Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Düşük faizli krediler…

15 Mart 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Mar 15, 2012

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak tarımda düşük faizli kredilere ilişkin uygulama tebliği yayınlandı. Sıfır faizli kredi denilince akla hemen hayvancılık geliyor. Oysa sıfır faizli ve düşük faizli krediler sadece hayvancılık sektörüne verilmiyor. Bitkisel üretime, hatta arazi satın alınmasına bile veriliyor.
Daha önce hayvancılık kredilerini yazmıştık. Bitkisel üretim ve diğer düşük faizli kredilerin ayrıntıları şöyle:
1-Kontrollü örtüaltı tarımı:
En az bir dekar büyüklüğündeki seralarda örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sistemi’nde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmeler, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi kullanabilirler. Seracılık kredisinin üst limiti 10 milyon lira. Yatırım kredilerinde 3 milyon liraya kadar yüzde 50, 3 milyon liranın üzeri ile 10 milyon liraya kadar olan kredilerde ise yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak. İşletme kredilerinde ise 250 bin liraya kadar yüzde 50 faiz indirimi uygulanırken 250 bin liradan 10 milyon liraya kadar olan dilim için yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
2-İyi tarım uygulamaları ve organik tarım:
“İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticiler yatırım ve işletme kredisi kullanabilir. Aynı şekilde, “Organik Tarım Kanun”u ile “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi alabilirler. Yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak organik tarıma “Geçiş Süreci”ne alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi alabilecekler. İyi tarım uygulamaları ve organik tarımda yatırım ve işletme kredisi üst limiti 3 milyon lira. Hem yatırım hem de işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.
3-Modern basınçlı sulama:
Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusunda kredi kullanabilecek. Bu kapsamda, modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri de “Modern basınçlı sulama” içerisinde değerlendirilecek. Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri ise “Diğer üretim konuları” dahilinde değerlendirilecek. Basınçlı sulama sistemlerinde sıfır faizle verilecek kredinin üst limiti ise 1.5 milyon lira. Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan diğer sulama yatırımlarında ise 500 bin liralık kredi üst limitine yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
4- Traktör ve tarımsal mekanizasyon alımı:
Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör alımlarında yatırım kredisi verilecek. Traktör alımında 35 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 50, 35 bin liradan 500 bin liraya kadar olan kredilerde ise yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak. Ayrıca traktör dışında, “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi alınabilir. Tarımsal mekanizasyon kredisinin üst limiti 500 bin lira olarak belirlenirken bu krediye uygulanacak faiz indirim oranı yüzde 25 olacak.
5-Yaygın bitkisel üretim:
Bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konularında faaliyette bulunan üreticiler de düşük faizli kredilerden yararlanabilecek. Yaygın bitkisel üretimde de kredi üst limiti 500 bin lira oldu. Bu kredilerde 250 bin liraya kadar yüzde 50, 250 bin liradan 500 bin liraya kadar olan kredilerde ise yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
6-Sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi ve kullanımı:
Üreticilerin sertifikasyon sistemi kapsamında yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması, doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapanlar veya yapacak olanlar kredilerden yararlanabilecek. Ayrıca, üreticiler yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması, yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile üretim yapması, yurtiçinde üretilen sertifikalı meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi durumunda yine düşük faizli kredilerden yararlanabilecek. Sertifikalı tohum, fide,fidan üretiminde 3 milyon lira limitli kredinin faizi yüzde 100 indirimli yani faizsiz olacak. Sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanarak üretim yapanların kullanabileceği kredinin üst limiti 1.5 milyon lira ve yüzde 50 faiz indirimli olacak.
Bu alanlar dışında, arıcılık, kanatlı sektörü, su ürünleri yetiştiriciliği, arazi alımı konusunda da düşük faizli yatırım ve işletme kredileri kullandırılacak.
Düşük faizli kredilerle ilgili daha sağlıklı bilgiyi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alabilirsiniz. Ayrıca bu konudaki sorularınızı bizde yanıtlamaya hazırız.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler