Tarımın gelecek stratejisi- 2

·

27 Aralık 2011

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımın gelecek stratejisi- 2

27 Aralık 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ara 27, 2011

Türk Ekonomi Bankası’nın düzenlediği “Türkiye Tarım Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı” sonuçlarını geçen Perşembe yazdık. Tarımda başarılanlarla başarılamayanları, tarımın güçlü ve zayıf yanlarını, fırsatları ve tehditleri içeren o yazıyı 22 Aralık 2011 tarihli Dünya Gazetesi, www.dunya.com veya www.tarimdunyasi.net te okuyabilirsiniz.
Konferansa katılanların tespitlerine göre tarımda yapılması gerekenler ise özetle şöyle:
İç ve dış tüketim taleplerine uygun olarak daha verimli ve kaliteli üretim yapılmalı.
Sözleşmeli üretim teşvik edilmeli.
Çiftçinin bilinçlendirilmesi için sivil toplum kuruluşlarının görevlendirilmeli. Tarımda mesleki teknik eğitimin önemi artırılmalı, çiftçilik meslek olarak gelişmeli.
Basın ve enformasyon yolu ile organik ve iyi tarım uygulamalarının süreçleri konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ağlanmalı.
Agro turizmin gelişmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birlikte çalışarak teşvik kapsamını genişletmeli.
Tarım Yasası’nda yer alan “Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde 1’i oranında tarıma destek olarak ayrılır” hükmü mutlaka uygulanmalıdır. Tarımsal desteklemeler miktar ve çeşit olarak artmalı. Verilen destekler Ziraat Bankası organizasyonu yerine illerde kurulacak komisyonlar tarafından denetlenmeli.
Devletin yatırım teşviklerinde, mevzuat kolaylığı yapılmalı.
Ekonomik değeri olan ürünlerin de destekleme kapsamına alınması ve yapısal destekler haline dönüştürülmesi (sertifikalı tohum-fidan, makineli hasat, ürün işleme tesisleri, pazara giriş destekleri vb.) sağlanmalı.
Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin modernizasyonunun gerçekleştirmesi için devlet teşvikleri artırılmalı, buna ilave olarak istenilen teminat tutarı makul seviyeye çekilmeli. Bakanlık bu konuyla ilgili modernizasyon ve kapasite artırımı yapacak işletmeleri belirleyip mekanizmaları harekete geçirmeli.
Süt hayvancılığı yapan işletmelerin de modernizasyonu desteklenmeli.
Bakanlık, sulanabilir arazileri geleneksel yöntemler ile sulayan işletmeleri belirleyip bu konuyla ilgili bir teşvik fonu ve bütçe oluşturularak ülkenin su kaynaklarını daha efektif kullanılması için modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmalı.
Tarıma yatırım yapacaklara yatırım teşvikleri verilmeli.
Lisanslı depoculuk bir an önce yaşama geçirilmeli.
Üretici örgütleri güçlendirilmeli. Her üründe kooperatifleşmeye gidilmeli ve üreticinin dış pazar anlayışı bu yönde olmalı.
İhracata teşvik sağlanmalı ve dış pazar odaklı üretim geliştirilmeli. İhracata yönelik fiyatlamada bağımsız bir düzenleyici kuruluş kurulmalı. Organik ürünlerin pazarlanması için firma, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları desteklenmeli.
Ürün kalitesi ve işletme verimlilikleri artırılarak sürdürülebilir pazar dengeleri oluşturulmalıdır.
Gıdada hijyen, çevre sağlığı ve hayvan refahı için gerekli tedbirler alınmalı.
İzlenebilirliğin (tarladan – sofraya) artırılması.
Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan zirai ilaçların ruhsatlanması ve dozajlarının güncellenmeli.
Havza modeline dayalı üretim planlamasının bir an önce hayata geçirilmeli.
Makro ve mikro ekonomik dengeleri sağlayacak devlet politikaları oluşturulmalı. Lojistik uygulamalara uyumlu politikalar geliştirilmeli.
Sosyal politikalar öne çıkarılmalıdır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, mayınlı ve organik tarıma uygun arazilerin organik tarıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmalı.
Tarım mevzuatı etkin uygulanmalı.
Araştırma-geliştirme ve üretimi geliştirme altyapısı geliştirilmeli.
Bilinçli tarım uygulamaları ile tarım toprakları, su kaynakları korunursa, tarıma dayalı endüstri de sağlıklı olarak gelişecektir.
Türk Ekonomi Bankası’nın bir araya getirdiği tarımın öncüleri önemli tespitlerde bulundu. Bu tespitler ve öneriler ilk kez dile getirilmiyor.Tarımla ilgili hemen her toplantıda dile getirilen konular. Bakanlık dahil herkes tarımdaki sorunları, sektörün güçlü ve zayıf yanlarını, neler yapılması gerektiğini çok iyi bilir. Fakat uygulamaya gelince nedense söylenenler karşılığını bulamıyor. Sorun tespitte değil, uygulamada. Uygulamada başarının olması için Hükümetlerin birinci önceliği tarım ve gıda olmalı.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler