Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Kaba yem destekleri….

22 Mayıs 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: May 22, 2013

Geçen yıl fiyatı en çok artan ürünlerden birisi saman oldu. Samanın kilosu 1 liranın da üzerine çıkınca Hükümet çözümü ithalatta buldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez saman ithal edildi.
Bu yıl aynı sorunun yaşanmaması için yem destekleme politikası değiştirildi. Bu değişikliği öngören uygulama tebliği 14 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 2013 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler kapsamında kaba yem desteklerinin ayrıntıları şöyle:
1- Yem bitkileri destekleme ödemesinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanacak.
2-Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak.
3-Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılması için, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilecek.
4-Yapay çayır mera tesisleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacak. Bu kapsamda hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması gerekiyor.
5-Yem bitkileri ekilişleri için müracaatların 1 Ocak 2013 ile 15 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat etmeleri isteniyor. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
6-Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre; çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi 4 yıl, korunganın destekleme süresi ise 3 yıl olarak belirlendi. Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılacak. Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum), ekilişlerinde vegetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılmış olur. Tek yıllık yem bitkilerinde; yüzde 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılmış olur. Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesi yapılacak.
7-Desteklemeden yararlanacak çiftçilerin, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için 4 yıl, korunga ekilişi için ise 3 yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname vermeleri gerekiyor. Ayrıca çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS)’nde yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için 4 yıl, korunga ekilişi için ise 3 yıl süreyle sabitlenecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol ederek, yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturacak. Taahhüdünü ihlâl eden çiftçi varsa kontrol icmali düzenlenerek bu ödemeleri geri alınacak.
8- Yem bitkileri desteğinden yararlanacak çiftçilerin en az 10 dekar ekim yapmaları gerekiyor.
9-Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekildiğinde sadece birinci ekim için desteklemelerden yararlandırılacak. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden yararlandırılacak. Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekiyor. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılacak. Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden yararlanacak.
Yem bitkileri desteğinden yararlanacak çiftçilere “Yem Bitkileri Desteklemesi Taahhütnamesi” imzalatılacak. Buna göre desteklemeden yararlanacak üretici, tesis ettiği üretim alanını savaş, yangın, sel, deprem, arazi toplulaştırma, kamulaştırma, doğal afetler gibi mücbir sebepler dışında yonca ve yapay çayır mera tesisi için 4 yıl, korunga tesisi için 3 yıl boyunca bozmayacağını taahhüt etmesi gerekiyor. Ayrıca bu alanların başka bir şahıs veya kuruluşa satılmayacağı, üretim alanı kiralık ise destekleme süreci boyunca kira sözleşmesinin bozulmayacağı taahhütname ile imza altına alınıyor.
Özetle, kaba yem destekleri geçmiş yıllardan farklı bir biçimde uygulanacak. Üreticilerin bu uygulama tebliğini dikkatli okumalarında yarar var.
*******
“Tarımın nabzı” başlıyor..
Uzun yıllar TRT Bu Toprağın Sesi programını sunan Umut Özdil’in yönetiminde Kanal 7’de “Tarımın nabzı” adıyla yeni bir tarım programı başlıyor. Program hafta içi her gün saat: 05:45’te canlı olarak yayınlanacak.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Destekleme, Hibe ve Krediler,Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler