2019 hayvancılık destekleri

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

2019 hayvancılık destekleri

24 Ekim 2019

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 23, 2024

2019 hayvancılık destekleri

Cumhurbaşkanlığının 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kararnamesi ile 2019 yılında hayvancılığa verilecek destekler belirlendi. Geçmiş yıllara göre farklılaştırılan hayvancılık desteklerinde en çarpıcı düzenleme 9 ilin ilave buzağı desteklemesinin dışına çıkarılması oldu. Çankırı,Çorum, Kastamonu,Kayseri,Kırşehir,Malatya,Samsun,Tokat ve Yozgat’taki üreticilere ilave buzağı desteği verilmeyecek. Daha önce bu kapsamda olmayan Hakkari ise ilave buzağı desteği kapsamına alındı.

Kriterler değişti

İki yıl önce hayvancılık desteklerinde belli oranda sadeleştirme yapılarak destekleme kalemlerinde sayı azaltılırken bu yıl daha karmaşık bir destekleme uygulaması benimsendi. Yem bitkileri, buzağı desteği,manda gibi hayvancılık desteklerinde kriterler büyük oranda değiştirildi.

Büyükbaş hayvancılık destekleri

Destekleme kararnamesinde en önemli değişiklikler hayvancılık desteklerinde yapıldı. Buzağı/malak/manda desteği kapsamında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 350 lira ödenecek. Üreme kriterleri bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanacak.

Buzağı desteğinde farklılaşma

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk; bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 lira destek verilecek.

— En az 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip işletmelerde, doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla yüzde 60’ınm (5 yaş ve üzeri olanlar dahil), etçi ırk boğalardan Bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenecek.

Çiftçi 9 ilde ilave buzağı desteği alamayacak

— Buzağı desteği ile ilgili yapılan düzenleme ile, geçen yıl 30 ilde buzağı başına ilave 200 lira destek verilirken bu yıl kapsam daraltıldı ve destek yarı yarıya düşürüldü. Bu yıl Hakkari’nin de ilave edilmesi ile 30 yerine 22 ilde ilave 100 lira buzağı desteği ödenecek. Kararnameye göre Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara,buzağı başına ilave 100 lira ödenecek. Geçen yıl ilave destek verilen, Çankırı,Çorum, Kastamonu,Kayseri, Kırşehir,Malatya,Samsun,Tokat ve Yozgat’taki yetiştiriciler bu yıl ilave destek alamayacak.Geçen yıl listede olmayan Hakkari ise bu yıl ilave destek alacak iller arasında yer aldı.

— Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenecek.

— Tarım Bakanlığının izin verdiği yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave buzağı başına 50 lira ödeme yapılacak.

Manda desteği

Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, destek ödenecek.

Süt ineğine 150 lira destek

Tarımsal destekleme Kararnamesine göre, ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği verilecek.Buna göre,ıslah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan her bir inek için 150 liraya kadar Bakanlıkça belirlenen miktarda destek ödenecek.

Düve alımına yüzde 40 hibe desteği

En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40 kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıktan ari işletme desteği

Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine hayvan başına 450 lira ödeme yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam( yani 450 lira), 501 baş ve üzeri için yüzde 50 az ödeme yani hayvan başına 225 lira ödenecek. Ayrıca, onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 lira verilecek.

Besi desteği 250 lira

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1- 200 baş için (200 dâhil), hayvan başına 250 lira destekleme ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık destekleri

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde; Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara yıllık 5 bin lira ödenecek. Geçen yıl en az 200 baş olan hayvan sayısı bu yıl 100 başa düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 lira destek sözü şarta bağlandı

Cumhurbaşknaı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde koyun ve keçi desteğinin hayvan başına 100 lira olacağını söylemişti. Kararnamede destek geçen yıl olduğu gibi 25 lira olarak açıklandı. Ancak belli şartlar yerine getirilirse 100 lira ilave destek verilecek.

Kararnameye göre, damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanım aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödenecek.

Küçükbaş soy kütüğü desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan ve ıslah programına dahil olan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve TÜRKVET sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere hayvan başına 500 lira destek ödemesi yapılacak.

Tiftik desteği

Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilere, tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için oğlak tiftiğine kilo başına 30 lira, anamal tiftiğe 28 lira ve tali tiftiğe 20 lira ödeme yapılacak.

İpekböceği desteği

İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 80 lira, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 60 lira ödeme yapılacak.

Arıcılık desteği

Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile arılı kovan başına 15 lira, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 lira ödeme yapılacak.

Atık desteği

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ödemesi yapılacak.

Hastalık desteği

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için yetki devri yapılan uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş ödeme yapılır.

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalıkları tazminatı, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenerek 2019-2022 yılları içinde hayvan sahiplerine ödenir.

Genetik kaynakların korunması
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına tabloda belirtilen miktarlarda ödeme yapılacak.

Hayvan gen kaynakları destekleri

Yem bitkileri destekleri
Yem bitkileri desteğinde geçen yıl tek yıllıklar,çok yıllıklar diye destekler kısmen sadeleştirilirken bu yılki kararnamede yem bitkileri yeniden sulu,kuru diye her biri ayrı kategoride değerlendirilerek destek verilmesi benimsendi. Yem bitkileri destekleri aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Yem bitkilerine verilecek destekler

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğu Tarım Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda 2019 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Ali 24 Ekim 2019 - 14:48 - Yanıtla

  Süt destekleri ne oldu kaldırıldı mı yoksa

 2. Buzağı destekleri 25 Ekim 2019 - 10:42 - Yanıtla

  Gecen yıl buzağı destekleri 550 tl idi Erzurum için bu yıl 450 tl ye düşmüş. Söylenti 700 lira olacak diyordular.

  Kuzu destegi verilecekti 100 lira buda yalan olmuş.

 3. Geçim için destekleri bekler olduk 25 Ekim 2019 - 12:58 - Yanıtla

  Hayvan para etmiyor şu halimize bir bakın. Cepte para yok destekleri bekler olduk geçinmek için. Hayvan para etseydi destekler kimin umrundaydı.

 4. Gariban 23 Kasım 2019 - 00:22 - Yanıtla

  Fiyasko bi iktidar vatandaşı muhtesem avutup kandiroyor

 5. Gariban 23 Kasım 2019 - 00:24 - Yanıtla

  Bu hükümette kimse birsey beklemesin ebem olsün vermez elimizdekini alir ancak

 6. Ayhan Çelik 29 Kasım 2019 - 01:31 - Yanıtla

  Daha 2018 2.döneme ait desdek dediğiniz parayı daha almadık

 7. Yusuf 1 Aralık 2019 - 03:53 - Yanıtla

  2018 2donem buzagi

 8. Semih 22 Nisan 2020 - 17:57 - Yanıtla

  Hayvancllka basvurucam

 9. Barış 23 Eylül 2020 - 23:51 - Yanıtla

  Hayvancılığa başvurmak istiyorum

Destekleme, Hibe ve Krediler,Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler