Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımda reform süreci bitti mi?

08 Ocak 2009

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Oca 8, 2009

Tarımda derin yaralar açan, tarım politikalarının yönetimini Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası’na teslim eden Tarımda Reform Uygulama Projesi(TRUP- İngilizce adıyla ARİP) 31 Aralık 2008’de resmen sona erdi.
Tarımda reform çalışmalarını yürütmek amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 2001/2707 sayılı Kararı ile 12 Temmuz 2001’de onaylanan  ve Dünya Bankası’ndan sağlanan 600 milyon dolarlık  İkraz Anlaşması ile finanse edilen  projenin sona ermesi ile tarımda yeni bir dönem başlıyor.
Yeni döneme ilişkin hükümetten veya Dünya Bankası’ndan hiçbir açıklama yok. En azından bu  projenin ülke tarımına neler kazandırdığı, bundan sonra nasıl bir yol izleneceği yönünde bir değerlendirme yapılabilirdi.
Bilindiği gibi projenin 4 önemli bileşeni vardı:
1- Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemi,
2- Alternatif Ürün Projesi,
3- Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması,
4- Proje Destek Hizmetleri, Yönetim ve Uygulama
Proje sona erdiğine göre, bundan sonra ne olacak?
Doğrudan gelir desteği(DGD) devam edecek mi?
Geçen yılın başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan gelir desteğinin kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra 2008 yılında doğrudan gelir desteği uygulanması yönünde karar çıktı.
2008 yılında dekar başına 7 YTL olarak açıklanan doğrudan gelir desteği bu yıl ödenecek. Ne zaman ödeneceği henüz belli değil. Muhtemelen yerel seçim öncesinde yapılacaktır. Fakat 2009 yılı için doğrudan gelir desteği uygulanıp uygulanmayacağı belli değil.
Bu bileşen içinde yer alan çiftçi kayıt sistemi ile ilgili çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yürütmesi bekleniyor.  Ancak, ne yapılacağı konusunda hiçbir açıklama yok. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro çalışmalarını sürdürecek mi? Hangi kaynakla sürdürecek, bu da belli değil.
Alternatif ürün projesi bileşeni kapsamında arz fazlası ürünler (özellikle de fındık ve tütün) yerine alternatif ürünlerin desteklenmesi öngörüldü. Bu konuda tam bir fiyasko yaşandı. Projenin en başarısız çalışması bu alanda yaşandı. Bu nedenle 2005’te revize edildi. Arazi toplulaştırılması, köy bazlı katılımcı yatırımların desteklenmesi ve çevre amaçlı tarım alanlarının korunması bu bileşene dahil edildi. Bu çalışmaları da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yürütmesi bekleniyor.
Projenin en önemli bileşeni ise, kuşkusuz Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’nin yeniden yapılandırılmasıydı. En çok sorun ve en büyük karmaşa da bu alanda yaşanıyor.
Özerk bir yapıya kavuşturulacağı iddiası ile birliklere yönelik yürütülen çalışmaların sonucu ortada. 17 birlikten Kayısıbirlik kapandı, Fiskobirlik fındıktan koparıldı. Bir çok birlik üreticiden ürün alamaz durumda. Proje başladığında da birlikler borç yükü altında eziliyordu, bugünde eziliyor. Üstelikte bu süreçte birlikler bir çok tesisini, gayrimenkulünü, en deneyimli personelini kaybetmiş oldu.
Birliklerle ilgili çalışmaları yürüten yeniden yapılandırma kurulunun yürütme birimi ve diğer alt kadrolar yılbaşı itibariyle veda mesajları yayınladı.Görev sürelerinin bittiğini birlik yöneticilerine ilettiler.
Yasal olarak görev süresi sona eren Yeniden Yapılandırma Kurulu üyeleri ise göreve devam ediyor. Yani, ortada kurum yok ama kurul çalışmaya devam ediyor.
Daha önce Şeker Kurumu’nda benzer bir durum yaşanmıştı. Şeker Kurumu kapatılmış ancak Şeker Kurulu üyeleri göreve devam etmişti. Yapılan yasal düzenleme ile sorun çözülmüştü.
Yeniden Yapılandırma Kurulu ile ilgili böyle bir düzenleme de yok. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı 4572 Sayılı  Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası’nı değiştirmeyi öngören yasa taslağı Başbakanlıkta bekletiliyor.
Ayrıca birliklerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan Destekleme Fiyat İstikrar Fonu(DFİF)’nun tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu konuda da Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı bir yasal düzenleme var. Ancak bu da Başbakanlıkta bekletiliyor.
Birlikler bugüne kadar iş planlarını, bütçelerini, faaliyet raporlarını, ürün alım fiyatını Yeniden Yapılandırma Kurulu’nun onayına sunar ve onay aldıktan sonra uygulamaya koyabiliyorlardı.
Bundan sonra birlikler için nasıl bir yöntem uygulanacak?
Birliklerin kullandığı DFİF kredileri, kredinin faizi nasıl tahsil edilecek?
Birlikler bundan sonra hangi kaynaktan ve nasıl desteklenecek?
Kurumsal yapısı dağıtılan Yeniden Yapılandırma Kurulu göreve devam edecek mi?
IMF ile Dünya Bankası’nın kafa kafaya verip Türkiye’ye uygulattığı Tarım Reformu Uygulama Projesi, 31 Aralık 2008 itibariyle resmen sona erdi. Reform yapılması bir yana, tarım sektörünün durumu proje öncesinden çok daha karmaşık ve karanlık.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

 1. ismail deniz 8 Ocak 2009 - 07:37 - Yanıtla

  7 ytl çoooooooook vah busenede acız buğday fiatları bizi yok etti zaten herkese mutlu yıllar

 2. ferman yıldırım 8 Ocak 2009 - 09:38 - Yanıtla

  dogrudan gelır destegı kalkmıştır.yerıne ürün destegı verılecek.akp ye oy vereceklere duyrulur

 3. Sencer Murat Çelik 8 Ocak 2009 - 09:58 - Yanıtla

  Burada bahsi edilen Doğrudan Gelir Desteği , Mazot Gübre Desteği değil mi?yoksa dekar başı 7 ytl DGD + 7 ytl MGD=14 ytl prim mi verilecek?Benim bildiğim dekar başı uygulamalardan Doğrudan Gelir Desteği kalktı onun yerini Mazot Gübre Desteği aldı.

 4. HALİL YAVUZ 9 Ocak 2009 - 03:48 - Yanıtla

  30 Aralık 2008 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 27096

  TEBLİĞ

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT VE KİMYEVİ

  GÜBRE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 2008/73)

  MADDE 1 – 13/7/2008 tarihli ve 26936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Tebliğ No: 2008/37) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 10 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20/1/2009 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 20/1/2009 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

  (2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 20/1/2009 tarihine kadar ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.”

  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  13/7/2008 tarihli ve 26936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Tebliğ No: 2008/37) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 10 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20/1/2009 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 20/1/2009 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

  (2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 20/1/2009 tarihine kadar ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.”

  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 5. HALİL YAVUZ 9 Ocak 2009 - 03:49 - Yanıtla

  18 Aralık 2008 PERŞEMBE
  Resmî Gazete
  Sayı : 27084
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

  UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 2008/66)

  MADDE 1 – 13/6/2008 tarihli ve 26905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 2008/31) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13489 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 24/5/2008 tarihli ve 26885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13695 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14255 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”

  MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

  1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

  2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına; Valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan Üniversite ya da Araştırma Enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

  3) Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacaktır. Hazırlanan proje il müdürü tarafından onaylanır.

  c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

  1) Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Ekim tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

  2) Sadece 2008 yılı için kuru şartlarda yapılan yonca ve silajlık mısır ekilişlerine ait başvurular 19 Aralık 2008 tarihinde son bulur. Başvuruda bulunan üreticilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 26 Aralık 2008 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır ve icmaller ÇKS vasıtası ile oluşturulup tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin iki numaralı alt bendi hükümleri uygulanarak askı işlemleri tamamlanır.”

  MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin altı numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 6. HALİL YAVUZ 9 Ocak 2009 - 03:53 - Yanıtla

  14 Kasım 2008 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27054

  BAKANLAR KURULU KARARI

  Karar Sayısı : 2008/14266

  Ekli “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/10/2008 tarihli ve 502 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Abdullah GÜL

  CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  Başbakan

  C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU M. AYDIN M. M. EKER M. ŞİMŞEK

  Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN F. ÇELİK B. ATALAY

  Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı

  B. ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

  Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

  R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

  Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU

  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

  TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE İÇİN

  ÇİFTÇİLERE 2009 YILINDA ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ

  YAPILMASINA DAİR KARAR

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Karar, tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Ödeme miktarları

  MADDE 2 – (1) 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37) kapsamında mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere ürün gruplarına göre ve dekar başına ekli tabloda belirtilen miktarda 2009 yılında mazot ve kimyevi gübre desteği ödenir.

  (2) Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenir.

  Finansman

  MADDE 3 – (1) Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2′ si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye hizmet komisyonu ödenir.

  Denetim

  MADDE 4 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

  Cezai hükümler ve sorumluluk

  MADDE 5 – (1) İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

  (2) Haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu şekilde yapılan mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir.

  (3) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

  Yürürlük

  MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 7 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  TABLO

  ÜRÜN GRUPLARI
  MAZOT DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
  KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI(YTL/Dekar)

  Süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları
  MAZOT DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
  2
  KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI(YTL/Dekar)
  3

  Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları
  MAZOT DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
  3,25
  KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI(YTL/Dekar)
  4,25

  Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları
  MAZOT DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
  6
  KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI(YTL/Dekar)
  6

 7. HALİL YAVUZ 9 Ocak 2009 - 03:56 - Yanıtla

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan ve toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi destek ödemesi yapacak.

  Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin ÇKS belgesi ve toprak analizi desteği başvuru formu ile 29 Ocak’a kadar kayıtlı oldukları Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

 8. HALİL YAVUZ 9 Ocak 2009 - 04:09 - Yanıtla

  HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
  Kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Karar, 2008 yılında uygulanacak olup hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.
  Destekleme konuları
  MADDE 2 – (1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

  1 Yonca 115 YTL/dekar
  2 Korunga 75 YTL/dekar
  3 Yapay çayır, mera 75 YTL/dekar
  4 Tek yıllık 30 YTL/dekar
  5 Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır 45 YTL/dekar

  (2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, saf ırk, melez ve hastalıklardan ari işletmelerdekilere farklı olmak üzere, anaç sığır başına, ayrıca anaç manda başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

  1 Melez ırklar 300 YTL/baş
  2 Saf ırklar 350 YTL/baş
  3 Hastalıklardan ari işletmeler 400 YTL/baş
  4 Manda 300 YTL/baş

  (3) Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.
  (4) Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.
  (5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.

  1 Çipura ve levrek üretimi için 85 YKr/kilogram
  2 Alabalık üretimi için 65 YKr/kilogram
  3 Yeni türlerin üretimi için 1 YTL/kilogram
  4 Midye üretimi için 10 YKr/kilogram
  5 Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere 5 YKr/adet

  (6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.

  1 Tohum kutu 21 YTL/kilogram
  2 Damızlık koza 14 YTL/kilogram
  3 I. Sınıf koza 10 YTL/kilogram
  4 II. Sınıf koza 9 YTL/kilogram
  5 III. Sınıf koza 8 YTL/kilogram
  6 Çepez 6 YTL/kilogram

  (7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.

  1 Oğlak tiftiği 10 YTL/kilogram
  2 Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif) 9 YTL/kilogram
  3 Tali 7 YTL/kilogram

  (8) Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

  1 Büyükbaş hayvan 360 YTL/baş
  2 Küçükbaş hayvan 65 YTL/baş
  3 Geliştirme amaçlı küçükbaş 35 YTL/baş
  4 Arı 5 YTL/kovan

  Kesinti oranı
  MADDE 3 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1 ‘i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.
  Finansman ve ödemeler
  MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
  (2) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında yapılacak destekleme tutarlarını, yapılan başvurular ve bütçede yer alan hayvancılık ödeneği dahilinde kalmak ve ödenmek üzere, arttırılmamak kaydı ile revize etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.
  Desteklerden yararlanamayacak olanlar
  MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
  Denetim ve cezai hükümler
  MADDE 6 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.
  (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
  Yürürlükten kaldırılan mevzuat
  MADDE 7 – (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması hakkındaki 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
  Diğer hükümler
  MADDE 8 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
  Yürürlük
  MADDE 9 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 10 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

 9. yasar duran 10 Ocak 2009 - 03:39 - Yanıtla

  ALİ BEY ÖNCELİKLE SİZİ VE EKİBİNİZİ SELAMLIYORUM.BİR DEYİM VAR ÖLMEKTEN KORKMUYORUM AMA UNUTULMAKTAN KORKUYORUM.BU ÜLKEDE ALININ TERİYLE KAZANAN ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİN ONURSAL TARIM BAKANI İLAN EDİYORUM SİZİ ŞU ÇUKOBİRLİK BİZLERİ BİTİRDİ DENİZBANK LA ANLAŞMA YAPTILAR DAHADA KÖTÜYE GİTTİ HER ŞEY YEMİN EDERİM BORCUMUN TAMAMINI VADESİNDEN ÖNCE ÖDEMEME RAĞMEN ÖDEME SONRASINDAN SONRA TAM DÖRT DEFA DAHA BANKADAN GELEN EKSTRA ÖDEMELERE MARUZ KALDIM. 35 TL YEMEKLİK YAĞ ALAN KOOPRATİF ÜYESİ BİRİNE 155 TL ÖDEME ÇIKARTMIŞLAR. BEN 100 DEKAR ÜZERİNDE İPOTEK TUTU GÖSTERMİŞİM BANA ÇUKOBİRLİK REFARANSLI BANKA KARTINA VERİLEN KREDİ 1000 TL MAZOT 1500 TL KİMYEVİ GÜBRE KREDİSİ BANKANIN CEO’SU BASINDA ŞOV YAPIYOR ŞUKADAR KREDİ VERİYORUZ DİYE YAAAAAAAAALLLLLLLLLLAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRÜNÜN ALDIĞI 30 MİLYAR MAAŞTA HARAM ZEHİR ZIKKIM OLSUN ONLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUZ.SAYGILARIMLA.

 10. KOMBASSAN HOLDING MAGDURLARI 11 Ocak 2009 - 13:37 - Yanıtla

  EKONOMI KRIZDEN TARIMDA VE HAYVANCILIKTA REFORM YAPILALAK CIKILIR BAKINIZ
  ÜLKEMIZDE HER TARIM ISLETME SAYIBININ TOPRAK MIKTARI INCELENCIN PARCA PARCA ISLETMELER BIRLESTIRILIP
  25 SER DÖNÜMLÜK CIFTLIKLER YAPILSIN GURBETCIMIZEDE YATIRIM ICIN DESTEK VERILSIN
  KOMBASSAN HOLDINGDEKI VE 21. YÜZ YIL BÜYÜK ANADOLU HOLDING HISSELERINE DAMIZLIK SÜT INEGI ILE SEANEN KECISI ILE TAKAS EDILSIN
  TOKI EV YAPIP SATIYOR
  KOMBASSANIN ELINDE EVLER VAR TOKI BU EVLERI ALIP KARSILIGINDA SEANEN KECISI,VEYA DAMIZLIK SÜT INEGI VERSIN
  ACILEN 10 DÖNÜMDEN KÜCÜK TARIM ISLETMELERI TOPLANSIN
  MESSELA KÖYDE KÜCÜK BIR TARLA SATILIK KOMSUSU ALSIN KOMSUSUNUN PARASI YOKSA DEVLET KRADI VERSIN
  TARIM VE HAYVANCILIK SANAYI KURMALIYIZ
  ÜRETIGIMIZ ÜRÜNLERE IHRAC ETMELIYIZ

En Son Yayınlanan Makaleler