Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi…

10 Temmuz 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve ekipman desteği veriyor. Belirlenen yatırım konularına yüzde 50 oranında hibe desteği öngörülen makine ve ekipman desteklerine ilişkin uygulama tebliği 3 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Makine ve ekipman desteği, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, kırsalda tarımsal sanayinin gelişmesi ve ülke geneline yayılmış tarım makineleri ve ekipman imalatçılarının desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Desteğin uygulanmasında kimi zaman ciddi sorunlar yaşansa da Bakanlığın doğru projelerinden birisi.
Bir çok yatırımcıyı, imalatçıyı ve tarımsal üretim yapan üreticileri ilgilendiren makine ve ekipman desteğinin ayrıntıları şöyle:
Resmi Gazete’de yayınlanan uygulama tebliğine göre, bu yıl destekleme kapsamındaki 27 yatırım konusu şöyle belirlendi:
1-Anıza doğrudan ekim makinesi
2-Arıcılık makine ve ekipmanı
3-Balya Makinesi
4-Balıkçı gemilerinde soğuk depo
5- Biçer bağlar
6-Canlı balık nakil tankı
7-Çeltik fide dikim makinesi
8-El traktörü
9-File sisteminin kurulması
10-Gübre dağıtma makinesi
11-Güneş kolektörü
12-Mibzer
13-Pamuk toplama makinesi
14-Pancar söküm makinesi,
15-Patates söküm makinesi
16-Pülverizatör
17-Sap parçalama makinesi
18-Sap toplamalı saman makinesi
19-Silaj makinesi
20-Sıra arası çapa makinesi
21-Su ürünlerinde buzlama makinesi
22-Su ürünleri için kuluçka dolabı
23-Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
24-Tambur filtre
25-Taş toplama makinesi
26-Yem hazırlama makinesi
27-Zeytin hasat makinesi
Ülke genelinde uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve ekipman desteğinden yararlanmak için Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; yukarıda belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler başvurabiliyor. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri de programdan yararlanmak üzere başvuru yapabiliyor.
Yatırımcılar yukarıda sayılan 27 yatırım konusundan sadece bir tanesi için başvurabiliyor. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu yılki tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacak.
Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendisi temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.
Kabul edilen başvurular, yatırımcı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 25 günde tamamlanması gerekiyor. Sadece süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için bu süre 30 gün olacak.
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek veriliyor. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira, tüzel kişiler için mal başına 100 bin lira üst sınırı var.
Destekten yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayınlandığı 3 Temmuz 2012’den itibaren 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve hayvancılık İl veya ilçe Müdürlüklerine başvurması gerekiyor.
Yatırımcılar ve imalatçılar için büyük önem taşıyan makine ve ekipman destekleri ile ilgili diğer ayrıntıları Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl ver İlçe Müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Destekleme, Hibe ve Krediler,Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler