Su Ürünleri Mühendisliği- 2

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Su Ürünleri Mühendisliği- 2

16 Ağustos 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ağu 16, 2011

Geçen Salı, Su Ürünleri Mühendisleri’nin sorunlarına ilişkin bu sütunda yayınlanan yazı büyük ilgi gördü. Avrupa Birliği Bakanlığı konuya ilişkin bilgi notu gönderdi. Çok sayıda okurdan teşekkür mesajı geldi. Bu yazıyla bir tartışma da su yüzüne çıktı. Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekimler arasındaki tartışma alevlendi. Konunun asıl muhatabı olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sessiz kalırken Avrupa Birliği Bakanlığı’na duyarlılığı için teşekkür ederiz. Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı’ndan gelen bilgi notu şöyle:
“Dünya Gazetesi’nde 09 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan köşe yazınızda, Su Ürünleri Mühendislerinin internet üzerinden pek çok kurum ve kuruluşa gönderdikleri mesajla bu meslek dalının Türkiye için önemine ve istihdam sorunlarına dikkat çektiği belirtilmekte ve sizlere de iletilen mesajın bir kopyası yayınlanarak, bu meslek mensuplarının su ürünleri ile ilgili alanlarda daha fazla istihdam edilerek, uğradıkları haksızlıkların giderilmesi temennisinde bulunulmaktadır.
Bakanlığımız Bilgi Edinme sistemi aracılığıyla da çok sayıda su ürünleri mühendisi tarafından gönderilmiş olan mesajda, yeni kurulan Bakanlığımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığında Su Ürünleri Mühendislerinin istihdam edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Bilgi Edinme başvuru sahiplerine de iletilen cevaplarda, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde su ürünleri stoklarının sürdürülebilir kullanımı ve tüketimi konusunda vatandaşlarımız ve bu konudaki uzmanların dile getirdiği endişelerin paylaşıldığı bildirilmiştir. Müzakere sürecindeki bir ülke olarak uyum sağlamamız gereken AB Ortak Balıkçılık Politikası; doğal yaşamın korunması ve balık stoklarının sürdürülebilir kullanımı prensibi üzerine bina edilmiştir. Bu bağlamda, bu fasıldaki çalışmalarda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin, sadece müzakere sürecimiz açısından değil aynı zamanda denizlerimiz ve su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve gelecekte balıkçıların balık aramakla değil, balık avlamakla uğraşmasının temini açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bakanlığımız, eski adı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, su ürünlerinden sorumlu münferit bir Genel Müdürlüğün kurulması ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun AB mevzuatındaki ilkeler çerçevesinde değiştirilmesini hedefleyen kanunların çıkarılmasını önemsemiş ve bu konuda çaba sarf etmiştir. Bu bağlamda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğünün de kurulmuş olmasından büyük memnuniyet duyulmuştur.
Önümüzdeki dönemde, Bakanlık olarak her ne kadar Balıkçılık faslı müzakereleri bloke edilmiş olsa da, bu fasıl kapsamındaki mevzuata uyum hazırlıklarında önemli bir aşama kaydedilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla Su Ürünleri Kanununun AB mevzuatı gerekleri çerçevesinde değiştirilmesi için çaba harcanmasına devam edilecektir.
Diğer taraftan Bakanlığımız hizmet birimlerine ve müzakere fasıllarının içeriğine bakıldığında, belirli sayıda Su Ürünleri, Ziraat ve Gıda Mühendisleri ile Veteriner Hekim gibi özel bazı meslek gruplarının istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle AB İşleri Uzman Yardımcılığı sınavına girebilecekler arasında bu meslek grupları da sıralanmıştır. Ancak genellikle giriş koşullarını karşılayamadıkları için, Gıda Mühendisleri dışındaki meslek mensupları Bakanlığımızın yaptığı sınavlara girememiştir. AB katılım süreci kamuda dil bilen, kalifiye eleman çalıştırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, üniversitelerde okuyan ve mezun olmuş öğrencilerimize dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunulmaktadır.”

Su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekimlerden gelen çok sayıda, mesajı yayınlama olanağımız yok. Birkaç mesajı kısaltarak verebiliyoruz. Mesajların tamamını www.tarimdunyasi.net adresinden okuyabilirsiniz.
Emine Baydan :”Su Ürünleri Mühendisleri, görevlerdeki yetkinlik, bilgi ve deneyim konusunda oldukça yanılgıya düşmektedirler. Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) yönetim kurulu üyelerinden biri olarak ve katıldığım toplantılardaki gözlemler çerçevesinde, bu epey tartışılacak bir konudur. Ancak, önemle bilinmesi gereken konu, hayvanlarda (balık dahil)ilaç kullanım yetkisi veteriner hekimlerindir.“
Doç. Dr. Fatih M Birdane: “Bakanlığın yeniden yapılanmasından bir şey beklemek hayaldir. Bakanlık Veteriner hekimin işlerini gıda mühendisine, ziraat mühendisine, su ürünleri mühendisine verebilmekte iken su ürünleri mühendisinin işlerini de başkalarına havale edebilmektedir. Su ürünlerinin hayvancılığın bir kolu olarak görülmesi bile 2007 den sonra olmuş bir ülkede neyi düzelteceğiz ?”
Hakan Pamukçu:” Su ürünleri mühendislerinin hakkını araması, bu mesleğin prestijini arttırmak için yapılan çalışmalar bir takım insanları neden rahatsız eder ki ?”
Cem Kadeş: “Bugüne kadar balık hastalıkları bilim dalını su ürünleri fakültelerinde tabandan alıp tavana taşımış veteriner kökenli hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Ancak artık su ürünleri mühendisi lisans diplomasından refere olup da balık hastalıkları bilim dalına profesör olmuş hocalarımız da var. Bugün itibariyle bir su ürünleri mühendisinin veteriner hekimden sadece Farmakoloji, Toksikoloji ve Histopatoloji dersi eksiği vardır. Diğer konularda fazlası vardır.”
Sinem Küçükoğuzsoylu: “Herkes kendi işini yaptığı müddetçe bu ülkede herhangi bir sorun kalmayacak. Ne ziraat mühendisi veterinerlerin işini yapsın ne de gıda mühendisi su ürünleri mühendislerinin işini yapsın.”
Zelal Tanrıverdi: “Üniversitelerdeki her bölümün ülke içinde bir önemi olduğu için açılmıştır. Bunun bilincinde olmayıp hala da eski kafadan gidip de belirli bölümleri yüceltip diğerlerini aşağılamak çok saçma. Özellikle 3 tarafı denizlerle çevrili ve su kaynağı çok fazla olan bir ülkede yaşayıp da su ürünleri fakültelerini küçük görmek gibi.”

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Kategorilenmemiş: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler