Başbakan’a “av sezonu uzamasın” mektubu…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Başbakan’a “av sezonu uzamasın” mektubu…

12 Nisan 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Denizlerde av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi balıkçıların bir bölümü avlanma süresinin uzatılmasını istiyor. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na gerekli başvurular yapıldı.
Denizde balık varsa avlanma devam etsin denilebilir mi?
Çevre ve gıda başta olmak üzere insan, ve doğa konusunda çok duyarlı iki sivil toplum örgütü olan Slow Food Fikir Sahibi Damaklar ve Greenpeace av süresinin uzatılmaması için harekete geçti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanlığı’nın ilgili birimlerine mektup yazarak av süresinin uzatılmamasını istedi. Fikir Sahibi Damaklar’ın Kurucusu Defne Koryürek’in Başbakan’a yazdığı mektup şöyle:
****
“Sayın Başbakanım,
Denizlerimiz genelinde avlanma sezonunun biteceği 15 Nisan öncesi, kimi balıkçı gruplarının, yasak dönemde avlanmaya dair bazı özel talepleri ifade ettikleri ve dilekçeler vasıtasıyla da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ilettikleri bilgisi üzerine yazıyorum.
Kurucusu olduğum Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar hareketi ve paralelinde Greenpeace’in yürüttüğü iki ayrı kampanya, bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz yıl boyunca sucul kaynaklarımızdaki azalmaya, yok olmaya dikkat çekti. Gerek lüferdeki tükenişe vurgu yapan ve gerekse de avlanma boylarının revizyonunu talep eden bu kampanyalar sıradan tüketicinin yanı sıra balıkçılarımızın da desteğini aldı. Ortak kaynaklarımıza ilişkin sorumluluğumuzun gereği kampanyalardı bunlar. Yakaladıkları ilgiden son derece gururluyuz.
2010 yılı Aralık ayında gerek Başbakanlık ve gerekse de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın konuya hassasiyetle eğilme ve Haziran’da toplanacak olan istişare kurulunda konunun konuşulacağına ilişkin verdiği beyanatları da heyecanla kucakladık. Sesimizi duyurabilmenin sevinci bir yana, ilginize müteşekkiriz.
Ancak, yukarıda ifade ettiğim gibi, kimi balıkçımız iltimas sayılacak bazı özel taleplerini de ifade etmeye, dilekçeler halinde Bakanlığa iletmeye başlamış bulunuyor. Geçen yıl da benzer bir tecrübe yaşandı. Haliyle endişeliyiz.
Uskumrunun yok olduğu, lüferin yok olmanın eşiğine geldiği sularımız üzerine, stoklarımıza dair derin endişelerin telaffuz edildiği bir dönemde detaylı düşünmeden bu dilekçelere dair bir karar vermeyeceğinize güvenim tam. Ancak bu yoğun gündemin telaşında ihmal edilmemesi ricasıyla hatırlatmayı bir vatandaş olarak en önemli görevim bilirim.
Sayın Başbakanım,
Haziran’da yapılması planlanan istişare kurulunun tarihinin bir an önce ilan edilmesi ve bu kurul toplanmadan, konunun tarafları denizlerimizin son durumuna dair meseleleri ve son araştırmalarını masaya yatırmadan hiç bir kararın alınmaması ortak iyiliğimiz ve ortak çıkarımız için en doğru, en iyi ve en adil olandır.
Bu bağlamda, iş bu dilekçeme cevaben, istişare kurulunun toplanacağı tarihin tarafıma iletilmesini rica ederim.
Bu toplantı tarihine kadar denizlerimize ve balıkçılığımıza ilişkin hiç bir kararın alınmaması, varolan sirkülerin eksiksiz işletilmesi ricamı ilginize önemle ve öncelikle sunarım.
Hürmetlerimle,
Defne Koryürek
Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar Hareketi

*****
Greenpeace ve Fikir Sahibi Damaklar Hareketi’nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere gönderdiği mektup aynı içerikte.
Özellikle 2010 yılından beri bu iki sivil toplum örgütünün sürdürdüğü “İstanbul Lüfer’e hasret kalmasın” kampanyası kamuoyunda çok büyük ilgi görüyor.
Kampanyaya çok sayıda balıkçı ve balıkçı örgütü de destek veriyor. Fikir Sahibi Damaklar ve Greenpeace ile hareket eden balıkçılar, tüm dünyada sürdürülebilir bir balıkçılık için stoklar üzerindeki av baskısının kaldırılması için adımlar atılırken Türkiye’de tam tersi doğrultuda bir baskı yaratmaya çalışan az sayıdaki balıkçının çıkarları doğrultusunda balıkçılık rejimine müdahale edilmesini istemiyor. Sezonun uzatılması durumunda idari yargıya başvuracaklar.
Özetle, 15 Nisan’da denizlerde sona erecek av sezonunun uzatılmaması hem balığın hem de balıkçının yararına olacak. Gelecek kuşakların balık tüketebilmesi için bugünün duyarlı tüketicileri de bu kampanya destek olmalı.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Gıda,Hayvancılık,İklim, Çevre ve Su: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler