Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteği

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteği

03 Kasım 2009

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Kas 3, 2009

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteği
Avrupa Komisyonu tarafından Ortak Tarım Politikasının şekillendirilmesi için kullanılan araçlardan biri olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA-FADN),  Avrupa Birliği üyesi ülkeler için 1965 yılından bu yana zorunlu olarak uygulanıyor. Bu sistem ile tarımsal işletmelerden toplanan muhasebe verileri sayesinde işletmelerin yıllık tarımsal gelirleri ve finansal performansları belirlenerek, uygulanan politikanın sektöre etkisi ölçülmeye çalışılıyor. Türkiye’de de bu kapsamda 9 ilde pilot uygulama kapsamında işletmelere destek sağlanıyor.  
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Türkiye’de Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar 2007 yılından bu yana sürdürülüyor. Sisteme çiftçilerin katılımını teşvik etmek amacıyla dokuz pilot ilde (Adana, Konya, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Giresun, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir) 2008 ve 2009 yıllarında uygulanan anketlere katılan çiftçilere katılım desteği ödemesi yapılıyor. İşletme başına 2008 yılı için 150 TL, 2009 yılı için 300 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Destekleme, Hibe ve Krediler: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler