Tarımsal Destekler “parsel verim modeli”ne göre ödenecek

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımsal Destekler “parsel verim modeli”ne göre ödenecek

10 Nisan 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Nis 10, 2013

Tarımda bilgi sisteminin oluşturulması için önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan en önemlisi “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli”ydi. Bu çalışmaya bir yenisi eklendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Tarım Parselleri Verim Modeli.”
Bakanlık model oluşturma konusunda iyi çalışıyor. Ancak iş uygulamaya gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Havza Modeli bunun en somut örneği. Ülke tarımı için çok gerekli olan bu model, ne yazık ki uygulanmıyor.
Tarım Parselleri Verim Modeli de önemli bir çalışmanın ürünü. Fakat, doğru kullanılmazsa özellikle üreticilere yarardan çok zarar verecek nitelikte. Modelin ayrıntıları şöyle:
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü “Tarım Parselleri Verim Modeli” çalışmalarına 2011’de başladı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile öncelikle Türkiye’deki tarım parsellerinin sınırları tespit edilerek bilgisayar ortamına taşındı. Toplamda 52 milyon parsel tespit edildi. Bunların hepsinde üretim yapılmıyor. Sadece 30 milyon parselde tarımsal üretim var.
Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek’in verdiği bilgiye göre tarım arazileri bu yeni model ile uydulardan izlenebilecek.
Belirlenen her tarım parseline bir kimlik numarası verildi. Böylece her parselin bir kimliği olacak. Bu kimlikte de parselle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Ayrıca o parselde ne kadar gübre veya zirai ilaç kullanıldığı tespit ediliyor.
Tarım parsellerine verilen kimlik numaralarıyla bakanlık parsellerle ilgili tüm bilgileri takip edebilecek.
Çiftçiler ise, sahip oldukları her bir parselin bilgisine internet üzerinden ulaşarak, özelliklerinin ve ürünlerin verimlerini sorgulayabilecek.
Tarım arazileri bu teknoloji sayesinde üretimi parsel bazında kayıt altına alınacak. Daha sonra geçmiş yıllarda her bir parsele hangi yıl ne ekildiği, nasıl verim alındığı öğrenilecek ve bu bilgiler planlamalarda kullanılacak.
İklim değişikliklerinin tarım ürünlerinin ekim alanlarını ve verimlilikleri nasıl etkilediği izlenecek.
Uydudan tarım arazilerinin izlenmesiyle arazilere ekilecek ürünlerde arz talep dengesinin kurulması sağlanacak.
Parsellerin sayısallaştırılma işleminin yüzde 80’i tamamlandı. Haziran’a kadar yüzde 100 tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmalar tamamlandığında çiftçilerin, sayısal ortamdaki tarımsal arazilere bir sonraki yıl ekecekleri ürünü bilgisayar ortamında bildirecekler. Bu işlemler, tarım il ve ilçe müdürlüklerinde ya da tarım danışmanları aracılığıyla yapılacak.
Model kapsamında yapılan çalışmalarla tarım parsellerinde toprak ve arazi özellikleri belirlendi. İklimsel değerler, sulu veya kuru şartlarda üretim yapılıyor olması, birinci üretim veya ikinci üretim olması durumu dikkate alındı. Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları kullanılarak sayısallaştırılan tarım parsellerinin kontrol çalışmalarının tamamlanmasıyla, kadastral parsel bazında verim hesaplanması çalışmalarına başlandı. 2012 yılında ilçe bazında belirlenen ürünlere ait en yüksek ve en düşük verim değerleri dikkate alınarak hesaplandı. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Türkiye’nin tarımda parsel bazında ve il bazında “Verim Haritaları” oluşturuldu. Tarımsal destekler de bu verim değerleri üzerinden yapılacak.
Parsel bazında verim durumu tespit edilirken değişken olmayan ve değişken değerler belirlendi. Buna göre, bir parselde verim tespitinde değişken olmayan, durağan etkenler şunlar: Denizden yükseklik, eğim(meyil), bakı (yöney), toprak yapısı, toprak derinliği, sulama durumu, arazi kullanım kabiliyet sınıfı.
Verimde değişken parametreler ise şöyle; yıllık ortalama yağış, aylık toplam yağış, üretim sezonunda meydana gelen toplam yağış, yıllık ortalama sıcaklık, aylık ortalama sıcaklık, üretim sezonu boyunca toplam buharlaşma, aylık buharlaşma. Bu parametreler doğrultusunda parsel bazında verimlilik değerleri hesaplanıyor.
Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) ile de entegre edilecek “Tarım Parselleri Verim Modeli” ile hedeflenen ne?
1-Tarımsal destekler rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanılacak.
2-Arz açığı olan ürünler doğru bir şekilde belirlenerek bu ürünlerde üretim artışı sağlanacak.
3-Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlanacak.
4-Tarımsal üretim planlaması sağlanacak.
5-Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceği belirlenecek.
6-Çiftçinin geliri artırılacak.
7-Parsel bazında yapılacak uygulama, tarımsal planlamaya ve politikaların uygulanmasına, bu uygulamalarının etkilerinin tespitine olanak sağlanacak,
8-Uzaktan algılamaya dayalı uygulamaların yaygın kullanımı sağlanacaktır.
Ulaşılmak istenen bu hedeflere hiç kimsenin itirazı olamaz. Çok doğru ve yerinde hedefler. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için modelin doğru uygulanması gerekir.
Uygulama ile ilgili ciddi endişeler de var. Bu endişelere neden olan somut örnekler var.
Bir çiftçimiz gönderdiği mesajda endişesini çok net olarak ifade ediyor:
“2012 yılında üretilen 2. ürün soya fasulyesi verim tespiti takribi dekarda 280 kilogram olarak yapılmıştır. Adana Karataş bölgesi için bu değerlendirme, gerçekleşenin çok aşağısında kalmış. Gerçek ortalama verim dekara 400 kilodur. Bu durum birçok soya fasulyesi üreticisini mağdur etmektedir. Bu açıklanan rakamlarla beraber soya çiftçisi Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’’nun açıklayıp sonra düşük olması sebebiyle iptal edilen kararını arar olmuştur.”
Benzer mesajlar diğer bölgelerden de geliyor. Çiftçi yeni model ile tarımsal desteklerin düşürülmesinden endişeli. Bu modelin tarımsal destekleri kesmenin bir aracı olarak kullanılmasından yakınıyor.
Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek’in modeli tanıttığı basın toplantısında “buğdaya her koşulda çok yüksek destek veriyoruz”,”primlerin cazip olması nedeniyle pamuk ekilmemesi gereken yerlere pamuk ekiliyor” yönündeki sözleri bu modelin destekleri azaltmaya yönelik bir çalışmanın sinyallerini veriyor. Kaldı ki, Türkiye’nin pamuk üretimi ortada. Ürettiğinden daha fazlasını ithal ediyor. Pamuk primi de rakip ülkelerin çok gerisinde. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu kadar önemli bir çalışmayı “çok destek veriyoruz bu destekleri azaltalım “noktasına indirgerseniz emeğinize yazık olur.
Özetle, Tarım Parselleri Verim Modeli, bilginin, bilimin tarımsal üretimde kullanılması açısından son derece önemli bir çalışma. Bu modelin çiftçinin aldığı destekleri azaltmanın aracı olarak kullanılması sadece üreticiye değil tarıma da büyük zarar verir. Haksız kazanç elde eden, üretim yapmadığı halde haksız destek alanların tespit edilerek cezalandırılması bu model ile sağlanabilir. Ancak, üretim yapan ve verimliliği artıran çiftçilerin masa başı verimlilik oyunları ile cezalandırması kabul edilemez.

Parsel bazında verim oranı nasıl hesaplanıyor?
Parsel sınırları bilgisayar ortamına taşındıktan sonra toprak ve arazi özellikleri belirleniyor.
İklimsel değerler dikkate alınıyor
Sulu veya kuru şartlarda üretim yapılıyor olması dikkate alınıyor.
Birinci üretim veya ikinci üretim olması durumuna bakılıyor.
2012 yılında İlçe bazında belirlenen ürünlere ait en yüksek ve en düşük verim değerleri alınıyor

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler