Telif Hakkı

Telif Hakları | TARIM DÜNYASI  – GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK PLATFORMU

Temel Paylaşım Şartları:

TARIM DÜNYASI  – GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK PLATFORMU | tarimdunyasi.net Sitemizde yazılarımızın altında ve üstünde bulunan paylas butonu aracılığı ile yaptığınız paylaşımlarda size sorun çıkartabilecek yasal bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Bunun haricindeki durumlarda aşağıda yer alan hususlar geçerlidir.

Sitemizin içeriği hakkında:

TARIM DÜNYASI  – GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK PLATFORMU | tarimdunyasi.net Sitemizde yer alan adımıza tasdiklenmiş olan tüm içerikler kendimize ait olup kaynak belirtilmeden başka ortamlarda yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 25 ve 36 gereğince yasalara aykırıdır. Yazıları başka platformda paylaşmak istediğiniz taktirde aşağıda yer alan örnekte gösterildiği gibi kaynak bilgisini yazının bitimine eklemeniz gerekmektedir. Aksi taktir de bu gibi durumlarda avukatımız konunun takipçisi olarak gereken yasal işlemleri başlatacaktır.

Örnek kaynak bilgisi:

Kaynak: TARIM DÜNYASI – https://www.tarimdunyasi.net
Sitemizde kullanılan alıntı resimler:

TARIM DÜNYASI  – GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK PLATFORMU | tarimdunyasi.net Sitemizde yer alan bazı temsili resimler internetten alıntıdır. Resimlerle ilgili herhangi bir telif uyarısı bulunamamıştır. Resim size aitse ve bu sayfada yer alması telif hakları açısından sorun teşkil ediyorsa lütfen iletişim sayfamızda yer alan mail adresine bilgi ve tasdik belgesini ibraz ediniz. Resim ivedi olarak sayfadan kaldırılacaktır.
İlgili Yasa Maddeleri:

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK)

Madde 25 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/15. md.Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez.

Madde 36 – Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan günlük havadisler ve Sayfalar serbestçe iktibas olunabilir.Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınması, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir.Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kaynaktan alınmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alameti zikredilmek icabeder.

 

Yazılım ve Teknoloji
The Web Pro. Web Pro Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, tasarım, danışmanlık ve dijital pazarlama alanlarında faaliyet göstermektedir. webpromedya.com

YER SAĞLAYICI: Leartes Bilgi İşlem Digital Yayıncılık Ltd. Şti.
Atatürk Cad. Mehmet Akif İş Hanı No:20 Kat:4 Daire:10 07400

Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
tarimdunyasi.net harici linklerin sorumluluğunu almaz.