CHP’nin seçim bildirisinde tarım…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

CHP’nin seçim bildirisinde tarım…

28 Nisan 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Nis 28, 2011

Salı günü iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin seçim beyannamesinde tarıma ilişkin bölümü ve 8.5 yıllık icraatlarını yazdık. Bu yazıda ise anamuhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin seçim bildirisindeki tarıma ilişkin bölümü paylaşacağız.
Bir süre önce tarım konusunda çok kapsamlı bir rapor hazırlayarak kamuoyuna açıklayan CHP, raporun geniş özetini seçim bildirisine koymuş. “Tarımda Yeniden Kendine Yeten Türkiye” başlığı ile seçim bildirisinde yer alan ve CHP’nin uygulayacağı tarım politikası ana hatlarıyla şöyle:
— Tarımda çiftçimizi ve üretim potansiyelimizi destekleyecek, ülkemizi ithalata bağlı olmaktan kurtaracak, çiftçimizin refahını artıracak, insan odaklı ve doğayla dost bir politika izleyeceğiz.
— Tarımı öncelikli stratejik bir sektör olarak değerlendirerek köklü bir tarım reformu gerçekleştireceğiz.
— Tarımsal altyapı yatırımlarını hızla tamamlayacağız. 2023’e kadar 110 milyon dönüm araziyi toplulaştıracak, 4 milyon dönüm sulama yatırımı yapacağız.
— İleri seracılık tekniklerinin yaygın kullanımı, tohumluk, gübre, ilaç ve verimliliği artırıcı diğer girdilerin akılcı kullanımı ve kalitenin geliştirilmesini destekleyecek, tarım sektörünü modern işletmecilik yapısına kavuşturacağız.
— Yüksek verimli ve kaliteli tohum ve damızlık hayvan üretip çiftçimize dağıtacak, üreticimizi dış ülkelere muhtaç olmaktan kurtaracağız.
— Tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre, mazot, tarım ilacı, elektrik gibi girdilerin yüksek maliyetlerini aşağı çekeceğiz.
— Tarım ve çiftçiyi desteklemek amacıyla, mazotta ÖTV ve KDV’yi kaldırarak,
mazot fiyatını 1,5 TL’ye indireceğiz. Diğer girdilerdeki vergi yükünü de hafifleterek çiftçiyi güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.
— Tarım ve hayvancılıkta iç üretimi artırıp, ithalatı azaltacağız. Üretimde akılcı planlanma ile kısa sürede ülkemizi dışarıya mal satan bir ülke haline getireceğiz.
— Tarım teknolojilerinde dışa bağımlı olmaktan kurtulmak için özel tarım tekno-merkezleri kuracak, buralarda kamu, özel sektör ve üniversitelerin işbirliği içinde çalışmasını sağlayacağız.
— Tarıma dayalı sanayileri geliştirecek, Küçük Ölçekli Tarımsal Sanayi Siteleri, Organize Tarım Bölgeleri ve Organize Tarımsal Sanayi Bölgeleri kuracağız.
— Dünya fındık fiyatının Almanya’da değil Trabzon-Ordu-Giresun Bölgesinde belirlenmesini sağlayacağız. Dünya fındık üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği bölgede lisanslı depoculuğu hayata geçirecek ve dünya fındık fiyatlarının belirlendiği bir fındık borsası kuracağız. Buna paralel olarak fındığı girdi olarak kullanan gıda sanayini de geliştireceğiz. Fiskobirlik’i yeniden ayağa kaldıracağız.
— Türkiye’de hayvancılığın çöküşüne dur diyeceğiz. Üretimi öldüren ithalat politikalarına son vereceğiz. Uygun faizli krediyle hayvancılık projelerini destekleyeceğiz.
— Doğru hayvancılık politikalarıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımızı artıracak, yapılacak ıslah çalışmalarıyla verimliliği yükselteceğiz.
— Süt ve et işleme tesislerini geliştirip yaygınlaştıracağız. Özel sektörün girmediği bölgelerde, bu çalışmaları kamu yoluyla gerçekleştireceğiz.
— Mayınlı arazileri mayınlardan arındırarak, topraksız köylülere vereceğiz. Bu topraklarda ihracat odaklı organik tarım projeleri geliştireceğiz.
— Doğu ve Güneydoğu’da şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamından çıkaracak ve şeker endüstrisini ayağa kaldıracağız. Hayvancılığı eski gücüne kavuşturmak amacıyla Hayvancılık ve Et Ürünleri Kurumu ve şeker fabrikalarından yararlanacağız. Okul sütü programını başlatarak bölgede en az 500 bin okul çocuğuna her gün süt yardımı yapacağız.
Seçim Bildirisi’nde tarım ve hayvancılıkla ilgili kurulacak yeni kurumlar şöyle sıralanıyor: Hayvancılık ve Süt Ürünleri Destek Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Hayvancılık ve Et Ürünleri Kurumu, Tarım Piyasaları Düzenleme ve Destekleme Kurumu, İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi, Arazi Edindirme Ofisi.
Genel bir değerlendirme yapıldığında; AKP 8.5 yıllık iktidarı döneminde uyguladığı tarım politikasını yeni dönemde de sürdürecek. CHP ise, iktidara aday bir parti olarak daha radikal ve tarımda yeni bir politika uygulayacağı sözünü veriyor. Tarımda yeni bir kurumsal yapıyı öngörüyor. Avrupa Birliği ile tarımsal tavizleri yeniden müzakere etmeyi, şeker fabrikalarının, Ziraat Bankası’nın özelleştirilmeyeceğini taahhüt ediyor.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

  1. TURGU YALÇIN 29 Aralık 2019 - 20:45 - Yanıtla

    Tarım politikası yok ülkenin
    Çözümü var

Tarım,Tarım Politikaları: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler