Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Sulama desteği..

12 Haziran 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Dünyada su tüketiminin yüzde 75’i tarımsal amaçlı kullanılıyor. Tarımsal sulamada yaygın yöntemler var. En eski olanı salma sulama, ki günümüzde “vahşi sulama” olarak adlandırılıyor. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesi vahşi sulamayı büyük oranda terk etti. Bunun yerine suyun verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlayan basınçlı sulama veya diğer modern teknoloji ile yapılan sulama yöntemlerini kullanıyor.
Türkiye’de de modern sulama tekniklerinin kullanılması destekleniyor. Bu desteklerden birisi de bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesini kapsıyor.
Yüzde 50 hibe desteği verilecek bireysel sulama makine ve ekipman desteği nasıl uygulanacak?
Bu konudaki uygulama tebliği 1 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Program kapsamında tüm illerde desteklenecek 7 yatırım konusu şöyle belirlendi:
1- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
3-Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
4- Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
5- Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,
6- Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
7-Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
Bu kapsamda mal alım başvuruları, bu tebliğin yayımı tarihinden (1 Haziran 2013) başlayarak 60 gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.
Kimler başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.
Ayrıca, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.
Desteklerden yararlanacak yatırımcılarda aranan özellikler ise şöyle:
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yukarıdaki 7 yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilecek.
Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.
Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz.
21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.
Hibe destek oranları da belirlendi. Kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak.
Yayınlanan tebliğe göre başvuruların 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Değerlendirme süreci dikkate alındığında destek almaya hak kazananlar bu desteği Eylül-Ekim’de ancak alabilir. O zaman da sulama zaten bitmiş olacak. Yani sulanacak bir şey kalmayacak. En azından bu yıl kayıp olacak. Amaç gerçekten destek vermekse bu tebliğ neden Ocak-Şubat ayında çıkarılmaz?

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler