85. yılda Edirne Borsası'nda arayış…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

85. yılda Edirne Borsası'nda arayış…

28 Nisan 2009

·

Tarım Dünyası

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Nis 28, 2009

Osman S. Arolat
Edirne Borsası’nın 85. yılında ilkini 2000, ikincisini 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz “İş Geliştirme” toplantılarından üçüncüsünü yaptık. Trakya’nın hemen her yerinden gelmiş oda başkanları ve tarımcılarla  birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda Trakya’nın tarımsal  bir havza olarak ele alınıp, işbirliklerinin geliştirilmesi, komşularla ticaret konusunun havza olarak ele alınması ve Edirne’nin kültürel varlıklarının önemi  gibi konular üzerinde duruldu.
Edirne Ticaret Borsa Başkanı dostum Mustafa Yardımcı, borsalarının kuruluşunun 85. yıldönümü kutlamaları için bizim de katılımcılara bir “İş Geliştirme” toplantısı yapmamızı istedi. Prof. Dr. Kenan Mortan, ben ve tarım yazarımız Ali Ekber Yıldırım bu isteği keyifle kabul ettik.
Toplantı günü öğleye doğru Edirne’ye yaklaştığımızda Ali Ekber Yıldırım ile Edirne temsilcimiz Ümit Özel’in Trakya Birlik binasında bizi beklediğini öğrendik. Biz de onlara  katılıp bir süre birlik başkanı Rafet Sezen ve genel müdür yardımcısı Adnan Tekçe, Trakya tarımı  ve birlik çalışmaları üzerine sohbet ettik. Ayçiçeği ve kanola üretiminden, birlik üyelerinin yaşadıkları zorluklara kadar bilgi aldık. Ve toplantı öncesi bize ikram ettikleri Edirne ciğerini yedik. 
Sonra toplantının yapılacağı Türkiye’nin en modern borsa binalarından bir olan Edirne Ticaret Borsa binasına gittik. Başkan Mustafa Yardımcı’nın odasında otururken bir yandan eski günleri, 2000 yılının 27 Haziran’ında Olin fabrikasının küçük bir salonunda Okyar Yayalar’ın davetiyle rahmetli Nezih Demirkent’in de katıldığı  ilk “İş Geliştirme” toplantısından söz ettik. O toplantının Türkiye’de DÜNYA Gazetesi olarak yaptığımız ilk “İş Geliştirme” toplantısı olduğuna değindik. Bir yandan da toplantı için Trakya’nın çeşitli yerlerinden gelen Borsa ve sanayi ticaret oda başkanlarıyla tanışıp sohbet ettik.
Daha sonra toplantı salonuna indik. Bu “İş Geliştirme” toplantısı Edirne’deki 3. İş Geliştirme toplantımız olacaktı. Ama salonda sadece Edirneliler yoktu. Keşan’dan Hayrabolu’ya, Tekirdağ’dan Çerkezköy’e, Kırklareli’ne bütün Trakyalılar vardı.
Mustafa Yardımcı, konuşmasında eski “İş Geliştirme” toplantılarımızda, 2001 yılında ve 2006 yılında  üzerinde durduğumuz konularından söz etti. Bunlardan birçoğunun bugün çözüme kavuşmuş olduğunu ama bugün de birçok yeni sorunumuz bulunduğunu söyledi. Edirne Ticaret Borsası’nın Türkiye’nin en işlevsel üç borsasından iri olduğunu belirtip, yeni yatırım yapacakları alanları anlattı. Trakya olarak, havza bütünlüğü içerisinde, işbirlikleriyle hareketin önemine değindi.
Kenan Mortan, yer yer eleştirilerini de ortaya koyduğu konuşmasında komşularla işbirliği ve ticaretin önemi üzerinde durdu. Kent müzesinin kapatılmış olması karşısında ve İlhan Koman’ın evinden plaketinin indirilmesi konusunda kent sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Edirne’nin komşularla ticarete önem verirken, kültürel değerlerinin gözden uzak tutulmaması konusunu önemle ele almasını istedi. 39 yıldır gündemden düşmeyen ama ilerleme kaydedilmeyen Suakacağı Barajı konusunu da ele aldı.
Ali Ekber Yıldırım  ise  Türkiye’de tarım ve tarımsal ürünler üzerine görüşlerini açıkladıktan sonra, Trakya ve Edirne’nin tarımsal potansiyeli üzerine düşüncelerini  ortaya koydu. Ekonomik krizle birlikte dünyada da Türkiye’de de tarımın öneminin arttığını söyledi. Daha sonra geçilen soru-cevap bölümünde Edirne ve Trakya’nın tarımsal  sorunları üzerinde duruldu.
Edirne’de borsanın 85. yıl etkinlikleri içinde gerçekleştirdiğimiz 3. İş Geliştirme  toplantısı, Trakyalı oda başkanlarının “havza bilinci” içinde ve komşularla işbirliğini geliştirmeye kararlı hareket etme isteğinde olduklarını ortaya koydu. Hem ürün seçimi, hem üretim alanlarının ortak kullanımı, hem de pazarlama için işbirlikleri  konularına açık olan Trakyalılar’ın önümüzdeki dönemde bu alanlarda yeni projeler geliştireceklerini umuyorum.
28.4.2009 Dünya Gazetesi

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Yazıların Yankıları: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler