Dünya Gıda Zirvesi…

·

19 Kasım 2009

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Dünya Gıda Zirvesi…

19 Kasım 2009

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Kas 19, 2009

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iki yıldan beri dünyadaki açlığa yoksulluğa dikkat çekmek ve çare üretmek için Roma’da “Gıda Zirvesi” toplantıları düzenliyor.
Toplantıların ana gündemi dünyadaki açlık, yoksulluk ve buna karşı alınacak önlemler. FAO verilerine göre, dünyadaki her 6 kişiden biri aç. Açlık en çok çocukları etkiliyor. Dünyada her 5 saniyede 1 çocuk açlıktan ölüyor. Günde 17 bin, yılda 6 milyon çocuk açlıktan yaşamını yitiriyor.
Dünya nüfusunun 2050’de 9.1 milyar olduğunda açlık sorununun çok daha büyük boyutlara ulaşacağı öngörüldüğünden bugünden önlemlerin alınması gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ve FAO Başkanı Jacques Diouf açlık sorununa dikkat çekmek için Roma’daki zirve öncesinde 24 saatlik açlık grevi yaptı.
Anadolu Ajansı’ndan Bilal Yakınbaş ve Lütfullah Göktaş’ın haberlerine göre, Papa 16. Benediktus zirvede yaptığı konuşmada, gıda ürünlerindeki fiyat artışında, zengin ülkelerin israfçılığının ve bencilliğinin dünyadaki açlık sorununun giderek artmasında önemli rol oynadığına dikkat çekti.
İtalya’nın başkenti Roma’da 16 Kasım’da başlayan ve üç gün süren zirveye gelişmiş 8 ülkeden(G8) sadece İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi katıldı. Papa’nın sorumlu olarak gösterdiği zengin ülkeler zirveyle ve açlıkla pek ilgilenmedi. Zirveye daha çok gelişmekte olan ve geri bırakılmış ülkelerin liderleri katıldı.
Küreselleşme karşıtı gruplar da Roma’daydı. La Via Campesina hareketinin koordinatörü Henry Saraigh, dünyada açlıkla karşı karşıya kalanların yüzde 80’inin kırsalda yaşadığına dikkat çekti. Küreselleşme karşıtlarının dikkat çektiği en önemli konulardan birisi de dünyadaki tarım topraklarının küçük çiftçilerin elinden alınarak çokuluslu şirketlere verilmesiydi. Küreselleşme karşıtları Etiyopya ile Endonezya’da şimdiden 40 milyon hektardan fazla tarım arazisinin büyük şirketlerin eline geçtiğini bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Roma’daki Gıda Zirvesi’ne onur konuğu olarak katıldı. Erdoğan konuşmasında tarıma daha çok yatırım yapılmasını, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği bazı konular özetle şöyle:
** Sorunların çözümünde özellikle tarım sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmemiz gerektiği açıktır. Desteklemelerde özellikle küçük çiftçilere öncelik verilmesi ve çiftçilerin üretim girdilerine daha kolay erişiminin sağlanması, sorunun çözümünde faydalı olacaktır.
** Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçiler girdi temini için gerekli olan sermayeye sahip olmadıklarından yeterli düzeyde üretim yapamamışlardır. Bu durum, özellikle kırsal alanda olduğu gibi şehirlerde de düşük ve sabit gelirli kesimde açlık ve yoksulluğu daha da ağırlaştırmıştır.
** Türkiye, 72 milyonluk nüfusuyla, temel besin maddeleri bakımından kendine yeten bir ülke olmanın yanında, küresel gıda güvenliğine de katkı sağlayabilecek durumda olan bir ülke.
Başbakan Erdoğan’ın dile getirdiği bu görüşlerine katılmamak mümkün değil. Bizim de yıllardır yazdığımız, savunduğumuz görüşler bunlar.
Ancak, Sayın Başbakan Roma’da konuştuklarını Türkiye’de ne yazık ki uygulamıyor.
Tarım Kanunu’na göre Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde 1’inin tarımsal desteklere ayrılması gerekiyor. Ama ayrılmıyor. 2009 tarımsal destek bütçesi Uluslar arası Para Fonu (IMF)’nun talimatı ile yüzde 10 kesildi. Destekler yetersiz ve zamanında ödenmiyor.
Kamu kaynakları ile yapılan tarımsal yatırımlar, Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) bir yana bırakılırsa adeta durdu.
Sayın Başbakan temel besin maddelerinde Türkiye’nin kendi kendine yeterli olduğunu söylerken, Tarım Bakanı ve bürokratları buna “palavra” diyor.
Uygulanan tarım politikası Sayın Başbakanın desteklenmesi gerektiğini söylediği küçük çiftçiliği adeta ortadan kaldırdı.
Türkiye, dünyanın en pahalı girdilerini kullanıyor. Başbakanın söylediği gibi çiftçinin girdilere ulaşması zor. Çünkü çok pahalı.
Özetle, Sayın Başbakan Roma’da konuştuklarını Türkiye’de uygulasa, tarımın temel sorunları çözülür.Türkiye tarımda dışa bağımlılıktan kurtulur ve kendine yeten ülke olduğu gibi dünyanın sayılı ihracatçılarından biri haline gelir.
*****
Bir kitap, bir fuar…
Gazeteci – yazar dostumuz Nedim Atilla’nın metinlerini yazdığı, Fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’in görüntülediği “Ağaçtan İnsana Zeytinyağı Anıtları” kitabı Anadolu Grubu Ana Gıda’nın sponsorluğunda yayınlandı. Zeytin, zeytinyağı ve insana dair bilgilerin, belgelerin yer aldığı kitap temel kaynak niteliğinde. Sadece 1000 adet basılan kitabın çok daha geniş kesimlere ulaşmasında büyük yarar var.
İzmir’de düzenlenen 5.Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı bugün açılıyor. Fuar kapsamında 21 Kasım’da Kültürpark Fuar alanında “İyi Tarım Uygulamaları” paneli yapılacak. Moderatörlüğünü yapacağımız panelin, GDO tartışmalarının olduğu bu dönemde yararlı olacağına inanıyoruz.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Gıda: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler