Süt üreticilerinin sorunları Meclis’te

Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu; süt üreticilerinin sorunları hakkında TBMM’de Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’e yazılı olarak cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
Soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplanmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.    
04.10.2010
Ahmet Kenan TANRIKULU
İzmir Milletvekili

1-) Bakanlığınızın Ağustos 2010’da başlattığı ‘sıfır faizli hayvancılık kredisi’ hangi öngörü ve amaçlara göre hazırlanmış olup, hedefi rakamsal olarak nedir? Kredi öncesi hangi altyapı çalışmaları yapılmıştır?
2-) Bu kredinin konuları bakımından şu ana kadar rakamsal dağılımı nedir?
3-) Çok sayıda yatırımcımız başlatılan teşvikin süt sığırcılığı bölümüne başvurmuştur. Bu durumda 2011 yılında sektör temsilcilerinin hesaplamasına göre 2 milyon ton taze süt daha piyasa girmiş olacaktır. Halen mevcut yapıda bile çiğ sütün pazarlamasında sıkıntılar ciddî boyuttayken, ilave olarak piyasaya girecek olan yaklaşık 2 milyon ton süt nasıl değerlendirilecektir? Süt üreticilerimiz ve sütün değerlendirilmesine yönelik kredi uygulamasının ileriye dönük projeksiyonu nedir?
4-) Piyasaya girecek olan yeni taze süt miktarı nedeniyle, süt piyasasında yaşanacak fiyat düşmeleri geçmişte üreticimizin mevcut süt hayvanlarını kesimhaneye satmalarıyla ve kredi borçlarını ödeyememeleriyle sonuçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de süt fiyatlarındaki düşüşün böyle bir olumsuz duruma neden olabileceğini öngörmekte misiniz? Bu konudaki tedbirleriniz nelerdir?
5-) Süt üreticilerimize, önümüzdeki yıllar için fiyat istikrarı konusunda vereceğiniz teminatlar neler olacaktır?
6-) Bakanlık olarak, Türkiye’de süt üreticilerimiz ve üretim miktarımız hakkındaki ileriye dönük projeksiyonlarınız nelerdir?
7-) Bu teşvik kapsamında hayvancılık sektörüne ilk kez giren yatırımcı oranının %90 olduğunu sektör temsilcileri dile getirmektedir. Bu yatırımcılarımızın ileride herhangi bir zarar görmemeleri için çalışmalarınız nelerdir?
😎 Teşvik nedeniyle damızlık inek fiyatları 4-5 bin liradan, 7 bin liraya çıkmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı nedeniyle fiyatlar düştüğünde, bu yatırımcılarımız karşılaşmış oldukları zararları nasıl telafi edebilecek ve kredi borçlarını nasıl ödeyeceklerdir?
9-) Uzun yıllardan bu yana uygulamakta olduğunuz tarım ve hayvancılık politikalarınızı; üreticimiz, çiftçimiz lehine, onların tekrar para kazanabilecek duruma gelebilmesi yönünde ne zaman değiştireceksiniz?

Reklam Ver

2 YORUMLAR

  1. Diğer tarımsal konularda da olduğu gibi maalesef çiğ sütte de bu güne bakılmakta yarının ne getireceği üzerinde ciddi bir hesaplama yapılmamaktadır. Önümüzde canlı bir Hollanda örneği var. Hollandada üretilen süt, iç tüketim ihtiyaçlarının kimbilir kaç katıdır. Tereyağı peynir ve süttozu olarak Dünyanın birçok yerine dışsatım yapıyorlar, biz niye satamıyalım. Hızla artan Dünya nüfusu, gıda üretimini stratejik bir ürün haline getirmiştir. Ülkemizde Dünya standartlarına göre üretilecek süt ürünlerinin pazar sıkıntısı çekeceğini hiç sanmıyorum. Bu günden önlem almaya başlamazsak darboğaza girildiğinde süt inekleri geçmiş yıllarda olduğu gibi kasaba gider. Bu kayıplar, müteşebbisimizden ziyade ülkemizin kayıbı, daha doğrusu bürokrasinin AYIBIDIR.

CEVAP VER

Lütfen mesajınızı yazınız
Lütfen adınızı yazınız