“Anadolu’yu Vermeyeceğiz…”

·

31 Mayıs 2011

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

“Anadolu’yu Vermeyeceğiz…”

31 Mayıs 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: May 31, 2011

Seçim çalışmalarının sürdüğü, vaatlerin havada uçuştuğu, çılgın projelerin yarıştığı bir dönemde “Büyük Anadolu Yürüyüşü” başladı.
Anadolu’nun dört bir yanından insanlar kervanlarıyla Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Aynen, Milli Mücadele’ nin ilk günlerindeki gibi. O gün hedef ülkeyi işgalden kurtarmaktı. Bugün de hedef aynı. Anadolu’yu yağmacılardan, talandan, rantçıların işgalinden kurtarmak. Ülkenin toprağına, suyuna, doğasına, börtü böceğine sahip çıkmak. Bu nedenle cumhuriyet tarihinin en büyük çevre hareketi olan bu eylemin adı “Anadolu’yu Vermeyeceğiz.”
Nisan ayında Anadolu’nun değişik bölgelerinden yola çıkan 11 kervan bir haftadır Ankara Gölbaşı’nda bekletiliyor. Ankara’ya alınmıyorlar. Çünkü, Onlar çılgın projeleri istemiyorlar. Toprağın, suyun, doğanın korunmasını istiyorlar. Talana karşı çıkıyorlar.
“Anadolu’yu Vermeyeceğiz” diye yola çıkan duyarlı insanların manifestosu özetle şöyle:
“Gezegenimiz, üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte tarihte görülmemiş bir yıkımla karşı karşıya. İnsanoğlunun aşırı tüketime dayalı bugünkü yaşam şekli nedeniyle ortaya çıkan doğa yıkımı, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Her 13 dakikada bir, yeryüzünde bir canlı türü daha yok oluyor. Günümüz insanı, var olmanın yegâne yolunu ihtiyacının fazlasını üretmek ve tüketmek olarak görüyor. Bu anlayış, doğa üzerinde egemenlik mantığını temel alan sonu gelmeyen bir kâr hırsıyla tüm yaşam kaynaklarımızı metaya dönüştürüyor. Sınırsız tüketime dayalı bu sistemin Türkiye’deki yansıması, çok daha korkunç bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır: Son 50 yılda yok edilen sulak alanlarımızın büyüklüğü Marmara Denizi’nin büyüklüğünü geçti. Yani 60’lı yıllardan bu yana sulak alanlarımızın yüzde 40’ını kaybettik.
Dağlarımız, son on yılda verilen 40 binden fazla maden ruhsatıyla maden şirketlerine tahsis edildi. 2B yasası tasarısı ile ormanlarımızın satışı için düğmeye basıldı. Yakın zamana dek kendi kendine yetebilen nadir toplumlardan biriyken, yanlış tarım politikaları nedeniyle yediğimiz ekmeğin buğdayını bile ithal eder hale geldik. Yanlış tarım politikaları sonucunda doğduğu topraklarda doyamaz hale getirilen köylü nüfusun kırsal alanlardan şehre göç etmesiyle insansızlaşan topraklarımız, GDO’lu tohumlara ve rant peşindeki büyük tarım şirketlerine terk edildi. Bugüne kadar kanunları eğip bükerek el konulmaya çalışılan kıyılarımız, yaylalarımız, ormanlarımız; hazırlanan yeni kanunlarla satışa çıkarılıyor.
Toprağımıza ektiğimiz tohumdan çocuklarımıza yedirdiğimiz mamaya, enerji üreten santrallerde kullanılan makinelerden üzerimize giydiğimiz kıyafetlere kadar hemen her ürünü ithal ettiğimiz unutulup; enerjide dışa bağımlılığı giderme adı altında bütün akarsularımız ve vadilerimiz yağmalanıyor.
Anadolu derelerinin tamamına yakını üstüne hidroelektrik santral yapılması amacıyla şirketlere satıldı. Sayısı 2000’in üzerinde olan bu santraller hayata geçirildiği taktirde Anadolu’da akan tüm dereler, borular ya da tünellere hapsedilmiş olacak. Sayıları her geçen gün artan termik santrallere bir de nükleer santral projeleri eklendi. Artık çocuklarımızın geleceği de ipotek altında. Kendi imkânlarımızla ürettiğimiz son ürünlerle birlikte, bu ürünleri üretenlerin kültürü ve geleneksel yaşam biçimi de yok ediliyor.
Artık bir seçim yapmak zorundayız: Ya sınır tanımayan tüketim alışkanlıklarımızı sürdürerek, doğayla birlikte kendimizi de yok edeceğiz ya da onunla uyumlu bir yaşamı seçeceğiz.
Doğanın var oluşuna, binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış olan uygarlıklara, ait olduğumuz topluma ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz vicdani sorumluluğun gereği olarak, biz ikincisini seçiyoruz.”
“Anadolu’yu Vermeyeceğiz” diyenlerin talepleri ise özetle şöyle:
1- Doğayı bir meta olarak gören kalkınma modeli terk edilmeli, ‘doğa anamızın yaşama hakkı’ anayasal güvence altına alınmalıdır.
2-‘Her insan doğduğu yerde doyabilmeli’ ilkesinden yola çıkarak, kırsalda yaşayan insanların büyük kentlere göçünü engelleyecek ve geleneksel yaşam biçimlerimizi destekleyecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
3-Kırsal yaşamımızı, kültürel mirasımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi tehdit eden, kâr hırsıyla hazırlanmış hidroelektrik santral (HES) ve baraj projelerinin tamamı durdurulmalıdır.
4-Ormanlarımızın yok olmasının önünü açacak 2B yasal düzenlemeleri derhal geri çekilmeli, ormanların özelleştirilmesine dair hazırlıklar durdurulmalıdır.
5-Ne koruma alanlarını, ne tarım alanlarını ne de canlı yaşamını dikkate alan madencilik faaliyetleri durdurulmalı, bu faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkisi göz ardı edilerek verilmiş tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir.
6-Toprakların verimsizleşmesine, temel geçim kaynağı tarım olan köylünün yoksullaşmasına ve su kaynaklarının aşırı kullanımına neden olan yanlış tarım politikaları terk edilmeli; tüm tarımsal faaliyetlerde doğanın dengesini gözetilmeli ve doğru yerde doğru ürün ilkesi benimsenmelidir.
7-Tüm canlı yaşamını tehdit eden hibrit tohumların, GDO’lu ürünlerin ve üretimde kullanılan her türlü kimyasal maddenin kullanımı durdurulmalıdır.
8-Var olanlara her geçen gün bir yenisi eklenen, doğaya verdikleri zarar tartışılmaz termik santraller ve nükleer santral yatırımları derhal durdurulmalıdır.”
Bu manifesto ve bu talepler karşısında fazla söze gerek yok. Siz de Anadolyu vermek istemiyorsanız bu eyleme destek verebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiyi www.vermeyoz.net ‘ten alabilirsiniz.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

  1. Mahir Yücel KESKİN 31 Mayıs 2011 - 02:33 - Yanıtla

    Sayın Yıldırım!
    Kaleminize ve elinize sağlık!
    Yurdun dört bir tarafından Ankara’ya akın eden doğa dostlarına ne yazık ki ne yazılı nede görsel basın yeterince yer vermedi. Yer vermesini de beklemek biraz saflık olur. Çünkü ya madenleri yada HES leri,yada RES leri vardır.
    Sağlıklı bir yaşam dileğimle tekrar kutluyorum.

Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler