlu yaşama hakkının insanların elinden alınması olduğunun farkındayız.
Öncelikle bu şiddet ortamı dindirilmeli ve barışçıl bir ortam sağlanmalıdır. İnsanların, doğal yaşam alanları ve ekolojik yaşam haklarını savunan yasalar ve bu yasaların uygulanmasını sağlayacak mevzuat ortaya konmalıdır.
Gezi eylemleri, kaybedilen ekolojik haktan doğmuş, doğayı odağına alan geniş çaplı bir halk hareketi olması açısından öncü ve önemlidir. Bu direnişi başlatan ağaçların hakkını savunanlar, daha önce de başka mecralarda seslerini duyurmaya çalıştılar. Direnişin öncü sarsıntıları, daha küçük gruplar ve etkisizleştirilen eylemlerde yaşanmıştı: HES’ler, Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu, nükleer ve termik santraller, 3. Boğaz Köprüsü, 3. havaalanı, imar mevzuatı, tohum yasaları, GDO’lara geçit veren kanun ve uygulamalar, Büyükşehir Belediyeleri Yasası, Maden Yasası, orman ve tarım alanlarımızı yapılaşmaya açan; kırsaldaki küçük üreticilerin yaşamını zorlaştıran yasal uygulama ve politikalara gösterilen tepkiler verildi ve verilmeye devam ediliyor.
Yıllardır doğaya uygulanan şiddet içerikli ve “yaptım oldu”cu anlayış, şimdi Gezi Parkı’nda önce ağaçlara, ardından insanlara ve diğer canlılara karşı vücut buluyor. Bunu üzülerek gözlüyoruz.
Biz, aşağıda imzası bulunan doğa koruma ve ekolojik yaşam örgütleri, insana ve doğaya yönelik şiddetin ivedilikle durdurulmasını, doğayla insanın birlikte, uyum içerisinde yaşamasına izin veren düzenlemeler için işbirliği ortamının yaratılmasını talep ediyoruz. Doğanın parçası olduğumuzu unutmadan, doğanın haklarına saygılı kentsel ve kırsal yaşam politikaları üretilmesini ve uygulanmasını talep ediyoruz.
Bu yolda atılacak samimi adımlara, ekolojik yaşam ve doğa koruma toplulukları olarak her türlü desteği vermeye hazırız.
Saygılarımızla, ”
Ataköy Platformu
Asin ve Mandala Körfezlerini Koruma Platformu
Bayramiç Yeniköy Kazdağları Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
ÇEKÜL
Doğa Araştırmaları Derneği
Doğa Derneği
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
Doğal Yaşam Derneği
Ege Derneği
EKODOSD
Ergene Platformu
Greenpeace Akdeniz
Gürsel Tonbul Organik Çiftliği
Hayvan Yaşam Haklarını Koruma Derneği
İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu
ODTÜ Biyogen
Sinek Sekiz Yayınevi
Slow Food Ankara
Slow Food Fikir Sahibi Damaklar
Slow Food Yağmur Böreği
Sokak Bizim Derneği
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
WWF – Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
Yeryüzü Derneği
Yeşil Adımlar Derneği
Yeşilist

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

İklim, Çevre ve Su: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler