Deli dana-2

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Deli dana-2

15 Aralık 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ara 15, 2011

Sığırlarda görülen ölümcül bir hastalık olan deli dana hastalığı ile ilgili yazımızla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan bir bilgi notu geldi. Ayrıca, konuyla ilgili olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Habip Can telefonla aradı. İthal edilen hayvanlar için çok sıkı bir denetim yaptıklarını söyledi.
Habib Can, Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi(OIE)’nin deli dana hastalığı belirtisi görüldüğünde 30 ay ve üzeri, normal kesimlerde ise 36 ay ve üzeri hayvanları teste tabi tuttuğunu, Avrupa Birliği’nde bazı ülkelerin 48 ay ve üzeri, bazı ülkelerin ise bu yıldan itibaren 72 ay ve üzeri hayvanlar için bu testi uyguladığını hatırlattı. Can:”Biz sadece 24 aylık yani iki yaşındaki hayvanların ithalatına izin veriyoruz ve teste tabi tutuyoruz. Bizim limitimiz çok daha düşük. Bugüne kadar yaptığımız testlerin hiç birinde hastalığa rastlanmadı.” diyerek kamuoyunun endişe etmesine gerek olmadığını anlattı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gönderdiği bilgi notu ise aynen şöyle:
Sayın Ali Ekber YILDIRIM
Dünya Gazetesi Yazarı

Dünya gazetesinin 13.12.2011 tarihli nüshasında “Deli dana…” başlığıyla bir yazınız yer almıştır. Söz konusu yazınızla ilgili olarak aşağıdaki bilgi notunu dikkatinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Bakanlığımız, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili ithalat kararlarını alırken, ilgili sağlık şartlarını Ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) standartlarına ve ulusal mevzuatımıza göre belirlemekte ve gerçekleştirmektedir. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası mevzuatlara uygun olarak alınan tedbirler sebebiyle, yapılan ithalatlarda insan ve hayvan sağlığı açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
İthal edilecek hayvan ve hayvansal ürünler, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen resmi veteriner hekimler tarafından ihracatçı ülkede teknik ve sağlık şartları açısından kontrol ve muayene edilmekte, aynı zamanda Ülkemize girişlerinde de gerekli dokuman ve fiziksel kontrolleri yapılmaktadır. Kontroller sonucunda uygun görülen hayvanların ithalatına müsaade edilmektedir.
İhracatçı ülke resmi otoritesi tarafından da söz konusu hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol ve muayeneleri yapılarak sağlık sertifikası düzenlendikten sonra ülkemize sevkleri yapılmaktadır.
Ülkemizin ithalatta talep ettiği hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin sağlık sertifikasında; ihraç edilecek hayvanların veya sığır etinin elde edildiği hayvanların ihracatçı ülkede doğmuş ve büyümüş şartı aranmakta olup, talep edilen sağlık şartlarını taşımayan hiçbir hayvanın ülkemize ithalatına izin verilmemektedir.
OIE, izleme ve tarama programı yürüten ülkelerde BSE için yürütülecek olan testlerin yapılacağı hayvan yaşı sınıfını 36 aylık ve üzeri olarak belirlemiştir. Ülkemize Bakanlığımızca belirlenen teknik şartlara göre 24 aylıktan küçük hayvanlar ithal edilmekte olup, ithal edilen hayvanlardan ülkemizde kesim sonrası örnekleme yolu ile numuneler alınmakta ve örnekler üzerinde BSE testleri yürütülmektedir. Şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
OIE, üye ülkelerin BSE hastalığına ilişkin koruma, izleme ve tarama programlarını temel almak suretiyle BSE risk kategorilerini belirlemiştir. Bakanlığımızca OIE standartlarında BSE hastalığına ilişkin tüm denetim ve gözetim programlarını uygulayan yalnızca “ihmal edilebilir” ve “kontrol edilebilir” kategorilerinde yer alan ülkelerden ithalat yapılmaktadır.”
Bakanlığın duyarlılığı elbette çok önemli. Daha da önemli olan hayvancılığın dışa bağımlı olmaktan kurtarılması, ithalata dayalı bir politikadan vazgeçilmesi ve yerli üretimin artırılmasıdır. Geçen yazımızda da belirttiğimiz gibi, hayvan ithalatı deli dana hastalığının anayurdu olan Avrupa Birliği’nden yapılıyorsa deli dana hastalığının ve diğer hastalıkların Türkiye’ye girme riski her zaman vardır. Bakanlık, üretici ve tüketici her zaman duyarlı ve uyanık olmalı.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler