Çiftçiye yeni destek 2009'a kaldı

HABER/ANALİZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 60.Hükümetin eylem planını açıklarken, doğrudan gelir desteği uygulamasına son verileceğini ve ürün bazında destekleme sistemine geçileceğini açıkladı. 2008 bütçesinden tarıma ayrılan kaynak ile 2007 destekleri ödeneceği için  Başbakanın açıkladığı ürün bazında destekleme çiftçiye en erken  2009’da ödenebilir.

Girdi,fiyat ve kredi destekleri kaldırılarak Dünya Bankası ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2000 yılında uygulamaya konulan Tarımda Reform Uygulama Projesi ile Doğrudan Gelir Desteği(DGD) uygulamasına geçildi. 2001 yılından beri uygulanan ve üretime, ürüne bağlı olmaksızın alan bazında desteklemeyi öngören DGD, tarım sektörü tarafından hiç bir zaman tam olarak benimsenmedi.

DGD ödemeleri her zaman sorun oldu
Doğrudan gelir desteği, ödemeleri her zaman sorun oldu. Başlangıçta dekar başına ve dolar bazında tespit edilen DGD, daha sonra  Türk Lirası üzerinden belirlendi.Yılda iki taksitle ödenmesi gereken DGD, iki yıl gecikmeli ödenmeye başlandı. Son iki yılda destek azaltıldı.

Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60.Hükümetin Eylem Planı’nı açıklarken tarım sektörünü derinden etkileyecek bir politika değişikliğine gideceklerini söyledi. Erdoğan, “Doğrudan gelir desteğini kaldırıyoruz.Bundan sonra araziye değil,ürüne destek vereceğiz” dedi. Başbakanın açıkladığı destekleme modelindeki değişikliğin çiftçilere yansıması en erken 2009’da olacak. 22 Temmuz seçimlerinden önce 2007 tarım bütçesinin yüzde 95’i harcandığı için 2007 destekleri ödenemiyor. Hükümet, 2008 bütçesinden ayırdığı kaynak ile 2007 desteklerini ödeyecek. Bu nedenle 2008’de yapılacak değişimin çiftçiye yansıması 2009’da olacak.
Başbakan Erdoğan’ın “kaldıracağız” dediği doğrudan gelir desteği, Dünya Bankası’nın önerdiği bir modeldi. Dünya Bankası, Türkiye’nin uyguladığı fiyat, girdi ve kredi desteğinin kamu maliyesi üzerinde çok büyük baskı yarattığını, bu desteklemelerin tarımda serbest piyasanın oluşmasını engellediğini, verilen desteklerin zengin çiftçiye yaradığını ileri sürerek bu sistemden tamamen vazgeçilmesini ve yerine doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesini istedi. 2000 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Ekonomik Reform Kredisi anlaşması çerçevesinde “Tarımda Reform Uygulama Projesi” uygulanmasına karar verildi. Proje ile destekleme sistemi tamamen değiştirilerek doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesi, bunun altyapısını oluşturmak üzere çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yeniden yapılandırılması hedeflendi. Ancak gelinen noktada bu hedeflerden sadece çiftçi kayıt sisteminde başarı sağlanabildi. Doğrudan gelir desteği uygulaması ise tarım üzerinde çok büyük tahribata yol açtı.
Doğrudan gelir desteği, 14 Mart 2000 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı  doğrultusunda, Ankara-Polatlı,  Antalya- Serik ve Manavgat, Adıyaman- Merkez ve Kahta, Trabzon- Akçaabat ve Sürmene ilçelerine bağlı merkezlerde pilot uygulama ile başladı. Üreticilere 199 dekara kadar dekar başına 5 dolar  ödenmesi öngörüldü. Fakat, pilot uygulamada çok ciddi sıkıntılar yaşandı.Ankara Polatlı’da 2 bin kişinin başvurması beklenirken 8 bin kişi başvurdu. Adıyaman Merkez ve Kahta ilçelerinde beyan edilen arazi, Adıyaman’ın toplam arazi varlığından daha büyük olunca ciddi sıkıntılar yaşandı. Buna rağmen Dünya Bankası ısrar etti ve 2001’de DGD ülke genelinde uygulanmaya başlandı.
2001’de üreticiye dekar başına 10 dolar ödenmesi kararlaştırıldı.Dolardaki aşırı yükselme nedeniyle 10 dolar yerine 10 milyon lira(10 YTL) olarak ödendi. Üretici 2001 ödemelerini 2002’de ancak alabildi.  2002’de ise üreticiye dekar başına 13 milyon 500 bin lira (13.5 YTL) doğrudan gelir desteği ödemesi kararlaştırıldı. 2003 ve 2004’te dekar başına 16 milyon lira(16 YTL) ödenirken 2005 ve 2006’da  10 milyon liraya(10 YTL) düşürüldü.
2006′ da kabul edilen Tarım Strateji belgesinde tarımsal destekler içerisinde DGD’ nin payı azaltıldı. Daha önce toplam tarımsal desteklerin yüzde 85’ini oluşturan DGD’ nin payı yüzde 45’e düşürüldü.Geçen yıl kabul edilen Tarım Kanunu’nda DGD uygulamasına yer verildi.
DGD ödemeleri her zaman sorun oldu
Dekar başına ödenen DGD’nin ödenmesinde de her zaman ciddi sıkıntılar yaşandı. Genellikle bir yıl gecikmeli olarak ödenen DGD, 2004’ten itibaren ödemeler iki yıl gecikmeli olarak yapılmaya başlandı. 2004 yılının  ödemeleri 2006’da tamamlanabildi. Hükümet 22 Temmuz 2007 seçiminden önce geçmiş yıllara ait DGD ve diğer birikmiş desteklerin büyük bölümünü ödedi. 5 milyar 300 milyon YTL olan 2007 tarım bütçesinin 5 milyar YTL’ si seçimden önce harcadı. 2007 yılına ait hayvancılık, kuraklık, destekleme primleri ve benzeri desteklerin hiçbiri ödenmedi. Ödenemiyor çünkü bütçede para yok. 2008 bütçesi ile 2007’nin destekleri ödenecek. Çiftçiler 2007 desteklerini alamadıkları için her gün Ankara’da Tarım Bakanlığı’nın kapısını aşındırıyor. Köşeye sıkışan hükümet, destekleme sistemini değiştirerek hem üreticinin memnun olmadığı DGD’ den kurtulmayı hem de 1 yıl zaman kazanmayı hedefliyor. Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda DGD kaldırılırsa 2008 için DGD açıklanmayacak. Ürün bazında desteklemeler ise çiftçiye en erken 2009’da ulaşacak.
Üretim yerine arazi desteklendi
Arazi büyüklüğü ve kadastro çalışmalarındaki sorunlar nedeniyle DGD, bazı bölgelerdeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olurken bazı bölgelerde üreticinin başvuru masraflarını bile karşılamaktan uzaktı. Karadeniz Bölgesi’ndeki çiftçiler ortalama 170 milyon lira destek alırken Güneydoğu veya İç Anadolu’daki bir çiftçi 1.5 milyar lira destek alıyor.Dünya Bankası’nın önerdiği doğrudan gelir desteği de yoksul çiftçiye değil, zengin çiftçiye yaradı.
DGD’ nin en önemli özelliği ise, üretime ve ürüne bağlı olmaksızın çiftçiye verilmesidir.Tapu sahibi olan herkes üretim yapsın yapmasın bu destekten yararlanabiliyor.Avrupa Birliği’nin üretim fazlası olan ürünlerde üretim artışını frenlemek için uyguladığı DGD’ nin Türkiye’de uygulanması bir çok üründe üretimin düşmesine neden olurken çiftçiyi tembelleştirdi. Çiftçi üretim yapmadan destek aldı. Özellikle Güneydoğu da büyük toprak sahipleri DGD zengini oldu. Başlangıçtan 2005’e kadar DGD tüm çiftçilere eşit olarak ödenirken iki yıldan beri toprak analizi yapan çiftçiler ile organik üretim yapan çiftçilere ek bir ödeme yapılıyor.
Mazot ve gübre desteği nasıl verilecek?
Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda DGD kaldırılırsa  mazot ve kimyevi gübre desteği de bundan etkilenecek. Mazot ve gübre desteği DGD kayıtları esas alınarak üreticiye veriliyor. DGD kaldırılınca mazot ve gübre desteğinin nasıl verileceği, bu iki desteğin de kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.
Havza bazında destekleme ne olacak?
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı destekleme uygulamaları konusunda iki önemli çalışması var. İki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan “Havza Bazlı Destekleme Projesi” uygulamaya geçilemedi. DGD kaldırıldığında Havza Bazlı Destekleme Projesi’ne işlerlik kazandırılması bekleniyor. Proje ile ürün bazında desteklemeden çok havza bazında destekleme  hedefleniyor. Havza bazında destekleme ile ürün planlaması hedefleniyor. Belli ürünler sadece belli bölgelerde desteklenecek. Edirne’de ayçiçeği desteklenecekse Ege’deki ayçiçeği üreticisine destek verilmeyecek. Ege’de, GAP’ta  pamuk üreten çiftçiye destek verilecek, fakat Balıkesir’de, Çanakkale’de veya başka bir yerde  pamuk üreten çiftçiye destek verilmeyecek. Konya’da buğday desteklenecek. Karadeniz’de fındık.
Destekleme priminde doğrudan ödemeye geçiliyor
Hükümetin destekleme konusunda yaptığı ikinci bir çalışma ise yağlı tohumlara verilen destekleme priminin miktar bazından alan bazına geçilmesi. Başbakan’ın kaldıracaklarını söylediği doğrudan destek uygulaması yağlı tohumlarda farklı bir biçimde uygulanacak. Buna göre, kütlü pamuk, soya fasulyesi, dane mısır, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir ve zeytinyağında kilo başına yapılan destekleme primi, verime bakılmaksızın alan üzerinden yani araziye verilecek. Türkiye’de destekleme primi uygulaması 1993’te pamuk ile başladı. Ürün bazında verilen destekleme primi, üreticiyi de ihracatçıyı memnun eden bir sistem. Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin alan bazlı doğrudan destekleme sistemini örnek alarak bunu değiştirmek için çalışmalar başlattı. Bugüne kadar kilo başına alınan destek bundan sonra alan üzerinden doğrudan gelir desteği olarak verilecek. Mevcut sistemde pamuk üreten bir çiftçi ürettiği kütlü pamuğa kilo başına destek alıyor. Alan bazlı desteklemeye geçilirse Türkiye’nin ortalama pamuk verimi dekara 400 kilo kabul ediliyor ve destekleme bunun üzerinden verilecek. Yani bir çiftçi dekardan 600 kilo pamuk alsa bile sadece 400 kilosuna destek alacak, 200 kilosu desteklenmeyecek. Tarım Bakanlığı alan bazlı doğrudan gelir desteği üzerinde çalışırken, Başbakan’ın “doğrudan gelir desteği uygulamasına son verilecek” sözleri şaşkınlık yarattı.
Başbakanın söylediği gibi doğrudan gelir desteğinden vazgeçilerek ürün bazlı destekleme modeline geçilirse 2000 öncesi sisteme yani taban fiyat ve görev zararı uygulamasına geri dönülecek.
Görev zararı dönemi yeniden başladı
2000 öncesinde tarım sektörünün en önemli sorunu olan ve devlet bütçesine de ağır yük getiren görev zararı uygulamasına dönülmesi endişe ile karşılanıyor. Fındıkta bunun ilk adımı atıldı. Fiskobirlik’i  devre dışı bırakarak fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne aldıran Hükümet, 13 Kasım 2007’de çıkardığı kararname ile TMO’nun fındık alımından, satımına,  fındığın yağlığa ayrılmasından doğacak tüm zararların Hazine tarafından üstlenilmesini kabul etti.
Başbakanın ürün bazında destek sözü diğer ürünlerde de uygulanırsa fındıkta olduğu gibi, tütünde, pancarda, üzümde, ayçiçeğinde her üründe görev zararı dönemi yeniden başlayacak. Zaten tarım satış kooperatifleri birlikleri de TMO’ya tanınan görev zararı imtiyazının kendilerine de tanınmasını istiyor.

Tablo:

Doğrudan Gelir desteği ödemeleri
Yıl                    DGD Ödemesi(Milyon YTL)   
———–         ———————————–                       
2001              84              
2002          1.877
2003          1.942
2004          2.120
2005          1.675
2006*         2.639
2007          Ödenmedi 

*ödemelerin 1 milyar YTL’ si 2004 yılına aittir.
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Reklam Ver

181 YORUMLAR

 1. Cafer Bey,

  Tarım Bakanlığı, ödemeler için Maliye Bakanlığı’ndan 750 milyon YTL ödenek bekliyor. Bu para verildiğinde Tarım bakanlığı öncelik sıralamasına göre ödemeler yapacak. Önce hangi desteği ödeyeceğini açıkçası ben de bilmiyorum.
  Saygılarımla,
  Ali Ekber Yıldırım
  Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

 2. fakir köylü ve çiftçitye devlet ödemeyi neden en sona bırakıyor. Çifçinin borçlarına ilaççılar ve gübre bayileri devamlı faiz üstüne faiz yüklüyorlar kimsenin haberi yok

 3. Sayın Faruk Bölüm,
  Sayın Kani Küçük,
  Sayın Mustafa Aydın,

  Öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Duyarlı davranarak milyonlarca çiftçinin sorununu dile getiriyorsunuz.
  Destekleme ödemelerindeki karmaşa nedeniyle hangi çifçi hangi yıla ait desteklemeyi alıp almadığı bile belli değil. 2006 desteğini alamayan çiftçi de var, 2007’yi alamayanlar da.
  Bakanlık Maliye Bakanlığı’ndan para alabilirse bugünlerde ödemelere başlayacak. Fakat, hangi ödemeden başlanacağı belli değil.
  Tarım Bakanlığına çağrıda bulunduk. Fakat bir açıklama yapmaktan bile aciz durumdalar. Bakanlığın, çiftçilere bir ödeme planı sunması, hangi desteğin ne zaman ödeneceğini çiftçiye açıklamaları gerekir. Fakat bunu bile yapamıyorlar. Yazıklar olsun.
  Destekleme politikasında değişiklikler yapılıyor. Bu konuda da çiftçiye, sanayiciye, ihracatçıya bilgi verilmiyor. Bu anlayışla tarımın gelişmesi, ülkenin kalkınması mümkün mü?
  Herşeye rağmen biz yazmaya sizler üretmeye devam edeceğiz. Bu ülke bizim.
  Saygılarımla,
  Ali Ekber Yıldırım

 4. ali bey hükümetin belirsisliği çiftciyi zordurumda buraktı çiftçiyi övey evlat mamülesi yapıyor mazot güpre ve aldığımız toğum satığımız ürünün desteklerinin ödemelerinden hic bahsatmeyor 2007 almamız gereken tüm desteklerduruyor ali bey hükümet çıkıyor metyanın önüne avrupadaki çiftçiyi örnek gösteriyor bizbu şartlarla avrupayla yarışamayız bugidişle tamamendışa bağımlı olacağız ali bey onu ithal bunu ithalet sonucta birgün bu kaynaklar bitecek gelir olmadığı mütetçe ali bey saygılarımla

 5. Selam, arkadaslar. Bu dogrudan gelır desteklerı henus verılmeyecektır. daha belı olmamısdır ne zaman verılecegı ıse mechuldur verılecegı zaman resmı vep sıtesınde yayınlanacaktır

 6. Selamlar, saygılar. Ben fıkrımı söylıyecem bence bu dogrudan gelir desteklemesı haksız bir şekilde ödenyor bide faturalarda aynen adam var bugday ekmemış ama para alyor. Sahte fatura yapyorlar ve bugday ekmemış insanlar bile para alabilıyor.
  saygılarla
  mehmet ali izol
  siverek

 7. Arkadaşlar ne bekliyorsunuz.Gündemde olan nedir baksanızaTÜRBAN .Kaç kişinin karnı doydu.Kaç çiftçi ambarını hububatla doldurdu. Oy verirken aç kalmayı düşündünüzmü.Yapay gündemlerle oyalanıyoruz.Şimdi sırada ne var.
  saygılar

 8. sevgili arkadaşlar lütfen bu konuyu ele alalım. çifçi arkadaşlar ben tarım bakanlıgına bir türlü ulaşamıyorum. eger sizde varsa lütfen yazın. çünkü şimdi çifçilerimizin ne kadar zor drumda oldugu onların umrunda bile deyil tabiki arkadaşlar. onun için email adreslerini biliyorsanız lütfen yazın.
  saygılarımla bekliyom

 9. yahu bunasil hukemettir oyumuda bunlara verdim hani nerde.. bu hükümet musluman gibi görunup paralari çarçur ediler.. bu para bu hükemetinmi bu devletinmi sen bunu secimlere kullaniyorsun bu para dünya bankasinin desteği sen ne hakla bu parayi kendi cıkarlariniza kullanirsiniz dünya bankasi bu parayai veriken sana secimlerde harcami dedi verin kartdeşim paramizi bu ülkeye dünya bankasi kadar katkiniz olsun yav dünya kadar borçlandik siz parayi verene kadar çiftci ölecek seneye bi kariş toprak ekmirem ya vermiyoruz böle bi destek yok deyin ümidimizi kırın yada bu ümitle yaşatmayin yazik bu millete aliyorsunuz paşa paşa maşınızı oturuyorsunuz sıcak koltuğa gelin yediğiniz ekmek nasil kazaniliyor onu görun o sofraya o ekmek benim anlimin teriyle çiftci kardeşlerimin anlinin teriyle geliyor hoş değil kardeşim verin paramizi bizde konuşmayak susak

 10. ya kardeşim siz de çok haklı sayılmazsınız aranızda herhangi bi iletişim yok ancak interneti ağlama duvarına çeviriyonuz bütün bölgelerdeki çiftçiler birleşip sendika benzeri bi kurul oluştursanız o zaman bırakın başkaları ağlayıp çalışsın.avrupada çiftçi dedin mi en kıdemli memurun üstü diye akla gelir ama türkiyede sefil perişan kişi olarak akla gelir.bütün avrupa ülkelerinde çiftçilikten dolayı sigortalı sayılır kaç çiftçinin var burda.ancak biraz paranız içerde kalırsa ortalığı yaygaraya verirsiniz.aldınmı pirimi parayı bir sene daha sessiz sedasız yatarsınız.valla canım çiftçime hem gülmem hem ağlamam gelir benim umarım dgd nizi bir an evel alırsınız ama çiftçiler futbolun federasyonu olurda çiftçinin federasyonu olmaz mı önce toplumda nasıl bir yerde olduğunuzu anlamaya çalışın saygarımla………

 11. 2006 -2007 yılında pamuk ektim. Ürettiğimin birazını Çukobirlik’ e sattım. Kapitalım dolduğu için bir kısmınıda tüccara sattım.Tüccarın verdiği müstahsil makbuzunda sorun çıktı. Tüccar sattığım mal tutarındaki müstahsil makbuzunu borsaya onaylatıp bana gönderdi. Prim desteğimi alamadım. Parama bloke konuldu. Şimdi “sahte özel evrakı bilerek kullandın” diyerek yargılanıyorum.Çaresizlik içindeyim inanın avukat tutacak durumum yok.Dürüstlüğün bedeli bumu olacaktı sizlere sorum Tüccarın verdiği müstahsil makbuzunun gerçekmi sahtemi olduğunu nereden anlıyacağız.

 12. tarım ve köy işleri bakanı doğrudan gelir ödemelere 29 ocak 2008 tariğinde başlayacanı acıklamıştı bugun 5 şubat 2008 hala ödeme yapılmadı ali bey hükümet ciftciyle dalgamı geciyor şunu bilsinlerki ciftci milletin efendisidir bizleri hor görmesinler giydikleri elbiseden yedikleri içtiklerinden ciftcininemeği ve alın teri vardır bizler kolay para kazanan insanlardan değiliz alın terimizle kazanıyoruz bizleri kimse hor görmesin saygılarımla

 13. havza bazlı desteğin hayvancılıkta ülkemizde hayvancılığa gelecek sağlayacağını umut ediyorum .Üretcici örgütleride üretcisine sahip çıkacaktır.Kütahya HAYKOOP başkanlığı yapmaktayım 1163 sayılı üretci örgütlerininde toplu hayvan kapsamında değerlendirilerek kooperatiflerinde hayvancılığın projeli hayvancılık konumuna gelmesi 1163 sayılı üretici örgütleri daha çok kırsalda hayvancılığın varlığını sağlamaktadır.Tarım Bakanımız bu konuları içinden geldiği için bilmektedir sadece bu konuların sağ duyu ile birlikler savaşı değil birlikler görevi haline getirilerek her birlik yerini bildikten sonra bu ülke büyük ülke hizmet yapmak isteyenlere ,hizmet verecekleri alan çok sadece sağ duyu ile ülkemizin geleceğine bakalım Sayın Bakanıma Tarım ve Hayvancılık için yapacakları çalışmalarda başrılar dilerim.

 14. HAYKOOP Kütahya Bölge birliği olarak çalışmalarımız devlet neye ne kadar destek verecek ne kadar çiftçimiz destek alacak değil çiftçilerimizin 9 kğ yemle 20 kğ süt değil aynı kğ yemle 25 kğ süt nasıl alabilir ölçüsünde çalışma yapmaktayız tabiki girdiler yüksek üretilen ürün düşük ama kütahya tarım il müdürlüğü ilçe müdürlüklerince yapılan 1163 sayılı kooperatifler bölge birliği olarak daha çiftçiye neler yapılabilir çalışması yapmaktayız vay halimize diyerek bu sorunlar cözülmüyor Sayın Tarım Bakanımdan Üretici örğütlerinin düzenlenmesi ile ilgili kırsal da hayvancılığın kayıt altına alabilecek kırsaldaki çiftçinin sahibi olacak konumda olan 1163 sayılı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin sağ duyu ile değerlendirmelerini talep ediyorum

 15. Türkiyede birlikte hareket eden grub tuvaletci ile minübüscüdür biz çifçilerin doğru düzgün bir ziraat odasıyok varsada bazı menfat grublarının elinde şimdide hükümet zirat odararını pasivize etmiş durumda kısaca başa göre traş birleşmeliyiz. iyi çalışmalar BÜTÜN ÇİFÇİ ARKADAŞLARA KİLSTEN SELAM

 16. kardeşim hükümet olsun mahallefet olsun düşmüşler başörtünün peşinden biri açtıraçam diyor öbürüde kapatıraçam diyor tüm milet vekilerine sesleniyorum köyleri gezin çiftçilerin isteklerini sorunlarını dinleyin meşlisde dile getirin yüzlerinizi seçim zamanı görüyoruz verilen sözler yerine getirilmedi hicbir destek ödenmedi bankalarnan tefeçinin kıskaçında sizleri bu halk seçti halka kulakverin o makamın hakını verin saygılarmla

 17. ya inanki çiftci olarak zor durumdayiz..bunu yazarken utaniyorum.benim anlamadiğim şey..biz bunlari meclise gönderiri iken şunu düşünerek gönderdik bunlarin islami düşünceleri hoş güzel .. yani her gelen gecen gibi ülke bücçesini çar çur etmezler dedik …yanliz bakiyorumki şimdi bu muslüman kardeşlerim yemiyorlar ama belki hakkimiz olanida vermiyorlarda. takmişlar şimdi bişeye acilacak kapanacak bu neye benzedi biliyormusun deve cüce oyununa yada askerde bi düdük yat bi düdük kalk meselesine benzedi… sen iktidar partisisen anayasayi değiştirecek güce sahipsen degiştir kapat konuyu gündeme taşima… senden sonraki gücü yetiyorsa degiştirsin.. ürüyen ürüsün sen kervani yürüt sana ve halka lazim olan kervandir taşlama otarafi butarafi uzun lafin kisasi şu bizim paralarida verin artık da

 18. slm arkadaşlar biz üreten köylüler olarak yalakalığı bırakıp;anamın partisi babamın partisi kafasını; hizmet etmek isteyenleri desteklersek perişan olmayız hayatında emek nedir bilmeyen laf ebelerine kanarsak olacağı buydu adam gibi adam seçelim yoksa daha çooooooooooooooook perişan oluruz .tarla görmemiş adamı tarım bakanı yaparsan ağlamaya devam vesselam 4 sene daha perişanız demektir.slm lar ölmeyin 4 sene kaldı

 19. selam arkadaslar Allah herseyi görüyor ben bırsey demıyorum eger hakkımızı yıyorlarsa Allah cocuklarından cıkarsın:(vereceklerse versınler dogrudan gelır destegını bu ne ya:(cocuk gıbı kandırıyorlar:(Allah bıldıgı gıbı etsın sızı yastıga basınızı koydugunuzda toprak altını dusunun.ben 24 yasında bır cıftcıyım valla canımdan osandım:(

 20. Ben sıze nezaman ödeneceğini söyliyeyi m dünya bankası 2009 tarım desteklerını suan kı hukumete verdıgınde 2007 desteklerı cıft cıye ödenecek 2007 destek paraları oy avcılı ıcın doguda kı her aıle ye bedava 5 to n kömür olarak dagıltıldı lütfen oy verırken 3 kere dusunun.
  Bu yıl kımse destek beklemesin sizin destekler kömür oldu kalın saglıcakla.

 21. vallaha pes çiftçi burda kan ağlıyor hükümet ha bire zam yapıyor size yeminle söylüyorum altı ay önce gübre 25 26 27 milyonken şimdi çuvalı 43 milyon nasıl alınır toprağa saçılırda ürün kaldırılır ben ölmek üzereyim içim yanıyor artık siz yorumlayın

 22. ali bey hükümet çiftçinin şu zorgünlerinde yanında olması gerekir son pişmanlık fayda getirmez malum dünyamızda büyük kuraklık yaşanıyor gecen yıl bizleride etkiledi buyıl coğu tarlalar boş kaldı çiftçiye verilmesi gereken pirimler destekler zamanında ödenmeyice ve çiftçide arazisini işleyemedi bugun 10 şubat 2008 deyiz hala gecen yılın hiçbir desteğini alamadık malum dünyanın heryerinde kuraklık yaşanıyor dışarıdan bu gidişle ne buğday bulabiliriz ne mısır ali bey devlet çiftçimize zamanında ve gereken desteği verirse dışa bağımlı olmadan üretiğimiz ürünle yetine biliriz biran evel kopu faliyete gecmesi gerekir boşa akan sularımızın önüne geçip halkın yararına kulandırılması gerekir daha geckalmadık bunların bir anevel faliyete geçmesini arzu ediyoruz saygılarımla

 23. şu anda büyük ekonomik kriz var fakat hükümet bunun üstünü kapatmaya çalııyor .piyasada para yok esnaf kan ağlıyor .amma velakin çiftçinin sözünü eden yok sıra bize nisan mayıs gibi gelir. çünkü daha büyük sorunlarımız varmış anayasa mahkemesi, yök,baykalın sataşmaları vs.. yani borçlar için başka kapıya bakalım devletten hayır yok.

 24. BİZDE ÇİFTÇİYİZ BİZDE ÖDEMELERİ BEKLİYORUZ…AMA ŞUNUDA UNUTMAYIN DERİMKİ OY VERECEĞİNİZ ZAMAN ÇOK KOLAY KANDIRILIYORSUNUZ BU PARTİ İŞ YAPAR DİYORSUNUZ AMA HİÇ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ BU PARTİ GERÇEJTEN MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİNMİ İŞ YAPAR YOKSA TÜRBANI YAYMAK İÇİNMİ İŞ YAPAR!!BUYRUN SONUÇ ORTADA ÇOK AÇIK..ŞİMDİYE KADAR GELEN HİÇBİR PARTİ ÖDEMELERİ BU KADAR SALLAMADI..SALLAMAYI BIRAKIN KALDIRMAYI DÜŞÜNMEDİ..TABİKİ SEÇİMLERDE BU PARALAR KÖMÜR YİYECEK ALTIN OLARAK DAĞITILINCA HER YERE BOYDAN AFİŞLER ASILINCA ÇİFTÇİYE ÖDENECEK PARA KALMADI..
  ŞİMDİ MECLİSTE TÜRBAN TATIŞMASI DAHA ÖNEMLİ AMA Bİ GİDİP KÖYLERE Bİ BAKSALAR BİZİM ZATEN GERÇEK MÜSLÜMAN ANALARIMIZ BACILARIMIZ KÖYDE BAŞLARI GÜZELCE BAŞÖRTÜSÜYLE KAPALI..TABİ VATANDAŞLAR KÖYDE OTURMADIKLARI VE BULUNMADIKLARI İÇİN ŞEHİRDE SÜSLÜ BAYANLARIN ALTINDA PANTOLON SURATINDA Bİ TON BOYA SONRADA KAPANMAKTAN BAHSEDER VE YASA ÇIKARMAYA ÇALIŞIRLAR..BU KADAR KOMİK BİR DURUMU GÖRMEDİM..GELSİNLERDE KÖYDE ÇİFTÇİ ANALARIMIZA BACILARIMIZA BAKSINLAR KAPANMAK NASIL OLUR ÖĞRENSİNLER…ÇİFTÇİ GİBİ DÜŞÜNSELER BİZ ZATEN BU DURUMLARDA OLMAZDIK..

 25. ali bey saygılar 2007 tarım[dgd gübre mazot ve ürün ]destek miktarları ne zaman belli olacak niçin hala neyi bekliyorlar en azından neyi ne kadar alacağımızı bilmemiz gerekmezmi nasıl olsa keyifleri yerine gelirse verecekler.