Bize Ulaşın

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK PLATFORMUBize Yazın: info (at) tarimdunyasi.net

Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir.

Genel İhtiyaç Kredileri, ortağın yıllık devamlı üretim giderlerini karşılamak ve işletme sermayesinin eksik unsurlarını tamamlamak amacıyla o yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.

Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 4 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Tarımsal Araç-Gereç Kredileri :İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır.

20.000.-TL’ye kadar tespit edilen krediler için Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmek kaydıyla en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir. Kooperatif ortaklarına 20.000.-TL’nin üzerinde kullandırılacak krediler için; müteselsil kefalet müessesesi yanında mutlaka taşınmaz mal ipoteği ve/veya taşıt aracı/traktör rehni alınacaktır.

Yazılım ve Teknoloji

Web Pro İnternet Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. Ltd.