Yasal İçerik

TARIMDUNYASI.NET’un kullanıcılarının, ziyaretçilerinin ve lisans veren 3. Parti yayıncıların oluşturduğu içeriklerde hukuka aykırılık denetimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. TARIMDUNYASI.NET’un sorumluluğu sınırlı olup, sadece kendisine bildirilen hukuka aykırılıkları inceleme ve teknik olanağı bulunduğu ölçüde ilgili hukuka aykırı içerikleri kaldırmak şeklindedir. Bu sebeple, TARIMDUNYASI.NET, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini öncelikle benimsemiştir.

TARIMDUNYASI.NET içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri,

İhlale konu video içeriklerinin URL adresi ve ihlale konu olan içeriğin ne olduğuna dair bilgilendirmeyi,
Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,

Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,
Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini
İhlale konu olan içerikle ilgili olarak, varsa yetkili adli ve idari makamlarının onaylı karar suretlerini
Sunmak kaydıyla TARIMDUNYASI.NET’un hukuka aykırılık konusunda bildirim adresi olan legal(@)tarimdunyasi.net Adresine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talepler ve şikayetler TARIMDUNYASI.NET hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler TARIMDUNYASI.NET sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhatabına bilgi verilecektir.

Bu usule uyulmadan, yahut yetkili adli ve idari makamların kararı gönderilmeksizin yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.