Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı…

17 Ekim 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Eki 17, 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün kooperatifçilerle buluşuyor. Ankara Ticaret Odası Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda saat 14.00’teki buluşmada Başbakan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nı açıklayacak.
Zafer Çağlayan’ın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı döneminde başlayan, Nihat Ergün döneminde devam edilen ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı döneminde tamamlanan “Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” 2012-2016 dönemini kapsıyor. Aynı belge daha önce 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştı. Belge kamuoyuna açıklanmadan eskidi. Ne yazık ki hazırlanan bir çok “strateji belgesi-eylem planı” uygulanmadan tarihin tozlu raflarına terk ediliyor. GAP Eylem Planı, Tarım Strateji Belgesi, Hayvancılık Strateji Belgesi ve daha niceleri böyle oldu. Dileğimiz kooperatifçilikte aynısı yaşanmasın ve uygulansın.
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı neleri kapsıyor?
Bizim taslağına ulaştığımız Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı çok kapsamlı bir çalışma. Türkiye’de kooperatifçiliği her yönüyle irdeleyen, Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli, avantajları dezavantajlarını içeren ve belli konularda bir eylem planı sunuyor.
Bugünkü toplantıda binlerce kooperatifçi bu belgeyi okumayacak. Birçoğu belgeyi görmeyecek.Onların Başbakan Erdoğan’dan beklentisi farklı.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Destekleme Fiyat İstikrar Fonu kapsamında ürün alımı için kullandıkları kredinin ve faizin yükü 1 milyar lirayı aştı. Birlikler faizin silinmesini anaparanın ise yeniden yapılandırılmasını istiyor. Başbakan Erdoğan’ın bu konuda bir eylem planı sunması bekleniyor.
Birliklerin bir başka talebi ise 2000 yılında çıkarılan 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası’nın değiştirilmesi. Başbakan’ın bu konuda da büyük bir olasılıkla yapılan yasal düzenleme hakkında bilgi verecek.
Başbakanın vereceği bir başka önemli mesaj ise, genel olarak kooperatifçiliğin ekonomideki rolünün artırılacağı yönünde olacak.
Birleşmiş Milletler’in 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan etmesine vurgu yapacak olan Başbakan Erdoğan’ın, kooperatifçiliğe bazı yeni destekleri de açıklaması bekleniyor.
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’na gelince, bu çalışma kooperatifçiliğin yol haritası niteliğinde. Gelecek 5 yıllık dönem için 7 temel hedefi içeriyor. Bu hedefler şöyle:
1-Kamu teşkilatlanması ve kooperatiflere hizmet sunum biçimi yeniden yapılandırılacak.
2-Eğitim, bilgilendirme ve Ar-Ge faaliyetleri geliştirilecek.
3-Örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği olanakları arttırılacak.
4-Sermaye yapısı ile kredi ve finansmana erişim imkânları güçlendirilecek.
5-İç ve dış denetim sistemleri tümüyle revize edilecek.
6-Kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesi arttırılacak.
7-Mevzuat altyapısı uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre geliştirilecek.
Bu 7 temel hedeften de anlaşılacağı üzere kooperatifçilik tümüyle yeniden dizayn edilecek. Diğer bir çok alanda olduğu gibi AKP Hükümeti kooperatifçilik alanını da kendi istediği şekilde düzenleyecek. Kendi istediği yönetimlerin iş başında olmasını sağlayacak. Bunun için gerekli altyapı çalışmaları ve yasal düzenlemeler yapılacak. Destekleme modeli yeni baştan ele alınacak. Bu yeni yapıda hükümetle uyumlu çalışan ve son dönemin geçerli deyimi ile “biat” edenler kalacak, etmeyenler gidecek. Bu yönüyle de kooperatifçilikte yeni bir dönem başlayacak.
Özetle, ülkenin her bölgesinden otobüslerle Ankara’ya taşınan binlerce kooperatifçi bugün Başbakan Erdoğan ile buluşacak. Başbakan kooperatifçilikle ilgili hükümetin eylem planını açıklayacak. Bu eylem planının kooperatifçilerin, çiftçilerin beklentilerini ne kadar karşılayacağını tahmin etmek zor değil. Üreticiler üretimi sürdürecek bir ortamın sağlanmasını, desteklerin artırılmasını, borçlarının en azından yeniden yapılandırılmasını istiyor. Başbakan ise muhtemelen pembe bir tablo çizerek günlük çözümlerden öte geleceğe ilişkin vaatlerde bulunacak. Gelişmeleri bugün hep birlikte izleyip göreceğiz. Umarım yanılan biz oluruz.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Kooperatifçilik: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler