Bakanlıkta yeni dönem…

·

20 Aralık 2011

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Bakanlıkta yeni dönem…

20 Aralık 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ara 20, 2011

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir yandan yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da üretici, tüketici, sanayici, ihracatçı,ithalatçı ve toplumun her kesimini ilgilendiren önemli mevzuat değişiklikleri yapıyor.
Bakanlık,11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası’na dayanarak bir dizi yönetmelik hazırladı. Resmi Gazete’nin 17 Aralık 2011 tarihli sayısında yayınlanan bu yönetmelikler gıda, yem, hayvancılık ve diğer konularda önemli düzenlemeler getiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 40 yönetmelik yayınlayan Bakanlığın hazırladığı 50’ye yakın yönetmelik ise Başbakanlıkta yayınlanmayı bekliyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi de yayınlandı. Toplam 51 sayfadan oluşan yönergeye göre bakanlığın merkez teşkilatında yeni yapılanmada 8 genel müdürlük ve 77 daire başkanlığı oluşturuldu.
Yeni yapılanma ile bazı genel müdürlükler çok kapsamlı görevlerle donatılırken bazılarına daha hafif görevler verildi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü deyim yerindeyse bakanlığın yükünü çekecek birimler oldu.
Yeni yapılanma, birimler arasında yetki karmaşasının yaşanmasına neden olacak. Örneğin, hayvanların kayıt altına alınması ve kulak küpesi takılması görevinin Hayvancılık Genel Müdürlüğü yerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne verilmesi daha şimdiden huzursuzluk yaratmış görünüyor. Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.
Asıl sorun ise, merkezden çok taşra teşkilatında yaşanacak. İl ve ilçe müdürlüklerinde, üreticiler, yetiştiriciler, yatırımcılar işlemlerini aynı şubede tamamlamak yerine şube şube dolaşmak zorunda kalacak.
Bilindiği gibi bakanlığın adının değiştirilmesi ve Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılması ile bakanlıktaki tüm genel müdür ve daire başkanları vekaleten görev görüyor. Bu bürokratların bir an önce asaleten atanması veya yerlerine yenilerinin asaleten atanması bekleniyor. Vekaleten görev yapan bürokrat haklı olarak bir çok işlemde çekimser davranıyor. Bakanlıkta işler verimli yürümüyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi’ne göre bakanlığın yeni teşkilatlanma yapısı şöyle oldu:
1-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü:
Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı
Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı
Gıda Kontrol ve Laboratuarlar Daire Başkanlığı
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı
Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı
Yem Daire Başkanlığı
Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
2-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı
Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı
Tohumculuk Daire Başkanlığı
Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı
Tarım Havzaları Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
3-Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı
Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı
Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
4-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı
Yetiştiricilik Daire Başkanlığı
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
5-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı
Teşkilatlanma Daire Başkanlığı
Pazarlama Daire Başkanlığı
Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı
Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı
Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığı
Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı
Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
Kontrolörler
6-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı
Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı
Toprak-Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı
Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı
Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
7-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
8-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
9-Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
İç Kontrol Daire Başkanlığı
Bütçe Daire Başkanlığı
Koordinasyon ve İdari İşler Daire Başkanlığı
10-Hukuk Müşavirliği
11-Personel Genel Müdürlüğü
Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı
Taşra Atama Daire Başkanlığı
Kadro ve Terfi İşlemleri Daire Başkanlığı
Özlük İşlemleri Daire Başkanlığı
Disiplin İşlemleri Daire Başkanlığı
İşçi ve İşveren İlişkileri Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sosyal İşler Daire Başkanlığı
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
12- Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Çiftçi Eğitimi ve Yayım Daire Başkanlığı
Görüntülü ve Süreli Yayınlar Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
13-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı
Donanım Daire Başkanlığı
14-İç Denetim Birimi
15-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
16-Özel Kalem Müdürlüğü

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler